387 87 11 11
Víc než nemocnice.
30. 10. 2021

Budějovická nemocnice byla vždy má srdeční záležitost

Rozhovor s nastupující novou vrchní sestrou Gastroenterologického oddělení Mgr. Kateřinou Štrajtovou od 1. září 2021. - celý zpravodaj si můžete přečíst zde

Od 1. září 2021 je novou vrchní sestrou Gastroenterologického oddělení Mgr. Kateřina Štrajtová.

Do Nemocnice České Budějovice, a.s. přicházíte z Nemocnice Prachatice, a.s. Je to pro vás ale zároveň návrat, jestli se nemýlím.

Ano. Do zdejší nemocnice jsem nastoupila hned po absolvování vysoké školy. Pracovala jsem tady jako všeobecná sestra na traumatologii JIP. Po rodičovské dovolené jsem hledala práci pouze na ranní směny. Na traumatologii tehdy volné místo nebylo. Přihlásila jsem se proto na konkurz na pozici manažerky kvality v Nemocnici Prachatice, a.s., a ve výběrovém řízení jsem uspěla. Po určité době jsem nastoupila na pozici hlavní sestry, na níž jsem strávila dva roky.

_DSC3384 kopie.jpg (6.37 MB)

Od 1. září působíte jako vrchní sestra na Gastroenterologickém oddělení. Jak jste návrat do své domovské nemocnice prožívala?

Práce ve vedení nemocnice mě velmi obohatila a ze zkušeností, které jsem získala, budu čerpat ještě dlouho. Umožnila mi rozvinout mnoho nových dovedností. Musím se ale přiznat, že mi velmi scházel bližší kontakt s pacientem u lůžka. Byl to jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla vrátit zpět do Budějovic a přijmout nabídku na Gastroenterologickém oddělení. Velkou roli hrály i osobní důvody – denně jsem dojížděla větší vzdálenost, což bylo poměrně náročné skloubit s rodinnými povinnostmi. Nemocnice České Budějovice, a.s. pro mě vždy byla srdeční záležitost. Už během studijní praxe jsem věděla, že tady chci zůstat. A to i přesto, že jsem celou rodinu měla v Mladé Boleslavi, odkud pocházím. Na nové pracoviště, Gastroenterologické oddělení, jsem se těšila. Ráda se učím nové věci. Milým překvapením pro mě byl fakt, že je zde úžasný kolektiv, který mě vstřícně přijal. Výborná spolupráce je jak mezi sestrami, tak i mezi lékaři a nelékařskými pracovníky. Je mi také ctí pracovat vedle tak uznávaného odborníka, jako je doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D., který je primářem Gastroenterologického oddělení. Za dobu osmi let, kdy jsem v nemocnici nepracovala, se nemocnice velmi proměnila – změnily se jak její prostory, tak kvalita poskytované péče.

Jak jste si na Gastroenterologickém oddělení zvykla?

Hodně mi pomohl kolektiv. V posledních dvou letech se poměrně výrazně proměnil personál. Spolu se mnou nastoupily i dvě nové staniční sestry. Ty ovšem oddělení velmi dobře znají, zvykají si tak pouze na novou pozici. Všichni jsou velmi nápomocní a spolupráce je tady opravdu skvělá. I díky tomu se daří zavádět změny bez sebemenších problémů. Ačkoli jsem s touto odborností v minulosti do intenzivního styku nepřišla, jako hlavní sestra jsem zastřešovala všechna oddělení, tedy i gastroenterologii (i když jen ambulantní). Samozřejmě jsem se před nástupem na oddělení připravovala, průběžné vzdělávání je pro naše povolání nezbytné.

Měla jste jasnou představu, jaké postupy na Gastroenterologickém oddělení chcete zavést? Kam byste oddělení ráda posunula?

Preferuji demokratický, partnerský styl vedení. Nechávám sestřičkám prostor pro vyjádření, rozhodujeme se společně. Staničním sestrám přenechávám důležitou odpovědnost, mají prostor pro vlastní iniciativu a kreativitu. Zatím nám to tak skvěle funguje. Mám z toho velkou radost. Mým nejbližším cílem je materiálně i personálně vybavit nové endoskopické centrum. Jedním z prvních kroků bylo také to, že jsem oslovila Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity s žádostí, zda by bylo možné i na naše oddělení posílat studenty na povinné praxe. Fakulta mi vyhověla a my se nyní těšíme na sestřičky, které k nám během listopadu nastoupí na praxi. Budeme si je tak moct vychovávat jako potenciální nové zaměstnance. Celé oddělení je dobře nastavené, nevidím důvod k zásadním změnám. Klíčové je kolegy informovat o všech novinkách a předávat informace tak, aby byli všichni zapojeni.

Na počátku příštího roku se bude část Gastroenterologického oddělení stěhovat do nových prostor. Nastanou tedy velké změny.

Endoskopie se v únoru 2022 přesune do zcela nových a výrazně větších prostor. Budeme mít nově zázemí pro přípravu pacienta na všechny druhy vyšetření, které bude poskytovat dostatek soukromí. Endoskopické sály budou moderně vybaveny a budou o poznání prostornější než ty nynější. Na novém pracovišti vznikne také dospávací pokoj pro pacienty po výkonu, kde budou monitorováni až do propuštění. Tím se velmi uleví lůžkovému oddělení, které do této doby pacienty po zákroku přijímalo. Velmi často se stávalo, že takto obsazená lůžka potom chyběla pro hospitalizované pacienty. Nové pracoviště bude poskytovat i příjemnější zázemí pro lékaře i střední zdravotnický personál. Toto stěhování mě aktuálně vytěžuje nejvíce.

Podařilo se vám již zavést na oddělení nějaké novinky?

Na lůžkové části oddělení jsem mírně upravila systém ošetřovatelské péče. Sestřičky nebyly zvyklé účastnit se ranní hygieny, o to se staral jen nižší zdravotnický personál. Ranní hygienu z hlediska zhodnocení celkového stavu pacienta ale považuji za stěžejní. Během ošetřování pacienta při hygieně či pomoci při snídání se o pacientovi dozví sestra nejvíce. Dále jsme ve spolupráci se staniční sestrou zredukovaly ošetřovatelskou dokumentaci, která obsahovala již v dnešní době neaktuální formuláře. Tím sestry získaly více času na práci s pacientem. Jsem v nemocnici krátkou dobu, tudíž mi stále zabírá spoustu času seznamování se s chodem celé nemocnice a poznávání všech spolupracovníků. Snažím se si každý den udělat čas na krátký rozhovor s jednou sestřičkou či bratrem. Tím získám mnoho cenných informací.

Na závěr taková obligátní otázka. Jste spokojená?

Jsem moc spokojená. Jak s náplní práce na této pozici, tak s kolektivem, ve kterém pracuji. V neposlední řadě jsem také ráda, že mohu být blíže pacientovi a ráno obléknout bílou uniformu :-).

Rozhovor vedla: 
Bc. Iva Nováková, MBA
Oddělení vnitřních a vnějších vztahů