387 87 11 11
Víc než nemocnice.
...
Genetika mi umožňuje dobře skloubit pracovní a rodinný život
Rozhovor s MUDr. Zuzanou Šimkovou, která od nového roku převzala vedení Ambulance lékařské genetiky

Od nového roku převzala vedení Ambulance lékařské genetiky MUDr. Zuzana Šimková. Její prací je diagnostika geneticky podmíněných onemocnění dětí i dospělých. Někdy musí svým pacientům sdělit velmi závažné diagnózy. I přes tyto náročné okamžiky je pro ni genetika srdeční záležitostí.

31. 01. 2024

...
Je velmi důležité s pacientem mluvit a vše mu vysvětlit. Spoléhá na nás
Rozhovor s Bc. Janou Štěpánovou, MSc., která 25 let vedla největší tým nelékařských pracovníků v nemocnici na pozici vrchní sestry Anesteziologicko-resuscitačního oddělení

Ke konci letošního roku požádala o uvolnění z funkce vrchní sestry Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Bc. Jana Štěpánová, MSc. Více než dvacet pět let vedla největší tým nelékařských pracovníků v nemocnici. Vedle práce na oddělení se věnovala i řadě vzdělávacích aktivit.

31. 01. 2024

...
Jsem přesvědčen, že všechny vztahy, ať už se jedná o rodinu, přátelství, či vztahy s kolegy, potřebují mít definované své proč
Rozhovor s neurochirurgickým profesorem Bernardem Bendokem, MD, vedoucím oddělení neurologie na klinice Mayo Clinic v Arizoně

Neurochirurg profesor Bernard Bendok, MD, je vedoucím oddělení neurologie na klinice Mayo Clinic v Arizoně. Kromě odborných neurochirurgických témat se věnuje také konceptu růstového myšlení a dalším aspektům ovlivňujícím úspěch a osobní spokojenost. Právě růstové myšlení bylo ústředním bodem jeho přednášky na neurochirurgickém kongresu v Chorvatsku, která mne velice zaujala. Nyní mohu s radostí říct, že profesor Bendok vyslyšel prosbu primáře našeho Neurochirurgického oddělení MUDr. Jiřího Fiedlera, Ph.D., MBA, a poskytl nám na toto inspirativní téma rozhovor.

31. 01. 2024

...
Je pro mne dodnes tak trochu překvapením, že jsem se stal na 25 let geriatrem
Rozhovor s primářem Oddělení následné péče 2 MUDr. Pavlem Dohnalem

Koncem tohoto roku po úctyhodných 25 letech opustí primářské křeslo Oddělení následné péče 2 v Nemocnici České Budějovice, a.s., primář MUDr. Pavel Dohnal. Svou cestu k péči o dlouhodobě nemocné a ke spánkové medicíně přibližuje v následujícím rozhovoru.

31. 12. 2023

...
Padesát let v nemocnici uteklo jako voda. Ale ještě nemám pocit, že bych měl začít bilancovat
Rozhovor s fyzioterapeutem Petrem Hušákem

Fyzioterapeut Petr Hušák je jasným důkazem, že věk je jenom číslo. Kdykoli se potkáme, je vždy v dobré náladě a plný energie. Díky jeho svižnému kroku a svěží mysli působí dojmem muže v nejlepších letech. Zatímco většina jeho vrstevníků již dávno užívá důchodu, on letos zarovnal počet odpracovaných let v českobudějovické nemocnici na rovných padesát. A končit se rozhodně ještě nechystá.

31. 12. 2023

...
Bylo mi ctí přispět k úspěchu unikátního vzdělávacího projektu pro mladé neurochirurgy v USA
Rozhovor s primářem Neurochirurgického oddělení MUDr. Jiřím Fiedlerem, Ph.D., MBA, který byl jedním z vedoucích mikrovaskulárního kurzu na Univerzitě v Illinois v Chicagu (UIC) v USA

Primář Neurochirurgického oddělení MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA, byl jedním z vedoucích mikrovaskulárního kurzu a demonstrátorem mikroskopického sešití cév na laboratorním zvířeti. Kurz se konal v Laboratoři pro chirurgické inovace a trénink na Univerzitě v Illinois v Chicagu (UIC) v USA. Jednalo se o vůbec první akci svého druhu v této nové laboratoři.

31. 12. 2023

...
DNA je neskutečným zdrojem informací. Každý pacient je ve své podstatě nezaměnitelný originál
Rozhovor s MUDr. Evou Kantorovou , vedoucí lékařkou Ambulance lékařské genetiky

Vedoucí lékařka Ambulance lékařské genetiky MUDr. Eva Kantorová odchází po úctyhodných 27 letech z vedení oddělení do důchodu, který bude díky jejím plánům a koníčkům velmi aktivní. Povídaly jsme si o její profesní cestě a o tom, kam se posunul vývoj lékařské genetiky za dobu jejího působení v tomto oboru.

30. 11. 2023

...
Antibiotika jsou náš mizející poklad. Je třeba je užívat racionálně
Rozhovor s vedoucím Antibiotického týmu Nemocnice České Budějovice, a.s., MUDr. Davidem Šůsem

Každoročně probíhá 18. listopadu pod hlavičkou Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) Evropský antibiotický den. Jeho cílem je zvýšit povědomí o rezistenci bakterií k antibiotikům a hrozbách z nich vyplývajících. „Vzhledem k nastupujícímu období zvýšeného výskytu respiračních infekcí je nutné opakovaně upozorňovat na zbytečné podávání antibiotik, a to jak v primární, tak i nemocniční péči,“ říká vedoucí Antibiotického týmu Nemocnice České Budějovice, a.s., MUDr. David Šůs.

30. 11. 2023

...
Pokud chce být lékař k pacientovi upřímný, nemůže mu říct, že umí operovat bez rizika. To neumí nikdo.
Rozhovor s profesorem Harvardské univerzity Christopherem S. Ogilvy, MD., který je ředitelem cerebrovaskulární kliniky v Bostnu

Mezi hlavní „hvězdy“ neurochirurgického kongresu v Chorvatsku patřil profesor Harvardské univerzity a bývalý přednosta neurochirurgie na nejprestižnější univerzitě světa Christopher S. Ogilvy, MD. Profesor Ogilvy je ředitelem cerebrovaskulární kliniky s největším počtem pacientů v Bostonu, která nabízí jak otevřenou, tak endovaskulární léčbu.

30. 11. 2023

...
V ortopedii je vztah lékaře a pacienta zásadní
Rozhovor s MUDr. Jana Eiseltovou, odbornicí na konzervativní léčbu skoliózy.

MUDr. Jana Eiseltová se jako odbornice na konzervativní léčbu skoliózy řadí k významným postavám českobudějovické ortopedie. Letos je tomu padesát let, co jako čerstvá absolventka lékařské fakulty nastoupila do Nemocnice České Budějovice, a.s. Jak sama říká, díky práci v mladém kolektivu si věk nepřipouští

26. 09. 2023

...
Neurochirurgie je krásná práce, ve které jsem se našla
Rozhovor s MUDr. Barborou Musilovou z Neurochirurgického oddělení.

Součástí týmu Neurochirurgického oddělení je již třetím rokem také MUDr. Barbora Musilová. I přes svůj nízký věk má na svém kontě již několik publikačních úspěchů a široký záběr aktivit. Čím si ji neurochirurgie získala a jaké má plány do budoucna, přibližuje v následujícím rozhovoru.

26. 09. 2023

...
Pravidelná cvičení jsou nutná, aby nás případné hromadné neštěstí nezastihlo nepřipravené
Rozhovor s vedoucím traumatologem urgentního příjmu českobudějovické nemocnice MUDr. Jiřím Smržem

Ve středu 21. června proběhla v naší nemocnici cvičná aktivace traumaplánu. Naši zdravotníci se při tomto cvičení museli vypořádat s havárií dopravního letadla na letišti v Plané. Jak celá akce probíhala, popisuje vedoucí traumatolog urgentního příjmu českobudějovické nemocnice MUDr. Jiří Smrž.

26. 09. 2023

...
Teorii se můžete naučit, ale lásku k péči o lidi musíte mít v srdci
Rozhovor s děkankou Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Mgr. Ivanou Chloubovou, Ph.D.

Již druhé funkční období působí na pozici děkanky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Mgr. Ivana CHLOUBOVÁ, Ph.D. S českobudějovickou nemocnicí ji pojí profesní i osobní vazby. Než přestoupila do školství, pracovala jako sestra na zdejším Neurochirurgickém oddělení. Jak sama říká, stále se považuje za zdravotní sestru. Jen místo pacientů pečuje již více než dvacet let o studenty.

30. 06. 2023

...
Práce operátora je zajímavá a pestrá, ale není jednoduchá
Rozhovor s vedoucím krajského operačního střediska Jihočeské záchranné služby Radimem Viochnou

Do krajského zdravotnického operačního střediska se sbíhají tísňová volání z celého Jihočeského kraje. Zde zvednutím telefonu začíná záchrana lidského života. Jakými způsoby lze kontaktovat tísňovou linku a jak celý systém funguje, přibližuje dlouholetý vedoucí střediska Radim Viochna.

30. 06. 2023

...
Naším společným cílem je poskytovat co nejlepší zdravotní péči
Rozhovor s Mgr. Ivanou Turkovou, vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeskéo kraje a Mgr. Petrem Studenovským předsedou představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s.

Mgr. Ivana Turková, vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje, a Mgr. Petr Studenovský, předseda představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., se oba, ač každý z jiné pozice, podílejí na řízení jihočeských nemocnic.

30. 06. 2023

...
Hlavními cíli obchodního úseku jsou kvalita, bezpečnost a transparentnost nákupu
Rozhovor s obchodním ředitelem Ing. Jiřím Gajdošem

K 1. březnu letošního roku došlo k organizační změně, kdy byl z ekonomického úseku vyčleněn obchodní úsek, který je nově řízen obchodním ředitelem. Cílem této změny je účinnější implementace a rozvoj obchodní strategie českobudějovické nemocnice. Obchodním ředitelem se stal Ing. Jiří Gajdoš, který se více než dvacet let věnoval obchodu ve farmaceutických společnostech.

31. 05. 2023

...
Pokud kolem sebe máte kolektiv, na který se můžete spolehnout, dá se zvládnout všechno
Rozhovor s vrchní sestrou Bc. Jitkou Veselskou z Neurochirurgického oddělení a Mgr. Martinou Skříšovskou z Oddělení plicního a TBC

Bc. Jitka Veselská z Neurochirurgického oddělení a Mgr. Martina Skříšovská z Oddělení plicního a TBC byly na počátku nového roku ustanoveny do funkcí vrchních sester. O svých dlouholetých zkušenostech a aktuálních výzvách mluví v následujícím rozhovoru.

30. 04. 2023

...
Jsem rád, že českobudějovická nemocnice je autonomní a prosperující společností
Rozhovor s předsedou dozorčí rady RNDr. Janem Zahradníkem

Předseda dozorčí rady RNDr. Jan Zahradník je s českobudějovickou nemocnicí úzce spjat již dlouhou řadu let. Jako hejtman Jihočeského kraje stál před dvaceti lety u procesu transformace nemocnice na akciovou společnost.

30. 04. 2023

...
Je to velmi příjemný pocit, když vidíte, že lidem děláte radost
Rozhovor se studentem Gymnázia Česká, Lukášem Bednářem, který je dobrovolníkem Diecézní charity České Budějovice a pravidelně chodí na Oddělení následné péče 2

Student Gymnázia Česká, Lukáš Bednář, je dobrovolníkem Diecézní charity České Budějovice a pravidelně si chodí povídat s pacienty Oddělení následné péče 2. Přestože se jedná zpravidla o starší pacienty, jak sám říká, vždy si mají o čem povídat.

30. 04. 2023

...
K náročným operacím se dostanete pouze tvrdou prací
Rozhovor s primářem MUDr. Jiřím Fiedlerem, Ph.D., MBA

Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., má od 1. března 2023 nového primáře. Prim. MUDr. Vladimíra Chloubu vystřídal jeho dlouholetý zástupce MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA.

05. 04. 2023

...
Nácviky považuji za efektivní prostředek, jak zvýšit bezpečnost našich zaměstnanců i pacientů
Rozhovor s Mgr. Jitkou Kosáčkovou, referentkou řízení krizové připravenosti

Mgr. Jitka Kosáčková se od roku 2019 věnuje připravenosti nemocnice na krizové situace a mimořádné události. Dále se zabývá tím, jak jsou zpracovány havarijní a krizové plány, a podílí se i na aktualizacích traumatologického plánu.

04. 04. 2023

...
Jsme rádi, že můžeme vidět zdejší speciální operační techniky a zažít, jak celý tým funguje
Rozhovor se zahraničními stážisty na Oddělení Neurochirurgie

Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., se v roce 2022 v rámci Světové federace neurochirurgických společností (World Federation of Neurosurgical Societes, WFNS) stalo oficiálním vzdělávacím centrem cévní neurochirurgie.

04. 04. 2023

...
Měli bychom usilovat o co nejdelší prodloužení životnosti vlastního kloubu
Rozhovor s Prof. MUDr. Jiřím Gallem, Ph.D. Přednostou Ortopedické kliniky Lékařské fakulty Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc

Významným hostem 1.Středoevropského kolenního osteotomického sympozia byl prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., přednosta Ortopedické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který korekční osteotomickou sám absolvoval. Jsme rádi, že si na rozhovor s námi udělal čas.

28. 03. 2023

...
Medicínu jsem si celý život užíval
Rozhovor s primář Neurochirurgického oddělení MUDr. Vladimírem Chloubou

Primář Neurochirurgického oddělení MUDr. Vladimír Chlouba odchází po téměř třiceti letech z vedení oddělení. O své profesní cestě a vývoji oddělení, které se dnes těší světovému renomé, hovoří v následujícím rozhovoru.

28. 02. 2023

...
Baví mě neustále vymýšlet, jak věci zlepšit
Rozhovor s Ing. Pavlem Stolbenkem biomedicínským inženýrem s atestací v oboru klinické inženýrství

Ing. Pavel Stolbenko je biomedicínským inženýrem s atestací v oboru klinické inženýrství. Působí na fyzikálně-technickém úseku Onkologického oddělení. Obecně se dá jen těžko popsat náplň této profese na pár řádcích. V jeho případě jsme měli ale velký problém nepokrýt polovinu časopisu. Doufáme, že i zkrácená verze toho, co nám o své činnosti v rozhovoru prozradil, vás zaujme stejně jako nás.

28. 02. 2023

...
Řádně indikovaná a provedená korekční osteotomie může zásadně zpomalit rozvoj artrózy kolene, a vést tak k záchraně kolenního kloubu
Rozhovor s MUDr. Lukášem Hanákem odborníkem na osteotomii

Spolupořadatelem 1. Středoevropského kolenního osteotomického sympozia je celosvětově uznávaný odborník na osteotomii MUDr. Lukáš Hanák. Využili jsme setkání s ním a položili mu několik otázek.

28. 02. 2023

...
Naším cílem je personalizovaná péče o pacienta
Rozhovor s prim. MUDr. Taťánou Karpianusovou z Onkologického oddělení

Do vedení Onkologického oddělení byla jmenována k 1. lednu 2023, v následujícím rozhovoru přibližuje další směřování Onkologického oddělení, jehož součástí je od roku 2006.

31. 01. 2023

...
Byla bych ráda, kdyby pacienti nebrali leukémii jako stigma a chodili k nám s důvěrou
Rozhovor s prim. MUDr. Janou Vondrákovou, Ph.D. z Ambulance klinické hematologie

Od Nového roku byla do funkce primářky Ambulance klinické hematologie jmenována MUDr. Jana Vondráková, Ph.D., která v ambulanci působí od roku 2011.

31. 01. 2023

...
Naším cílem je, aby pacientky podstupovaly léčbu takzvaně šitou na míru
Rozhovor se zástupcem primáře Gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Petrem Valhou, Ph.D.

Jaké jsou cíle a přínosy nové studie,blíže vysvětluje zástupce primáře Gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Petr Valha, Ph.D., který je hlavním zkoušejícím studie.

31. 01. 2023

...
Ráda budu vzpomínat na úžasný kolektiv a pacienty
Rozhovor s vrchní sestrou Neurochirurgického oddělení Olgou Pouzarovou a vrchní sestrou Oddělení plicního a TBC Bc. Dankou Lahodovou

Ke konci roku odchází do zaslouženého důchodu vrchní sestra Neurochirurgického oddělení Olga Pouzarová (OP) a vrchní sestra Oddělení plicního a TBC Bc. Danka Lahodová (DL). Společně vzpomínají na své začátky ve zdravotnictví a na to hezké i těžké, co v rámci své kariéry zažily.

31. 12. 2022

...
Našim motorem je touha pomoci pacientům
Rozhovor s prim. MUDr. Václavem Janovským z Onkologického oddělení

Primář Onkologického oddělení MUDr. Václav Janovský na sklonku letošního roku končí ve své funkci. V následujícím rozhovoru se ohlíží za svým takřka třicetiletým působením na onkologii, na kterou ani po tolika letech rozhodně nezanevřel. Na oddělení tak i do budoucna zůstává.

21. 12. 2022

...
Je důležité dát pacientovi najevo, že jste ochotný naslouchat
Rozhovor s prim. MUDr. Ivanem Vonkem, MBA z Ambulance klinické hematologie

K 31. prosinci odchází z funkce primáře Ambulance klinické hematologie MUDr. Ivan Vonke, MBA. Ambulanci neopouští, i nadále zůstává na částečný úvazek. O tom, co se v hematologii za jeho kariéru změnilo, ale i o tom, jak by měl lékař s pacienty komunikovat, přibližuje v následujícím rozhovoru.

21. 12. 2022

...
Práce dětské sestry je velmi pestrá, těší nás každý uzdravený pacient
Rozhovor s vrchní sestrou Dětského oddělení Mgr. Zuzanou Šimkovou a dětskou sestrou na stanici JIP Mgr. Klárou Kovandovou

Přestože obě pracují na stejném oddělení, práce každé z nich se liší. Co je spojuje, je péče o děti. Proč se rozhodly pracovat s dětmi a co je v jejich práci naplňuje? To se dozvíte na následujících řádcích.

30. 11. 2022

...
Zázraky se dějí a to je na naší práci to krásné
Rozhovor s vrchní sestrou Bc. Janou Štěpánovou, MSc. z Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO)

Vrchní sestra Bc. Jana Štěpánová, MSc., již více než dvacet let vede tým nelékařských pracovníků Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO). O náročnosti a specifikách profesí pečujících o pacienty v těch nejzávažnějších stavech hovoří v následujícím rozhovoru.

31. 10. 2022

...
Budějovice kazuistické již podeváté
Rozhovor s MUDr. Tomášem Hauerem zakladatelem a předsedou organizačního výboru Budějovice kazuistické

6. října se v prostorách hotelu Clarion v Českých Budějovicích uskutečnil devátý ročník unikátního kongresu, na kterém lékaři a ostatní zdravotníci jihočeských nemocnic prezentují své kazuistiky. Jak kongres vznikl a v čem spočívá jeho přínos pro zdravotníky přibližuje jeho zakladatel a předseda organizačního výboru MUDr. Tomáš Hauer.

31. 10. 2022

...
Kdo jsou naši Super Sanitáři 2022?
Rozhovor s členy vítězných týmů pilotního ročníku soutěže Super Sanitář

V příjemné atmosféře proběhl v sobotu 1. října 2022 pilotní ročník soutěže Super Sanitář. V soutěži se utkaly smíšené páry z deseti vybraných oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

31. 10. 2022

...
Nesmírně si vážím práce lékařů, ale práce zdravotní sestry je pro mě srdeční záležitost
Rozhovor s nově jmenovanou vrchní sestrou Kardiologického oddělení paní Martinou Červenkovou od 1. května 2022

Novou vrchní sestrou Kardiologického oddělení byla od 1. května jmenována paní Martina Červenková. Pro řadu pacientů se jedná o známou tvář, protože dlouhá léta působila jako staniční sestra na akutní příjmové ambulanci. O své profesní cestě, práci vrchní a kardiologické sestry hovoří na následujících řádcích.

30. 09. 2022

...
Jsem ráda, že jsem mohla dělat povolání, které bylo mým koníčkem
Rozhovor s vrchní sestrou Chirurgického oddělení Mgr. Magdalenou Hálovou spojený s odchodem do důchodu.

Na konci srpna opouští funkci vrchní sestry Chirurgického oddělení Mgr. Magdaléna Hálová. Završuje tak své bezmála čtyřicetileté působení v českobudějovické nemocnici a odchází do zaslouženého důchodu.

30. 09. 2022

...
Chirurg musí mít šikovné ruce a vztah k práci
Rozhovor s MUDr. Ludmilou Boučkovou, vitální dámou u níž by by málokdo hádal, že je v českobudějovické nemocnici již 55 let.

MUDr. Ludmila Boučková je vitální dáma a málokdo by hádal, že v českobudějovické nemocnici působí již 55 let. Obdivuhodný je nejen počet let její profesní kariéry, ale i fakt, že byla vůbec první lékařkou na Urologickém oddělení.

30. 09. 2022

...
Každý čtvrtý pacient nenajde svého dárce kostní dřeně
Rozhovor s lékařkou Oddělení klinické hematologie MUDr. Janou Vondrákovou, Ph.D.

Jedním ze zakládajících členů registru bylo i Transfúzní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., které funguje jako regionální pracoviště registru. Jak lze do registru vstoupit a jak probíhá vlastní darování kostní dřeně přibližuje MUDr. Jana Vondráková, Ph.D., která vede registr v Nemocnici České Budějovice, a.s.

31. 07. 2022

...
Rozhovor s odcházejícím primářem Dětského oddělení MUDr. Vladislavem Smrčkou
Rozhovor s odcházejícím primářem Dětského oddělení MUDr. Vladislavem Smrčkou

K poslednímu květnovému dni odešel z primářského křesla Dětského oddělení MUDr. Vladislav Smrčka. V čele jednoho z největších oddělení českobudějovické nemocnice stál úctyhodných 29 let. O své úspěšné kariéře primáře a nefrologa hovoří v následujícím rozhovoru.

30. 06. 2022

...
Rozhovor s primářem cévní chirurgie MUDr. Milanem Kobzou
Vznik specializovaných pracovišť přináší profit pro pacienta

Od 1. dubna 2022 se stala cévní chirurgie součástí komplexního kardiovaskulárního a thorakálního centra, konkrétně Oddělení kardiochirurgie, hrudní chirurgie a cévní chirurgie. Primářem cévní chirurgie byl jmenován MUDr. Milan Kobza.

31. 05. 2022

...
Naši pacienti k nám chodí tak dlouho, že už to pro nás nejsou jen pacienti.
Rozhovor se staniční sestrou hemodialyzačního střediska Bc. Markétou Tůmovou

Původně chtěla být učitelkou v mateřské škole, ale nakonec se rozhodla pro práci zdravotní sestry. S úsměvem a laskavostí se již třináct let stará o pacienty odkázané na umělou ledvinu – hemodialýzu. V rozhovoru sice mluví o pacientech, ale pokud ji navštívíte na stanici, říká jim lidičky.

30. 04. 2022

...
Každý v týmu je důležitý a jako tým musíme držet při sobě
Rozhovor s nově nastupující vrchní sestrou Oddělení kardiochirurgie a hrudní chirurgie Barborou Zíkovou a nově jmenovaným vedoucím radiologických asistentů Bc. Janem Veselým

S tvrzením v nadpisu se shodují nová vrchní sestra Oddělení kardiochirurgie a hrudní chirurgie Barbora Zíková a nový vedoucí radiologických asistentů Bc. Jan Veselý. Na první pohled se jedná o oddělení naprosto odlišná. Přesto je jejich práce v mnohém stejná. Co oba profesně spojuje a naopak v čem se jejich práce liší, se dozvíte na následujících řádcích.

28. 02. 2022

...
Ovládání přístrojů a provádění vyšetření se dá naučit, avšak jednání s pacienty a kolegy v sobě člověk již musí mít
Rozhovor s radiologickým asistentem Mgr. Dušanem Hejnou

Z pozice vedoucího radiologického asistenta odešel na konci roku 2021 po takřka pětadvaceti letech pan Mgr. Dušan Hejna. Co obnáší práce vedoucího a co ho na práci radiologického asistenta i po tolika letech pořád baví, vysvětluje v následujícím rozhovoru.

28. 02. 2022

...
Práce na psychiatrii je krásná, a to hlavně svou pestrostí
Rozhovor s vrchní sestrou Mgr. Romanou Jáchymovou

Tým sester Psychiatrického oddělení vede od Nového roku Mgr. Romana Jáchymová. Ve funkci vrchní sestry vystřídala Mgr. Hanu Dohnalovou.

28. 02. 2022

...
Klíšťová encefalitida je v porovnání s boreliózou jednoznačně závažnější onemocnění
Rozhovor s MUDr. Michalem Františekem Kříhou z Infekčního oddělení

Klíšťová encefalitida je velmi závažné infekční onemocnění přenášené klíšťaty. Žádná konkrétní léčba tohoto onemocnění zatím není dostupná, zato je však k dispozici velmi účinné a léty ověřené očkování. Více o této závažné, avšak stále podceňované nemoci nám poví MUDr. Michal František Kříha z Infekčního oddělení naší nemocnice.

28. 02. 2022

...
Předpoklad dobré imunity – zdravý životní styl?
Rozhovor s primářem Centra klinické imunologie MUDr. Jiřím Novákem

Co to vlastně imunita je, lze ji trénovat a před čím nás chrání horečka, vysvětluje v následujícím rozhovoru prim. MUDr. Jiří Novák z Centra klinické imunologie.

28. 02. 2022

...
Přála bych si, aby personální změny, které nastaly, byly zaměstnanci a vedoucími pracovníky chápány jako šance do budoucna
Rozhovor s náměstkyní a hlavní sestrou Mgr. Hanou Dohnalovou

K personální změně došlo i ve vedení nejpočetnější zaměstnanecké skupiny – zdravotních sester. Od Nového roku post náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a hlavní sestry zaujala Mgr. Hana Dohnalová. Opouští tak po mnoha letech funkci vrchní sestry Psychiatrického oddělení.

31. 01. 2022

...
My zdravotníci se budeme muset lépe naučit sdělovat srozumitelně a citlivě to, co pacient potřebuje ke svému rozhodování. Pacienti se budou muset naučit, že jejich nemoc je jejich starost.
Rozhovor s ředitelem prim. MUDr. Alešem Chrdlem

Další významnou změnou ve vedení nemocnice je ustanovení primáře Infekčního oddělení MUDr. Aleše Chrdleho ředitelem úseku interních oborů. MUDr. Aleš Chrdle stojí za úspěšnou transformací lůžkové péče v naší nemocnici, díky níž se nemocnice dokázala v době pandemie postarat o všechny pacienty s covid-19. V rámci svého oddělení se podílí na řadě výzkumů, je místopředsedou Společnosti infekčního lékařství.

31. 01. 2022

...
Kvalitní komunikaci považuji za základní předpoklad úspěšného řízení
Rozhovor s ředitelkou Bc. Ivou Novákovou, MBA

Na nový post ředitele úseku komunikace a péče o zaměstnance byla od 1. ledna 2022 jmenována Bc. Iva Nováková, MBA. Nejedná se o tvář neznámou, ba naopak. Iva Nováková je již 4 roky tváří českobudějovické nemocnice a zprostředkovává z pozice tiskové mluvčí komunikaci mezi nemocnicí a médii.

31. 01. 2022

...
Rozhovor s ředitelem Ing. Milanem Voldřichem, MBA
Po celou dobu práce v nemocnici jsem měl štěstí na spolupracovníky. Pracoval jsem s lidmi, se kterými byla práce radost.

Po 22 letech odchází z pozice ředitele Úseku personálního Ing. Milan Voldřich, MBA. Nemocnici zůstává věrný a od Nového roku bude i nadále svoje zkušenosti předávat z pozice konzultanta v oblasti pracovního práva a personalistiky.

31. 12. 2021

...
Výpočetní výkon ovlivní veškeré naše činnosti
Rozhovor s předním světovým neurochirurgem s profesorem Fady T. Charbelem

Naše pozvání na neurochirurgický workshop přijali přední světový neurochirurg a vědec, přednosta Neurochirurgické kliniky University of Illinois v Chicagu profesor Fady T. Charbel.

30. 11. 2021

...
Zeptali jsme se za vás…
Rozhovor s primářem Infekčního oddělení MUDr. Alešem Chrdlem

Téma: Kvůli onemocnění covid-19 jsou hospitalizovaní i lidé s ukončeným očkováním. Proč by se tedy měla veřejnost nechat očkovat? Je očkování přínosné i pro ty, kdo již mají protilátky?

30. 11. 2021

...
Svěření organizace výročního kongresu chápeme jako velké ocenění naší práce
Rozhovor s MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA na téma výročního kongresu České neurochirurgické společnosti

Pane doktore Fiedlere, českobudějovická nemocnice pořádala druhý říjnový týden výroční kongres České neurochirurgické společnosti za roky 2020 a 2021, jehož jste byl prezidentem. Bylo Vám uděleno pověření k jeho pořádání – podle čeho se určuje, kdo toto pověření získá?

30. 11. 2021

...
Výsledky výzkumu českobudějovických neurochirurgů byly otištěny v renomovaném časopise
Rozhovor s MUDr. Petrem Košťálem z Neurochirurgického oddělení

Lékaři Neurochirurgického oddělení zkoumali, jak zprůchodnění krčních tepen ovlivňuje mentální funkce pacientů. O tom, že se ve výzkumu vydali správným směrem, svědčí i fakt, že jejich článek byl publikován v renomovaném, takzvaném impaktovaném časopise. Na otázky týkající se nejen zmíněného výzkumu odpovídá MUDr. Petr Košťál z Neurochirurgického oddělení.

30. 11. 2021

...
Antibiotická rezistence představuje významnou hrozbu pro veřejné zdraví
Rozhovor s vedoucím Antibiotického střediska MUDr. Davidem Šůsem

Jako již tradičně i letos na sklonku listopadu probíhá Evropský antibiotický den. Jeho cílem je zvýšit povědomí o rezistenci bakterií k antibiotikům a jejím důsledku na zdraví nás všech. Toto téma v následujícím rozhovoru přibližuje nový vedoucí Antibiotického týmu Nemocnice České Budějovice, a.s., MUDr. David Šůs, který v únoru převzal vedení po dlouholeté vedoucí týmu MUDr. Magdaléně Horníkové. 

31. 10. 2021

...
Budějovická nemocnice byla vždy má srdeční záležitost
Rozhovor s nastupující novou vrchní sestrou Gastroenterologického oddělení Mgr. Kateřinou Štrajtovou od 1. září 2021.

Do Nemocnice České Budějovice, a.s. přicházíte z Nemocnice Prachatice, a.s. Je to pro vás ale zároveň návrat, jestli se nemýlím.

30. 10. 2021

...
Co má na starosti Správa ploch, budov a jak se tato část oddělení Obslužných činností vyvíjela?
Rozhovor s mistrem Údržby Milanem Kropáčkem

Co má na starosti Správa ploch a budov a jak se tato část oddělení Obslužných činností vyvíjela v čase, nám přibližuje mistr údržby Milan Kropáček, který v nemocnici pracuje již 18 let. Práce v nemocnici je pro něj nejen „rodinným dědictvím“, ale i koníčkem.

30. 09. 2021

...
Mám tu nejlepší, nejkrásnější práci
Rozhovor s Bc. Petrou Bartošovou porodní asistentkou a staniční sestrou porodních sálů

Jejich ruce jsou zpravidla první, které se dotknou právě narozeného miminka. Jsou svědky šťastných, ale i velmi bolestných okamžiků zrození. Krásu i náročnost práce porodních asistentek nám v následujícím rozhovoru přiblíží porodní asistentka a staniční sestra porodních sálů.

30. 09. 2021

...
Darovaná krev pomáhá zachraňovat životy
Rozhovor s primářem Transfúzního oddělení MUDr. Vítem Motáněm

Darovaná krev má stále nezastupitelné místo při záchraně životů nemocných. O tom, kde všude krev pomáhá a jak funguje vlastní dárcovství, se dozvíte v následujícím rozhovoru s MUDr. Vítem Motáněm, primářem Transfúzního oddělení českobudějovické nemocnice.

30. 09. 2021

...
Rozhovor s Ing. Evou Frendrštátovou – biomedicínskou inženýrkou na Neonatologickém oddělení
Co přináší tato práce se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Ing. Eva Fendrštátová pracuje na pozici biomedicínské inženýrky na Neonatologickém oddělení českobudějovické nemocnice. Co tato pozice obnáší, přibližuje v následujícím rozhovoru.

30. 06. 2021

...
Každému bych přála, aby dělal práci, co ho baví
Rozhovor se zdravotní sestrou Věrou Lhotákovou

Každému bych přála, aby dělal práci, co ho baví Zdravotní sestra Věra Lhotáková strávila v českobudějovické nemocnici celý svůj profesní život a nyní odchází do zasloužené penze. Za svou kariérou se ohlíží v následujícím rozhovoru.

30. 06. 2021

...
Práce zde je energizující, a to v každém ohledu
Rozhovor se záchranáři zdravotnické záchranné služby Bc. Jakubem Vyhnálkem a Bc. Ondřejem Schwartzem

Záchranáři zdravotnické záchranné služby Bc. Jakub Vyhnálek a Bc. Ondřej Schwartz jsou součástí týmu středního zdravotnického personálu Neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. Jaká byla jejich profesní cesta a čím je pro ně práce na neonatologii výjimečná?

30. 06. 2021

...
Rudolf Novák: Dříve jsme si při diagnostice museli vystačit především s vlastními smysly
Rozhovor s MUDr. Rudolfem Novákem primářem Oddělení úrazové chirurgie, který po 51 letech odchází do důchodu

Po více než 50 letech odchází do zaslouženého důchodu zástupce primáře Oddělení úrazové chirurgie Nemocnice České Budějovice, a.s., MUDr. Rudolf Novák. Jaké byly jeho profesní začátky a co plánuje do budoucna?

31. 05. 2021

...
Bc. Jana Lískovcová: Ráda bych poděkovala všem, kteří na Infekčním oddělení pomáhali
Rozovor s vrchní sestrou Bc. Janou Lískovcovou

Vrchní sestra Infekčního oddělení Bc. Jana Lískovcová se v následujícím rozhovoru zamýšlí nad uplynulým pandemickým rokem.

31. 05. 2021

...
Nově vzniklé Oddělení epidemiologie a nemocniční hygieny obsadilo od 1. dubna post vrchní sestry
Rozhovor s Martinou Ligockou, vrchní sestrou na Oddělení epidemiologie a nemocniční hygieny

Martina Ligocká pracuje v českobudějovické nemocnici od roku 1996. Působila na Interním a Gastroenterologickém oddělení a v roce 2019 zakotvila na tehdejším Pracovišti epidemiologie. Od počátku letošního dubna je vrchní sestrou na nově vzniklém Oddělení epidemiologie a nemocniční hygieny.

31. 05. 2021

...
Hlavní administrátorka Očkovacího centra OČKO Petra Tománková
Rozhovor s Petrou Tománkovou, hlavní administrátorkou Očkovacího centra

V krajské nemocnici pracuje od roku 2008. Vystudovala sociálně‑správní činnost, pracovala vždy jako administrativní pracovnice. Jejím stálým působištěm bylo Gynekologicko‑porodnické oddělení, ze kterého byla převelena na Očkovací centrum OČKO.

31. 05. 2021

...
Jaroslav Švestka – mistr elektroúdržby
Rozhovor s mistrem elektroúdržby v Nemocnici České Budějovice, a.s.

V českobudějovické nemocnici na pozici mistra elektroúdržby působí pan Jaroslav Švestka. Blíže nám svoji práci představí v následujícím rozhovoru.

31. 05. 2021

...
Na medicíně si vytvoříte závislost, a na chirurgii obzvlášť, říká MUDr. František Fráně
Rozhovor s MUDr. Františekem Fráněm, emeritním zástupcem primáře Chirurgického oddělení při příležitosti odchodu do důchodu

MUDr. František Fráně, emeritní zástupce primáře Chirurgického oddělení, patřící k nejdéle sloužícím lékařům v naší nemocnici, odchází po 46 letech do důchodu. Za svou kariérou se ohlíží v následujícím rozhovoru.

30. 04. 2021

...
Česká epidemiologie byla vždy na velmi vysoké úrovni
Rozhovor s MUDr. Ivou Šípovou vedoucí lékařkou Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie

MUDr. Iva Šípová se celý svůj profesní život věnuje epidemiologii. V Nemocnici České Budějovice, a.s., pracuje od roku 2003, předtím působila na Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje, i jako vedoucí protiepidemického odboru. Co spadá do gesce nemocničního epidemiologa a jak nahlíží na budoucí vývoj ve svém oboru?

30. 04. 2021

...
S tímto virem se musíme naučit žít, říká MUDr. Iva Šípová
Rozhovor s MUDr. Ivou Šípovou vedoucí lékařkou Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie

MUDr. Iva Šípová shrnuje dění kolem onemocnění covid‑19 od přelomu roku 2019/20 až doposud. Jako ústavní epidemiolog Nemocnice České Budějovice, a.s., se podílela na metodickém plánu řešení pandemie pro celý Jihočeský kraj. Dnes se kromě jiného věnuje fungování OČKOcentra.

30. 04. 2021

...
Mgr. Jitka Kosáčková: Jsem ráda, že mohu pomáhat a být užitečná
Rozhovor s Mgr. Jitkou Kosáčkovou, referentkou řízení krizové připravenosti

Plnit funkci manažera krizové připravenosti je více než rok kvůli pandemii covid‑19 náročnější než kdykoliv dřív. V Nemocnici České Budějovice, a.s., ji od roku 2019 zastává Mgr. Jitka Kosáčková, která nyní působí i jako koordinátorka v českobudějovickém OČKOcentru.

30. 04. 2021

...
Laboratoř molekulární biologie a genetiky během pandemie
Rozhovor s vedoucím Laboratoře molekulární biologie a genetiky Mgr. Ondřejem Scheinostem

Už je to víc než rok, co do našich životů vstoupil covid‑19. Spolu s vedoucím Laboratoře molekulární biologie a genetiky Mgr. Ondřejem Scheinostem shrneme, jaké změny přineslo toto onemocnění do chodu laboratoře i jaký je rozdíl mezi PCR a antigenním testem.

30. 04. 2021

...
Centrální operační sály jsou v moderních nemocnicích trendem, který chceme následovat
Rozhovor s náměstkem pro Centrální operační sály MUDr. Alešem Petříkem, Ph.D.

Již takřka rok a půl probíhají v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s., intenzivní stavební práce. Stávající pavilon CH prochází velkou přestavbou na moderní pavilon, ve kterém budou zbudovány Centrální operační sály a Centrální sterilizace (COSS). Projekt nám blíže představí náměstek pro COSS MUDr. Aleš Petřík, Ph.D

31. 03. 2021

...
Do projektu Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace vložím maximum, říká jeho manažerka Bc. Soňa Brejšková
Rozhovor s Bc. Soňou Brejškovou, manažerkou Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace

Nemocnice České Budějovice, a.s., buduje od roku 2018 největší projekt své historie. Jedná se o výstavbu 18 nových operačních sálů pro obory traumatologie, neurochirurgie, urologie, gynekologie, ortopedie, plastické chirurgie, ORL a Očního oddělení a Centrální sterilizace (CST), které by po dostavbě měly tvořit nejrozsáhlejší pracoviště svého druhu v České republice.

31. 03. 2021

...
Centrální sterilizace bude zajišťovat komplexní služby pro operační sály i všechna oddělení
Rozhovor s vrchní sestrou Centrálních operačních sálů Danou Zabranskou

Nemocnice České Budějovice, a.s., aktuálně pracuje na nejambicióznějším projektu posledních desetiletí. Jedná se o výstavbu Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace (COSS). Na budoucí fungování nově vznikajícího pracoviště Centrální sterilizace (CST) i výhody, které přinese pacientům a celé nemocnici jsme se ptali jeho vrchní sestry Dany Zabranské.

31. 03. 2021

...
Malí pacienti ze stanice hematoonkologie mají nové kamarády
Rozhovor s autorku projektu Onkopanenky Janou Koreňovou a dětskou hematoonkoložku MUDr. Ivanou Hojdovou

Díky iniciativě soukromého neziskového projektu Onkopanenky dostali naši dětští pacienti unikátní panenky. O představení projektu jsme požádali jeho autorku Janu Koreňovou a dětskou hematoonkoložku MUDr. Ivanu Hojdovou, která panenky „přivedla“ do českobudějovické nemocnice.

31. 03. 2021

...
Práce na odběrném místě Nemocnice České Budějovice, a.s., nás nabíjí
Rozhovor s všeobecnou sestrou Lenkou Dürnfelderovou a Martinou Mojžíškovou z Infekčního oddělení o zkušenostech z odběrového místa

Takřka rok je v provozu odběrné místo pro testování na onemocnění covid-19. Za tu dobu prošlo mnoha obměnami a vzorky zde byly odebrány desetitisícům lidí. Všeobecné sestry Lenka Dürnfelderová a Martina Mojžíšková z Infekčního oddělení provádějí odběry od samého počátku výskytu onemocnění covid-19 v České republice. Následující rozhovor přibližuje jejich práci a samotný provoz odběrného místa.

28. 02. 2021

...
Interní audit ve zdravotnickém zařízení chrání jak pacienta, tak zaměstnance
Rozhovor s Mgr. Hana Kubešová, která 1. ledna 2021 převzala post náměstka pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče

Mgr. Hana Kubešová rozšířila řadu žen ve vedení českobudějovické nemocnice. Od 1. ledna 2021 převzala po doc. MUDr. Jozefu Filkovi, Ph.D., post náměstka pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče.

28. 02. 2021

...
Anti‑VEGF terapie zaznamenává v našem oboru velký boom, říká nový primář Očního oddělení MUDr. David Honner, FEBO
Rozhovor s primářem Očního oddělení MUDr. Davidem Honnerem, FEBO

Oční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., stále inovuje používané léčebné postupy, sleduje trendy v oční chirurgii a aktivně pracuje na edukaci svých lékařů. Více informací naleznete v rozhovoru z jeho novým primářem MUDr. Davidem Honnerem, FEBO.

28. 02. 2021

...
Prim. MUDr. Vít Motáň: Na oboru hematologie a transfúzního lékařství se mi velmi líbí jeho různorodost
Rozhovor s nastupujícím primářem Transfúzního oddělení MUDr. Vítem Motáňem

Dalším oddělením, na kterém došlo od nového roku ke změně vedení, je Transfúzní oddělení. Pomyslné žezlo po prim. MUDr. Petru Biedermannovi převzal MUDr. Vít Motáň.

31. 01. 2021

...
Prim. MUDr. Eva Tomášková: Soudní lékařství je nádherný a velmi komplexní obor
Rozhovor s nastupující primářkou Soudnělékařského oddělení MUDr. Evou Tomáškovou

Primářka MUDr. Eva Tomášková stojí od 1. ledna 2021 v čele Soudnělékařského oddělení. Vedení převzala od dlouholetého primáře doc. MUDr. Františka Vorla, CSc.

31. 01. 2021

...
Lékařská knihovna Nemocnice České Budějovice, a.s.
Rozhovor s PhDr. Helenou Dvořákovou a Mgr. Blankou Záleskou, které jsou dlouholetými pracovnicemi nemocničními knihovny

Již více jak 60 let je k dispozici zaměstnancům českobudějovické nemocnice lékařská knihovna. PhDr. Helena Dvořáková a Mgr. Blanka Záleská, které jsou dlouholetými pracovnicemi knihovny, nám její služby blíže představí.

31. 01. 2021

...
Prim. MUDr. Jan Sattran: Za svůj odkaz pro oftalmologii považuji zřízení a vyškolení chirurgů k vitreoretinální chirurgii
Rozhovor s prim. MUDr. Janem Sattranem, který odchází po 20 letech ve funkci do důchodu

Prim. MUDr. Jan Sattran se po dvaceti letech ve funkci primáře Očního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., rozhodl odejít do penze. Na oddělení bude nadále působit na zkrácený úvazek. Rád by vypomáhal v nitrooční operativě a dohlížel na vyšetřování očí u těžce nedonošených dětí. Kariéru této významné osobnosti naší nemocnice jsme probrali v rozhovoru.

31. 12. 2020

...
Doc. MUDr. Jozef Filka, Ph.D.: Řízení kvality je nikdy nekončící proces zdokonalování
Rozhovor s nastupujícím náměstkem pro oblast řízení kvality MUDr. Jozefem Filkou, Ph.D.

V roce 2008 dostal nabídku pozice náměstka pro oblast řízení kvality, kterou přijal. Tak se stal doc. MUDr. Jozef Filka, Ph.D., důležitou součástí vedení Nemocnice České Budějovice, a.s. Vzhledem k tomu, že ve své funkci končí, jsme se společně ohlédli za jeho kariérou.

31. 12. 2020

...
Primář MUDr. Petr Biedermann: V současné době máme jedno z nejmodernějších a nejhezčích transfúzních oddělení
Rozhovor s dlouholetým primářem Transfúzního oddělení MUDr. Petr Biedermannem

MUDr. Petr Biedermann je dlouholetým primářem Transfúzního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. V následujícím rozhovoru se s ním vydáme do minulosti zmíněného oddělení, stejně tak ale nahlédneme do přítomnosti i budoucnosti.

30. 11. 2020

...
Všeobecná sestra Lucie Kratinová: Nejvíce mě na mé práci těší, když se děťátko uzdraví a spokojené odchází domů
Rozhovor s dětskou sestrou Lucií Kratinovou

Po dokončení Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích nastoupila na Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity. Vystudovala obor Všeobecná sestra, na který nyní navazuje magisterským programem Dětská sestra. Zároveň pracuje jako všeobecná sestra na Dětském oddělení naší nemocnice. V rozhovoru si představíme Lucii Kratinovou.

30. 11. 2020

...
Úspěch českobudějovické neurochirurgie mezinárodního významu
Rozhovor s MUDr. Jiřím Fiedlerem, Ph.D., MBA za kolektiv autorů, kteří popsali souvislost mezi odstraněním míšního nádoru a vymizením paroxysmální krční dystonie

Kolektiv autorů, jehož členem je i MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA, jako první na světě popsali souvislost mezi odstraněním míšního nádoru a vymizením paroxysmální krční dystonie. Kazuistiku uveřejnil odborný časopis Parkinsonism and Related Disorders (IF 2019: 3,926).

31. 10. 2020

...
Rozhovor s dětskou sestrou z Banky mateřského mléka Markétou Tůmovou
Rozhovor se sestrou z Banky mateřského mléka při Neonatologickém oddělení Markétou Tůmovou

Hlavním úkolem bank mateřského mléka (BMM) je zajistit mateřské mléko dětem, jejichž maminky ho nemají dostatek. Povídali jsme si se sestrou z BMM při Neonatologickém oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

31. 10. 2020

...
Prim. doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.: Mou vizí je, aby toto pracoviště bylo jedním z nejlepších gastroenterologických pracovišť v republice
Rozhovor s nově nastupujícím primářem Gastroenterologického oddělení MUDr. Martinem Bortlíkem, Ph.D.

Nový primář Gastroenterologického oddělení doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D., je nováčkem v Nemocnici České Budějovice, a.s. Přišel do Českých Budějovic z Prahy po 26 letech praxe v oboru gastroenterologie, a střídá tak MUDr. Olgu Shonovou, která mu k 1. červenci předala pomyslné žezlo.

30. 09. 2020

...
Prim. MUDr. Jiří Haniš: Naše Kardiologické oddělení je dnes respektovaným pracovištěm jak mezi pacienty, tak u odborné veřejnosti
Rozhovor s nastupujícím primářem Kardiologického oddělení MUDr. Jiřím Hanišem

Kardiologické oddělení má od letošního července nového primáře. Stal se jím prim. MUDr. Jiří Haniš, kterého si blíže představíme v rozhovoru.

30. 09. 2020

...
Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.: Rád bych povzbudil vědu a výzkum v naší nemocnici
Rozhovor s nastupujícím náměstkem pro vědu, výzkum a školství Prof. MUDr. Mgr. Alanem Bulavou, Ph.D.

Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D., svou práci, svůj obor, miluje. Když s ním mluvíte, je to cítit z každé jeho věty. Vzhledem k tomu, že je od července ustanoven náměstkem pro vědu, výzkum a školství Nemocnice České Budějovice, a.s., ohlédli jsme se společně za jeho dosavadním působením v našem zařízení. Zároveň jsme se pokusili nahlédnout do budoucnosti dynamicky se rozvíjejícího oboru, kterým arytmologie jistě je.

31. 07. 2020

...
MUDr. Petr Nesnídal: Mým hlavním cílem je přispívat k poskytování kvalitní léčby onemocnění páteře v naší nemocnici a pomoci co nejvíce pacientům a pacientkám
Rozhovor s MUDr. Petrem Nesnídalem z Neurochirgického oddělení

MUDr. Petr Nesnídal je rodák z Českých Budějovic. Dlouhých 22 let strávil v Praze, letos se však vrátil domů. K 1. červnu letošního roku nastoupil na Neurochirurgické oddělení naší nemocnice. Přichází jako specialista spondylochirurg, tedy chirurg páteře.

31. 07. 2020

...
Prim. MUDr. František Toušek, FESC: Můžeme léčit a zachraňovat to, co by nás před 30 lety ani nenapadlo
Rozhovor s prim. MUDr. Františkem Touškem, FESC, který po dlouhých letech ve funkci odchází do důchodu.

Prim. MUDr. František Toušek, FESC,končí po dlouhých letech ve funkci primáře Kardiologického oddělení. Zavzpomínali jsme proto na jeho profesní začátky, historii oddělení či vývoj oboru jako takového.

30. 06. 2020

...
Centrum klinické imunologie prim. MUDr. Jiří Novák
Rozhovor s primářem Centra klinické imunologie

Centrum klinické imunologie je dalším z nenápadných pracovišť, o jehož existenci se většina pacientů dozví až při jeho první návštěvě. Přinášíme vám proto rozhovor s primářem Centra MUDr. Jiřím Novákem.

30. 06. 2020

...
Ve službách gastroenterologie na jihu Čech
Rozhovor s MUDr. Olgou Shonovou, která po 22 letech končí ve funkci primářky Gastroenterologického oddělení

MUDr. Olga Shonová, dlouholetá stálice naší nemocnice, končí po 22 letech ve funkci primářky Gastroenterologického oddělení. Ve velmi rozsáhlém povídání jsme se společně ohlédli za její kariérou a celkovým vývojem oddělení, jehož vznik se datuje již do roku 1998.

31. 05. 2020

...
Pracoviště virologie: MUDr. Dana Teislerová
Rozhovor s vedoucí pracoviště Bakteriologie MUDr. Danou Teislerovou

V březnovém čísle Nemocničního zpravodaje nám vedoucí Laboratoře klinické mikrobiologie MUDr. Magda Balejová přiblížila práci Pracoviště bakteriologie. Dalším z pracovišť této aboratoře je Pracoviště virologie. Jaká jsou specifika práce s viry, co znamená pozitivní test na protilátky a spoustu dalších zajímavých informací ze světa virologie vám přinášíme v následujícím rozhovoru s vedoucí pracoviště, MUDr. Danou Teislerovou.

31. 05. 2020

...
Rozhovor s MUDr. Magdou Balejouvou, vedoucí Laboratoře klinické mikrobiologie
Laboratoř klinické mikrobiologie

Umístění laboratoří českobudějovické nemocnice se může zdát symbolické. Stojí v samém epicentru areálu. Budova se zářivě žlutými okny je místem, kde sídlí všechny laboratorní obory, tedy i Laboratoř klinické mikrobiologie. Rychlost a kvalita výsledků laboratoře má zcela zásadní podíl na úspěšné léčbě našich pacientů.

31. 03. 2020

...
Dárce krve František Čech: Z rodiny darujeme všichni
Rozhovor se sanitářem Interního oddělení Františkem Čechem o darování krve

Pan František Čech, sanitář Interního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., nezištně daruje krev již řadu let. Jak probíhá dárcovství? Kdy začal darovat krev a jaká je jeho motivace? O tom se dozvíte v následujícím rozhovoru.

31. 03. 2020

...
Svou práci beru jako poslání a jsem ráda, že se mohu podílet na rozvoji lékárny
Rozhovor s vrchní laborantkou ústavní a veřejné části lékany Nemocnice České Budějovice Alžbětou Hotařovou, DiS

S novým rokem došlo k personální změně na pozici vrchní laborantky ústavní a veřejné části lékárny Nemocnice České Budějovice, a.s. Nově tuto pozici zastává Alžběta Hotařová, DiS.

31. 03. 2020

...
Nová stanice dárců krve a Transfuzního oddělení funguje od března v novém pavilonu T
Nové prostory a činnost oddělení nám představil prim. MUDr. Petr Biedermann.

Stanice dárců transfuzní oddělení funguje od 4. března v nových prostorách pavilonu T, který je pro dárce přístupný z Preslovy ulice. Nové prostory a činnost oddělení nám představil prim. MUDr. Petr Biedermann.

31. 03. 2020

...
Jsem hrdá, že jsem mohla být u tak významné události
Rozhovor s primářkou Rehabilitačního oddělení MUDr. Janou Holickou u příležitosti otevření pavilonu T

V horním areálu českobudějovické nemocnice byl 25. února slavnostně otevřen nový pavilon T, jehož součástí je i lůžková část Rehabilitačního oddělení. Díky tomu mají pacienti možnost využívat moderních rehabilitačních metod v komfortním a příjemném prostředí. Podrobněji představí veškeré změny prim. MUDr. Jana Holická.

31. 03. 2020

...
Koronavirus můžeme porazit teplou vodou, mýdlem a textilními ústenkami
Rozhovor s primářem Infekčního oddělení MUDr. Alešem Chrdlem o novém typu koronaviru a nemoci COVID-19

Primář Infekčního oddělení českobudějovické nemocnice MUDr. Aleš Chrdle nám v rozhovoru poskytl erudované a věcné informace o novém typu koronaviru a nemoci COVID-19, kterou tento vir způsobuje. A také o tom, co by měl každý z nás běžně dělat, aby zamezil šíření nákazy.

31. 03. 2020

...
Obrovsky nás všechny nabíjí, když vidíme pozitivní výsledky naší práce
Rozhovor s novým primářem Neonatologického oddělení MUDr. Jiřím Duškem

Začínal v českobudějovické nemocnici na Neonatologickém oddělení, kde strávil 11 let. Pak změnil nemocnici i zemi. Odstěhoval se s rodinou do Švédska. Z pozice zástupce primáře neonatologického oddělení velké švédské kliniky se vrátil, aby usedl po MUDr. Milanu Hanzlovi, Ph.D. do křesla primáře Neonatologického oddělení. Představujeme nového primáře MUDr. Jiřího Duška.

31. 01. 2020

...
Naším hlavním úkolem je redukce trvalých postižení
Rozhovor s emeritním primářem Neonatologického oddělení MUDr. Milanem Hanzlem, Ph.D.

Prim. MUDr. Milan Hanzl, Ph.D. k 31. 12. 2019 končí po více než dvaceti letech ve funkci primáře Neonatologického oddělení. Čemu se chce věnovat? A budeme ho v nemocnici ještě potkávat? Více v rozhovoru, který nám pan primář poskytl.

31. 12. 2019

...
Antibiotika – ohrožený poklad lidstva. Zachovejme účinnost antibiotik jejich rozumným užíváním!
Rozhovor s MUDr. Magdalenou Horníkovou, vedoucí lékařkou Antibiotického střediska

Zásadním problémem, kterému dnes lékaři ve vyspělých zemích čelí, je dramatický nárůst rezistence bakterií k antibiotikům (ATB) způsobený především jejich nadměrným používáním. Antibiotická rezistence významně zvyšuje nemocnost i úmrtnost pacientů.

30. 11. 2019