387 87 11 11
Víc než nemocnice.
31. 10. 2022

Budějovice kazuistické již podeváté

Rozhovor s MUDr. Tomášem Hauerem zakladatelem a předsedou organizačního výboru Budějovice kazuistické - celý zpravodaj si můžete přečíst zde

6. října se v prostorách hotelu Clarion v Českých Budějovicích uskutečnil devátý ročník unikátního kongresu, na kterém lékaři a ostatní zdravotníci jihočeských nemocnic prezentují své kazuistiky. Jak kongres vznikl a v čem spočívá jeho přínos pro zdravotníky přibližuje jeho zakladatel a předseda organizačního výboru MUDr. Tomáš Hauer.

MUDr. Tomáš Hauer - Budějovice kazuistické.jpg (606 KB)

Pane doktore, se svým týmem máte za sebou v pořadí již devátý ročník kongresu, který byl opět velmi úspěšný. Prozradíte, prosím, co vás před lety přivedlo na myšlenku zorganizovat kongres, který není zaměřen oborově, jak bývá zvykem, ale prezentují se zde kazuistiky napříč odbornostmi?

Když jsem nastoupil do českobudějovické nemocnice, neprobíhalo zde téměř žádné reálné vzdělávání mladých lékařů, které by odpovídalo moderním formám vzdělávání. Chtěli jsme proto, aby mladí lékaři, kteří do té doby nebyli zvyklí něco prezentovat a neměli tedy žádné dovednosti v oblasti představování sebe či svojí práce, mohli tyto dovednosti získat v přátelském prostředí. A to formou kazuistiky, která je zajímavá a uchopitelná.

Již od počátku bylo naším cílem, aby byl kongres otevřený všem jihočeským nemocnicím, a jejich lékaři se tak mohli setkat na jednom místě a navázat vztahy. Pro aktivní účastníky, tedy ty, kteří mohou prezentovat své kazuistiky, jsme stanovili věkový limit 35 let, který je v medicíně obecně brán jako věková hranice mladého lékaře. Schopnosti starších účastníků by již měly být na pokročilejší úrovni, tito lékaři by měli být schopni výsledky své práce prezentovat v rámci své odbornosti na národní úrovni a obstát v konkurenci. Na rozdíl od toho nelékařská sekce věkové omezení nemá.

S touto komplexní a zároveň velmi konkrétní představou jsem oslovil bývalého generálního ředitele nemocnice MUDr. Břetislava Shona. Ten mi řekl, že z jeho pohledu takto náročnou akci zorganizovat nelze, ale pokud se o to chci pokusit, nemocnice akci zafinancuje. Jak vidíte, naštěstí se mýlil.

Můžete nám přiblížit pojem kazuistika? Jakou úlohu kazuistika sehrává v práci a vzdělávání zdravotníků?

Pod pojmem kazuistika se rozumí konkrétní případy pacientů. Jedná se o aplikaci teoretických znalostí na konkrétní případ nemocného, a to od počátku problému až po jeho vyřešení. Každý pacient, o kterého se staráte, a každá vizita, na kterou jdete, je vaše každodenní kazuistika.

Pro účely kongresu na příkladu opravdového pacienta, o kterého jste se starali, věcně správně, odborně a zároveň únosně pro všechny posluchače, popíšete daný medicínský problém. Nikoli v úrovni obecné, ale v úrovni maximálně konkrétní. Jména pacientů jsou samozřejmě anonymizována.

Na odborných fórech se práce v medicínském prostředí obecně popisuje ve dvou formách, které se vzájemně doplňují. Jednou je prezentování výsledků výzkumné vědecké práce, což je doménou především velkých fakultních nemocnic s velkým výzkumným komplementem. Druhou formou jsou pak kazuistiky. Schopnost dobře odprezentovat kazuistiku je tedy pro zdravotníky přínosná nejen v jejich každodenní praxi, ale i na odborných fórech.

Prezentace kazuistik probíhají souběžně ve třech sekcích. Dvě jsou určeny lékařům a jedna je vyhrazena pro kazuistiky nelékařských pracovníků. Kapacita pro pasivní účastníky poslední zmíněné bývá každoročně naplněna během několika málo dní. Čím si tak velký zájem vysvětlujete?

Je pravda, že je tato sekce divácky velmi atraktivní a zájem o účast na ní je obrovský. Bohužel jsme limitováni kapacitou sálu, která činí 200 míst. Veškerého nelékařského personálu si za jejich aktivní či pasivní účast velmi vážíme. Každý rok se sejde opravdu pestrá směsice kazuistik.

To, že jsme schopni propojit zdravotníky napříč všemi profesemi, považuji za velmi přínosné. Je důležité sledovat i to, kam se posouvají nelékařské profese. Jejich zájem o vzdělávání roste a neskromně si myslím, že Budějovice kazuistické jsou pro ně atraktivní právě svojí formou. Díky tomu, že se nám daří, aby byla akce zajímavá, a že její účastníci mají obrovskou chuť vzdělávat se a posouvat dál, se kazuistický kongres stal vyhledávanou akcí.

Budějovice kazuistické již po deváté - M.Šnorek.jpg (8.65 MB)

Jak jste již zmínil, díky kongresu se mohou setkávat zdravotníci z různých jihočeských nemocnic. Můžete být konkrétnější? 

Setkávání a budování kontaktů je dalším důležitým pilířem celého kongresu. Vzájemné seznamování a poznávání, čím se zabývají kolegové v rámci jednotlivých nemocnic napříč krajem, považuji za velmi přínosné. Víte tak, na koho se v budoucnu můžete obrátit, ke komu případně odeslat svého pacienta. V různých situacích s různou naléhavostí, kdy je třeba pacienta přeložit, pro vás již kolegové nebudou anonymní. Celý proces je tak efektivnější, rychlejší, ale také komfortnější, a to jak pro zdravotníky, tak především pro pacienty. Nejedná se tedy pouze o společenskou záležitost, v konečném důsledku je akce velmi důležitá i pro pacienty.

Letos proběhl již devátý ročník kongresu. Změnilo se za tu dobu něco?

Původní myšlenka zůstává nezměněná. Za těch devět let jde však krásně vidět, jaký obrovský kus cesty urazili ti, kteří vystupovali opakovaně, ale i úplní nováčci. Formální i obsahová kvalita příspěvků a úroveň projevu účastníků jsou neuvěřitelně dobré a je vidět, že mladší generace zdravotníků udělala velký pokrok. Osobně se domnívám, že jsou lépe vybaveni dobou. Odráží se na nich vliv moderního světa, který na ně již v průběhu dospívání klade jiné nároky. Jsou zvyklí podávat výkony a uvědomují si, že když už se přihlásili, musí mít jejich prezentace řádnou formu. Největším rozdílem oproti prvním ročníkům je tedy právě míra profesionality. Na prezentovaných kazuistikách je samozřejmě zřetelně vidět i to, kam se během deseti let posunula medicína, přístrojová technika, ale i vzdělanost zdravotníků.

Většina účastníků má z veřejné prezentace své práce zprvu obavy. Když si to však jednou vyzkouší, pochopí, že se jedná o skvělé obohacení v rámci jejich seberozvoje. Řada prezentujících se vrací a vrací se i auditorium. Prvního ročníku se účastnilo 300 zdravotníků. Letos jich bylo 530, čímž byla naplněna kapacita hotelu. A to je pro mne rozhodně to nejradostnější, že je plný dům. Tento typ kongresu je co do počtu sdělení i do počtu účastníků pro mladé lékaře i ostatní zdravotníky stále zcela unikátní věc.

Budějovice kazuistické již po deváté - posluchači.jpg (10.00 MB)

Kazuistiky jsou velmi pestré, některé popisuji raritní případy, jiné jsou multioborové. Podle čeho vybíráte vítěze?

Snažíme se vybírat podle spravedlivého klíče. Posuzujeme více faktorů prezentace, mimo jiné se zaměřujeme na formální aspekty, které jsou velmi důležité, protože v běžném pracovním životě kolegům informace sdělujeme formalizovaně. Hodnotíme tedy dodržení délky prezentace, kvalitu zpracování včetně obrazové dokumentace a videí či schopnost prezentujícího obstát v následné diskuzi. Nedílnou součástí je však i hodnocení samotného konkrétního případu. Zda je zajímavý a poučný pro všechny, zda je přínosný i pro kolegy z oboru, kteří se danému problému nevěnují. A v neposlední řadě také, jestli byla kazuistika prezentována korektně a srozumitelně. Vybrat vítěze je tak rok od roku těžší, protože jak jsem již říkal, kvalita je obecně velmi vysoká.

Rozhovor vedla:
Ing. Veronika Dubská
Oddělení vnitřních a vnějších vztahů

 

Kongres Budějovice kazuistické je společnou akcí Jihočeských nemocnic, a.s., a Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity určenou zejména pro zdravotníky Jihočeského kraje. Akce probíhá pod záštitou generálního ředitele Nemocnice České Budějovice, a.s., MUDr. Ing. Michala Šnorka, Ph.D. Předsedou organizačního výboru kongresu je MUDr. Tomáš Hauer, lékař Cévního centra České Budějovice s.r.o. a Nemocnice České Budějovice, a.s.

Na letošním ročníku bylo prezentováno 74 kazuistik a devět posterů v rámci dvou lékařských a jedné nelékařské sekce. Více informací naleznete na http://www.budejovicekazuisticke.cz/.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

Vyhodnocení soutěže o nejlepší sdělení v rámci kongresu IX. Budějovice kazuistické

Nelékařská sekce:

1. místo: Mgr. Simona Zrůstová, ZZS JčK

2. místo: Bc. Roman Menhart, Transfúzní oddělení, NEMCB, a.s.

3. místo: Mgr. Martina Skříšovská, Oddělení plicní a TBC, NEMCB, a.s.

Lékařská sekce 1:

1. místo: MUDr. Adéla Dolanská, Oční oddělení, NEMCB, a.s.

2. místo: MUDr. Václav Štěpánek, Gastroenterologické oddělení, NEMCB, a.s.

3. místo: MUDr. Veronika Vodičková, Kožní oddělení, NEMCB, a.s.

Lékařská sekce 2:

1. místo: MUDr. Ivana Maršálová, Interní oddělení, Nemocnice Prachatice a.s.

2. místo: MUDr. Miroslav Bobošík, Kardiologické oddělení, NEMCB, a.s.

3. místo: MUDr. Diana Bouzekri Johnová, Interní oddělení, Nemocnice Písek a.s.