387 87 11 11
Víc než nemocnice.
31. 12. 2023

Bylo mi ctí přispět k úspěchu unikátního vzdělávacího projektu pro mladé neurochirurgy v USA

Rozhovor s primářem Neurochirurgického oddělení MUDr. Jiřím Fiedlerem, Ph.D., MBA, který byl jedním z vedoucích mikrovaskulárního kurzu na Univerzitě v Illinois v Chicagu (UIC) v USA - celý zpravodaj si můžete přečíst zde

Primář Neurochirurgického oddělení MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA, byl jedním z vedoucích mikrovaskulárního kurzu a demonstrátorem mikroskopického sešití cév na laboratorním zvířeti. Kurz se konal v Laboratoři pro chirurgické inovace a trénink na Univerzitě v Illinois v Chicagu (UIC) v USA. Jednalo se o vůbec první akci svého druhu v této nové laboratoři.

Pane primáři, univerzitní Laboratoř pro chirurgické inovace a trénink už na první pohled zaujme svou rozlohou a až futuristickým vzhledem. Jak laboratoř vznikla a za jakým účelem?

Tato laboratoř, která se rozprostírá na více jak 1500 metrech čtverečních, je výsledkem multidisciplinární spolupráce chirurgů, veterinářů a techniků z Univerzity v Illinois v Chicagu a architektonického salonu Cannon-Bailey. Laboratoř si dává za cíl posouvat hranice současné chirurgie.

 

20231117_F2400114_UICFlowSymposium_BypassCourse_MF_0010.jpg (21.43 MB)Laboratoř pro chirurgické inovace a trénink na Univerzitě v Illinois v Chicagu (UIC)

 

Modulární prostor lze přizpůsobit tréninku jakéhokoliv chirurgického oboru. Je zde k dispozici 30 chirurgických robotických míst, 20 operačních mikroskopů, exoskopy, CT a řada dalšího vybavení.

Tomuto špičkovému vybavení odpovídá i vzhled interiéru, který je vskutku impozantní. Za celkovým pojetím laboratoře stojí trio lídrů světové medicíny – profesoři Giulianotti, Benedetti a Fady Charbel.

Profesor Pier Giulianotti je světově uznávaným odborníkem. Jako první chirurg na světě prezentoval rozsáhlé soubory komplexních chirurgických patologií operovaných chirurgickým robotem. V současné době působí jako šéf Oddělení všeobecné, minimálně invazivní a robotické chirurgie na Univerzitě v Illinois v Chicagu (UIC). 

Profesor Enrico Benedetti je lídrem orgánových transplantací pomocí roboticky asistovaných technik. Je držitelem mnoha světových prvenství v oblasti roboticky prováděných transplantací ledvin, jater a slinivky u dospělých i dětí.

Třetím ze zakladatelů je profesor Fady Charbel, světoznámý cévní neurochirurg. Vedle operativy se dlouhodobě věnuje výzkumu a je držitelem devíti patentů. Jeho experimentální práce týkající se měření průtoku mozkovými cévami vyústila v první startup UIC s velkým komerčním úspěchem. S jeho jménem je spojena filozofie „chytrého operování cév podle znalosti jejich průtoku“, jejíž jsem vyznavatelem. Před dvěma lety byl Fady Charbel pozván jako lektor, aby se zúčastnil našeho mezinárodního mikrovaskulárního workshopu.

 

20231117_F2400114_UICFlowSymposium_BypassCourse_MF_0349.jpg (19.46 MB)Prim. MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA, byl jedním z vedoucích mikrovaskulárního kurzu

 

Účast na kurzu byla nevšední zkušeností, a to jak z hlediska technických možností, tak díky přítomnosti tolika špičkových operatérů. Operovat cévy laboratorních zvířat před zraky těchto zkušených lidí nebylo jednoduché. Kdo vám nabídl tuto zajímavou příležitost?

S nabídkou mne oslovil profesor Charbel. Musím přiznat, že jsem byl touto nabídkou zaskočen a cítil jsem velkou zodpovědnost. A to i přes to, že mám zkušenosti se zhruba třemi tisíci operací karotid na krku, dvěma sty mozkových bypassů a mám dvacet let zkušeností s organizováním našich mikrochirurgických kurzů, které jsme vymysleli spolu s bývalým kolegou doc. MUDr. Vladimírem Přibáněm, Ph.D.

Chirurgie je ale jen jedna. Přes počáteční ostych jsem si po několika hodinách demonstrování zvykl, že mi pod ruce kouká hodně „velkých chirurgů“, a to i mimo neurochirurgii. Bylo mi ctí, že jsem mohl přispět k úspěchu tohoto jedinečného vzdělávacího projektu pro mladé cerebrovaskulární chirurgy v Americe. Osobně si nejvíc cením toho, že nešlo o akci pořádanou firmami, ale univerzitou v jejím nezávislém tréninkovém prostoru. 

20231117_F2400114_UICFlowSymposium_BypassCourse_MF_0223.jpg (21.62 MB)Prim. MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA, při demonstraci mikroskopického sešití cév

 

20231117_F2400114 UIC Flow Symposium and Bypass Course_HD_F8A5684.jpg (8.00 MB)Detail mikrochirurgického šití silikonového modelu cévy

 

K tomu být lektorem podobné akce nestačí jen umět operovat. Je třeba, aby byl člověk ve světě známý. Není samozřejmostí, že cesty na vědecké akce jsou hrazeny zaměstnavatelem. Chtěl bych tímto poděkovat vedení nemocnice za významnou podporu, bez které bych se nemohl těchto akcí účastnit.

 

20231117_F2400114_UICFlowSymposium_BypassCourse_MF_0433.jpg (23.24 MB)Americký neurochirurg prof. David Langer demonstruje provedení bypassu na cvičné cévě
s využitím operačního exoskopu. Prof. Langer je známý i mimo odborné kruhy díky svému
účinkování v dokumentárnímu seriálu společnosti Neflix z prostředí vyhlášené newyorské
nemocnice Lenox Hill, ve které je šéfem neurochirurgie. 

 

Proč si vás profesor Charbel vybral jako demonstrátora právě mozkového bypassu?

Na našem oddělení se této mikrochirurgické technice intenzivně věnujeme již delší dobu. Naše práce o možnosti využití urgentní otevřené revaskularizace mozku, tj. mozkového bypassu, u akutních mrtvic nyní rezonuje neurochirurgickým světem. Sám jsem se o tom přesvědčil na Harvardské univerzitě v Bostonu, kam jsem byl před měsícem pozván, abych toto téma prezentoval. Náš výzkum zaujal i kolegy z UIC, kteří mají zájem s námi na tomto tématu v budoucnu spolupracovat.

 

20231117_F2400114_UICFlowSymposium_BypassCourse_MF_0020.jpg (19.01 MB)Simulátor mozkové navigace

 

Jak vlastní operace, tak i následný výzkum, jsou kolektivním dílem. Rád bych proto poděkoval mým kolegům a kolegyním z neurochirurgie, neurologie, ARO a radiologie za spolupráci. Bez nich bychom nemohli operovat.

Ing. Veronika Dubská
Oddělení vnitřních a vnějších vztahů