387 87 11 11
Víc než nemocnice.
...
Měli bychom usilovat o co nejdelší prodloužení životnosti vlastního kloubu
Rozhovor s Prof. MUDr. Jiřím Gallem, Ph.D. Přednostou Ortopedické kliniky Lékařské fakulty Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc

Významným hostem 1.Středoevropského kolenního osteotomického sympozia byl prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., přednosta Ortopedické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který korekční osteotomickou sám absolvoval. Jsme rádi, že si na rozhovor s námi udělal čas.

28. 03. 2023

...
Medicínu jsem si celý život užíval
Rozhovor s primář Neurochirurgického oddělení MUDr. Vladimírem Chloubou

Primář Neurochirurgického oddělení MUDr. Vladimír Chlouba odchází po téměř třiceti letech z vedení oddělení. O své profesní cestě a vývoji oddělení, které se dnes těší světovému renomé, hovoří v následujícím rozhovoru.

28. 02. 2023

...
Baví mě neustále vymýšlet, jak věci zlepšit
Rozhovor s Ing. Pavlem Stolbenkem biomedicínským inženýrem s atestací v oboru klinické inženýrství

Ing. Pavel Stolbenko je biomedicínským inženýrem s atestací v oboru klinické inženýrství. Působí na fyzikálně-technickém úseku Onkologického oddělení. Obecně se dá jen těžko popsat náplň této profese na pár řádcích. V jeho případě jsme měli ale velký problém nepokrýt polovinu časopisu. Doufáme, že i zkrácená verze toho, co nám o své činnosti v rozhovoru prozradil, vás zaujme stejně jako nás.

28. 02. 2023

...
Řádně indikovaná a provedená korekční osteotomie může zásadně zpomalit rozvoj artrózy kolene, a vést tak k záchraně kolenního kloubu
Rozhovor s MUDr. Lukášem Hanákem odborníkem na osteotomii

Spolupořadatelem 1. Středoevropského kolenního osteotomického sympozia je celosvětově uznávaný odborník na osteotomii MUDr. Lukáš Hanák. Využili jsme setkání s ním a položili mu několik otázek.

28. 02. 2023

...
Naším cílem je personalizovaná péče o pacienta
Rozhovor s prim. MUDr. Taťánou Karpianusovou z Onkologického oddělení

Do vedení Onkologického oddělení byla jmenována k 1. lednu 2023, v následujícím rozhovoru přibližuje další směřování Onkologického oddělení, jehož součástí je od roku 2006.

31. 01. 2023

...
Byla bych ráda, kdyby pacienti nebrali leukémii jako stigma a chodili k nám s důvěrou
Rozhovor s prim. MUDr. Janou Vondrákovou, Ph.D. z Ambulance klinické hematologie

Od Nového roku byla do funkce primářky Ambulance klinické hematologie jmenována MUDr. Jana Vondráková, Ph.D., která v ambulanci působí od roku 2011.

31. 01. 2023

...
Našim motorem je touha pomoci pacientům
Rozhovor s prim. MUDr. Václavem Janovským z Onkologického oddělení

Primář Onkologického oddělení MUDr. Václav Janovský na sklonku letošního roku končí ve své funkci. V následujícím rozhovoru se ohlíží za svým takřka třicetiletým působením na onkologii, na kterou ani po tolika letech rozhodně nezanevřel. Na oddělení tak i do budoucna zůstává.

21. 12. 2022

...
Je důležité dát pacientovi najevo, že jste ochotný naslouchat
Rozhovor s prim. MUDr. Ivanem Vonkem, MBA z Ambulance klinické hematologie

K 31. prosinci odchází z funkce primáře Ambulance klinické hematologie MUDr. Ivan Vonke, MBA. Ambulanci neopouští, i nadále zůstává na částečný úvazek. O tom, co se v hematologii za jeho kariéru změnilo, ale i o tom, jak by měl lékař s pacienty komunikovat, přibližuje v následujícím rozhovoru.

21. 12. 2022

...
Práce dětské sestry je velmi pestrá, těší nás každý uzdravený pacient
Rozhovor s vrchní sestrou Dětského oddělení Mgr. Zuzanou Šimkovou a dětskou sestrou na stanici JIP Mgr. Klárou Kovandovou

Přestože obě pracují na stejném oddělení, práce každé z nich se liší. Co je spojuje, je péče o děti. Proč se rozhodly pracovat s dětmi a co je v jejich práci naplňuje? To se dozvíte na následujících řádcích.

30. 11. 2022

...
Zázraky se dějí a to je na naší práci to krásné
Rozhovor s vrchní sestrou Bc. Janou Štěpánovou, MSc. z Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO)

Vrchní sestra Bc. Jana Štěpánová, MSc., již více než dvacet let vede tým nelékařských pracovníků Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO). O náročnosti a specifikách profesí pečujících o pacienty v těch nejzávažnějších stavech hovoří v následujícím rozhovoru.

31. 10. 2022

...
Budějovice kazuistické již podeváté
Rozhovor s MUDr. Tomášem Hauerem zakladatelem a předsedou organizačního výboru Budějovice kazuistické

6. října se v prostorách hotelu Clarion v Českých Budějovicích uskutečnil devátý ročník unikátního kongresu, na kterém lékaři a ostatní zdravotníci jihočeských nemocnic prezentují své kazuistiky. Jak kongres vznikl a v čem spočívá jeho přínos pro zdravotníky přibližuje jeho zakladatel a předseda organizačního výboru MUDr. Tomáš Hauer.

31. 10. 2022

...
Kdo jsou naši Super Sanitáři 2022?
Rozhovor s členy vítězných týmů pilotního ročníku soutěže Super Sanitář

V příjemné atmosféře proběhl v sobotu 1. října 2022 pilotní ročník soutěže Super Sanitář. V soutěži se utkaly smíšené páry z deseti vybraných oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

31. 10. 2022

...
Nesmírně si vážím práce lékařů, ale práce zdravotní sestry je pro mě srdeční záležitost
Rozhovor s nově jmenovanou vrchní sestrou Kardiologického oddělení paní Martinou Červenkovou od 1. května 2022

Novou vrchní sestrou Kardiologického oddělení byla od 1. května jmenována paní Martina Červenková. Pro řadu pacientů se jedná o známou tvář, protože dlouhá léta působila jako staniční sestra na akutní příjmové ambulanci. O své profesní cestě, práci vrchní a kardiologické sestry hovoří na následujících řádcích.

30. 09. 2022

...
Jsem ráda, že jsem mohla dělat povolání, které bylo mým koníčkem
Rozhovor s vrchní sestrou Chirurgického oddělení Mgr. Magdalenou Hálovou spojený s odchodem do důchodu.

Na konci srpna opouští funkci vrchní sestry Chirurgického oddělení Mgr. Magdaléna Hálová. Završuje tak své bezmála čtyřicetileté působení v českobudějovické nemocnici a odchází do zaslouženého důchodu.

30. 09. 2022

...
Chirurg musí mít šikovné ruce a vztah k práci
Rozhovor s MUDr. Ludmilou Boučkovou, vitální dámou u níž by by málokdo hádal, že je v českobudějovické nemocnici již 55 let.

MUDr. Ludmila Boučková je vitální dáma a málokdo by hádal, že v českobudějovické nemocnici působí již 55 let. Obdivuhodný je nejen počet let její profesní kariéry, ale i fakt, že byla vůbec první lékařkou na Urologickém oddělení.

30. 09. 2022

...
Každý čtvrtý pacient nenajde svého dárce kostní dřeně
Rozhovor s lékařkou Oddělení klinické hematologie MUDr. Janou Vondrákovou, Ph.D.

Jedním ze zakládajících členů registru bylo i Transfúzní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., které funguje jako regionální pracoviště registru. Jak lze do registru vstoupit a jak probíhá vlastní darování kostní dřeně přibližuje MUDr. Jana Vondráková, Ph.D., která vede registr v Nemocnici České Budějovice, a.s.

31. 07. 2022

...
Rozhovor s odcházejícím primářem Dětského oddělení MUDr. Vladislavem Smrčkou
Rozhovor s odcházejícím primářem Dětského oddělení MUDr. Vladislavem Smrčkou

K poslednímu květnovému dni odešel z primářského křesla Dětského oddělení MUDr. Vladislav Smrčka. V čele jednoho z největších oddělení českobudějovické nemocnice stál úctyhodných 29 let. O své úspěšné kariéře primáře a nefrologa hovoří v následujícím rozhovoru.

30. 06. 2022

...
Rozhovor s primářem cévní chirurgie MUDr. Milanem Kobzou
Vznik specializovaných pracovišť přináší profit pro pacienta

Od 1. dubna 2022 se stala cévní chirurgie součástí komplexního kardiovaskulárního a thorakálního centra, konkrétně Oddělení kardiochirurgie, hrudní chirurgie a cévní chirurgie. Primářem cévní chirurgie byl jmenován MUDr. Milan Kobza.

31. 05. 2022

...
Naši pacienti k nám chodí tak dlouho, že už to pro nás nejsou jen pacienti.
Rozhovor se staniční sestrou hemodialyzačního střediska Bc. Markétou Tůmovou

Původně chtěla být učitelkou v mateřské škole, ale nakonec se rozhodla pro práci zdravotní sestry. S úsměvem a laskavostí se již třináct let stará o pacienty odkázané na umělou ledvinu – hemodialýzu. V rozhovoru sice mluví o pacientech, ale pokud ji navštívíte na stanici, říká jim lidičky.

30. 04. 2022

...
Každý v týmu je důležitý a jako tým musíme držet při sobě
Rozhovor s nově nastupující vrchní sestrou Oddělení kardiochirurgie a hrudní chirurgie Barborou Zíkovou a nově jmenovaným vedoucím radiologických asistentů Bc. Janem Veselým

S tvrzením v nadpisu se shodují nová vrchní sestra Oddělení kardiochirurgie a hrudní chirurgie Barbora Zíková a nový vedoucí radiologických asistentů Bc. Jan Veselý. Na první pohled se jedná o oddělení naprosto odlišná. Přesto je jejich práce v mnohém stejná. Co oba profesně spojuje a naopak v čem se jejich práce liší, se dozvíte na následujících řádcích.

28. 02. 2022

...
Ovládání přístrojů a provádění vyšetření se dá naučit, avšak jednání s pacienty a kolegy v sobě člověk již musí mít
Rozhovor s radiologickým asistentem Mgr. Dušanem Hejnou

Z pozice vedoucího radiologického asistenta odešel na konci roku 2021 po takřka pětadvaceti letech pan Mgr. Dušan Hejna. Co obnáší práce vedoucího a co ho na práci radiologického asistenta i po tolika letech pořád baví, vysvětluje v následujícím rozhovoru.

28. 02. 2022

...
Práce na psychiatrii je krásná, a to hlavně svou pestrostí
Rozhovor s vrchní sestrou Mgr. Romanou Jáchymovou

Tým sester Psychiatrického oddělení vede od Nového roku Mgr. Romana Jáchymová. Ve funkci vrchní sestry vystřídala Mgr. Hanu Dohnalovou.

28. 02. 2022

...
Přála bych si, aby personální změny, které nastaly, byly zaměstnanci a vedoucími pracovníky chápány jako šance do budoucna
Rozhovor s náměstkyní a hlavní sestrou Mgr. Hanou Dohnalovou

K personální změně došlo i ve vedení nejpočetnější zaměstnanecké skupiny – zdravotních sester. Od Nového roku post náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a hlavní sestry zaujala Mgr. Hana Dohnalová. Opouští tak po mnoha letech funkci vrchní sestry Psychiatrického oddělení.

31. 01. 2022

...
My zdravotníci se budeme muset lépe naučit sdělovat srozumitelně a citlivě to, co pacient potřebuje ke svému rozhodování. Pacienti se budou muset naučit, že jejich nemoc je jejich starost.
Rozhovor s ředitelem prim. MUDr. Alešem Chrdlem

Další významnou změnou ve vedení nemocnice je ustanovení primáře Infekčního oddělení MUDr. Aleše Chrdleho ředitelem úseku interních oborů. MUDr. Aleš Chrdle stojí za úspěšnou transformací lůžkové péče v naší nemocnici, díky níž se nemocnice dokázala v době pandemie postarat o všechny pacienty s covid-19. V rámci svého oddělení se podílí na řadě výzkumů, je místopředsedou Společnosti infekčního lékařství.

31. 01. 2022

...
Kvalitní komunikaci považuji za základní předpoklad úspěšného řízení
Rozhovor s ředitelkou Bc. Ivou Novákovou, MBA

Na nový post ředitele úseku komunikace a péče o zaměstnance byla od 1. ledna 2022 jmenována Bc. Iva Nováková, MBA. Nejedná se o tvář neznámou, ba naopak. Iva Nováková je již 4 roky tváří českobudějovické nemocnice a zprostředkovává z pozice tiskové mluvčí komunikaci mezi nemocnicí a médii.

31. 01. 2022

...
Rozhovor s ředitelem Ing. Milanem Voldřichem, MBA
Po celou dobu práce v nemocnici jsem měl štěstí na spolupracovníky. Pracoval jsem s lidmi, se kterými byla práce radost.

Po 22 letech odchází z pozice ředitele Úseku personálního Ing. Milan Voldřich, MBA. Nemocnici zůstává věrný a od Nového roku bude i nadále svoje zkušenosti předávat z pozice konzultanta v oblasti pracovního práva a personalistiky.

31. 12. 2021

...
Výpočetní výkon ovlivní veškeré naše činnosti
Rozhovor s předním světovým neurochirurgem s profesorem Fady T. Charbelem

Naše pozvání na neurochirurgický workshop přijali přední světový neurochirurg a vědec, přednosta Neurochirurgické kliniky University of Illinois v Chicagu profesor Fady T. Charbel.

30. 11. 2021

...
Budějovická nemocnice byla vždy má srdeční záležitost
Rozhovor s nastupující novou vrchní sestrou Gastroenterologického oddělení Mgr. Kateřinou Štrajtovou od 1. září 2021.

Do Nemocnice České Budějovice, a.s. přicházíte z Nemocnice Prachatice, a.s. Je to pro vás ale zároveň návrat, jestli se nemýlím.

30. 10. 2021

...
Co má na starosti Správa ploch, budov a jak se tato část oddělení Obslužných činností vyvíjela?
Rozhovor s mistrem Údržby Milanem Kropáčkem

Co má na starosti Správa ploch a budov a jak se tato část oddělení Obslužných činností vyvíjela v čase, nám přibližuje mistr údržby Milan Kropáček, který v nemocnici pracuje již 18 let. Práce v nemocnici je pro něj nejen „rodinným dědictvím“, ale i koníčkem.

30. 09. 2021

...
Mám tu nejlepší, nejkrásnější práci
Rozhovor s Bc. Petrou Bartošovou porodní asistentkou a staniční sestrou porodních sálů

Jejich ruce jsou zpravidla první, které se dotknou právě narozeného miminka. Jsou svědky šťastných, ale i velmi bolestných okamžiků zrození. Krásu i náročnost práce porodních asistentek nám v následujícím rozhovoru přiblíží porodní asistentka a staniční sestra porodních sálů.

30. 09. 2021

...
Rozhovor s Ing. Evou Frendrštátovou – biomedicínskou inženýrkou na Neonatologickém oddělení
Co přináší tato práce se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Ing. Eva Fendrštátová pracuje na pozici biomedicínské inženýrky na Neonatologickém oddělení českobudějovické nemocnice. Co tato pozice obnáší, přibližuje v následujícím rozhovoru.

30. 06. 2021

...
Každému bych přála, aby dělal práci, co ho baví
Rozhovor se zdravotní sestrou Věrou Lhotákovou

Každému bych přála, aby dělal práci, co ho baví Zdravotní sestra Věra Lhotáková strávila v českobudějovické nemocnici celý svůj profesní život a nyní odchází do zasloužené penze. Za svou kariérou se ohlíží v následujícím rozhovoru.

30. 06. 2021