CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

1. oddělení následné péče

anglický název: 1st Department of Aftercare


primářka MUDr. Jitka Cábková

vrchní sestra Mgr. Jindra Hašková, DiS.

Zástupce primáře:
Zástupce primáře: MUDr. Milena Österreicherová

Mapa areálu


Kontakty

telefonemail
387 87 4901onp1@nemcb.cz

Základní informace:

1. ONP se skládá z ambulantní a lůžkové části, které pracují jako jeden funkční celek. Ambulantní část je umístěna ve 3. patře pavilonu O - Horní areál.

Zahrnuje: interní geriatrickou ordinaci se zaměřením na interní choroby, diabetologii a hojení ran. Lůžková část oddělení je umístěna v pavilónu O - Horní areál nemocnice. Má 119 lůžek v 43 pokojích. Zahrnuje 3 samostatné stanice (4. patro, 5. patro, 6. patro), 10 lůžek na kožním oddělení (7. patro).

Většina pokojů je třílůžková, kdy dva pokoje mají společnou předsíň, kde se nacházejí umyvadla, WC a sprcha. 5 pokojů je dvojlůžkových s vlastním sociálním zařízením. U každého lůžka je signalizační zařízení. Pokoje jsou vybaveny televizí. Na oddělení pracuje 8 lékařů včetně primářky oddělení, 29 sester a 17 NZP (nižší zdravotnický personál), z toho 12 žen a 5 mužů a 1 sociální pracovnice. Důvodem k  umístění na lůžko následné péče je vždy zdravotní stav pacienta, nikoliv jeho sociální situace. K hospitalizaci jsou indikováni pacienti z akutních lůžek naší nemocnice, kdy se jedná o nemocné, kteří již nepotřebují péči na akutním lůžku, ale jejichž léčba vyžaduje hospitalizaci v nemocničním zařízení. V širokém spektru léčených chorob převažují nemoci interního charakteru. Velkou skupinu nemocných tvoří nemocní po úrazech, operacích, nejčastěji pohybového aparátu, kdy léčba a následná rehabilitace vyžaduje delší časové období vzhledem k vyššímu věku nebo povaze onemocnění. Při příjmu se v rámci vstupního vyšetření zhodnotí celkový zdravotní stav pacienta se zaměřením na aktuálně probíhající onemocnění. U každého nemocného je stanoven plán léčebné, rehabilitační ošetřovatelské péče. Na oddělení jsou denně prováděny lékařské vizity, při kterých je vždy zhodnocen aktuální zdravotní stav. Dvakrát týdně jsou prováděny velké vizity s primářkou oddělení.

Cílem pobytu na lůžkách následné péče je:

  • Zlepšení zdravotního stavu, mobility, soběstačnosti na co nejvyšší možnou úroveň, aby se nemocný mohl vrátit do domácího prostředí nebo do sociálního zařízení.
  • U nevyléčitelných nemocných zajistit důstojné podmínky vzávěrečné fázi života, bez fyzického a psychického utrpení

Kvalifikovaný ošetřovatelský personál zajišťuje komplexní odbornou ošetřovatelskou péči, která odpovídá všem trendům moderního ošetřovatelství.

Rehabilitační péče na oddělení denně (kromě víkendů a svátků): dochází fyzioterapeuti, kteří se dle indikace lékaře zaměřují převážně na nácvik soběstačnosti, zlepšení a udržení mobility, zlepšení celkové kondice nemocného.

Fakultativní péče: je možná pedikúra

 

Sociální pracovnice:

zajišťuje sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům.

  • Provádí sociální šetření, depistážní činnosti u nemocných, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo jsou-li touto situací ohroženi
  • Posuzuje životní situace pacientů ve vztahu k onemocnění, spolupracuje s rodinnými příslušníky, orgány veřejné správy, soudy aj.
  • Podílí se na zajištění další péče a služeb potřebných po ukončení hospitalizace s ohledem na zdravotní stav a situaci nemocných.
  • Pomáhá s vyřizováním sociálních dávek, příspěvky na péči apod.
  • Pomáhá zajistit umístění v sociálních zařízeních.

Kontakt na sociální pracovnice:

 

 

Pracovníci

Spravovaná oddělení

Bc. Elena Červená  

Dolní areál, pavilon B, zvýšené přízemí

tel: 387 878 207, 721 988 075

cervena.elena@nemcb.cz

 

 

Odd. následné péče II., ORL, Oční, Neurochirurgie

Mgr. Martina Kališová 

Horní areál - pavilon O, 4. patro

tel: 387 874 922, 721 988 039

kalisova.martina@nemcb.cz 

 

 

Odd. následné péče I, Kožní odd., Kardiologie, Kardiochirurgie

Mgr. Martina Eštoková

Dolní areál, pavilon G, přízemí

tel: 387 878 707, 722 183 479

estokova.martina@nemcb.cz

 

 

Psychiatrie, Ortopedie, Plicní léčebna, Odd. plicní a TBC, Odd. pracovního lékařství

Mgr. Jitka Trachtová 

Horní areál - pavilon C

(přízemí u recepce onkologické ambulance)

tel: 387 875 183, 722 183 480

trachtova.jitka@nemcb.cz

 

 

Onkologie, Rehabilitace, Interna, Gastroenterologie, Odd. nukleární medicíny

Mgr. Hana Pajdová

Horní areál  - Pavilon K, 4 patro

Tel: 387 876 361, 601 308 786

pajdova.hana@nemcb.cz

 

 

Neonatologie, Dětské odd., Gynekologicko-porodnické odd., Infekční odd., Urologie

Bc. Lenka Černá

Horní areál - pavilon C, 7 patro

tel: 387 875 831, 721 988 070

cerna.lenka@nemcb.cz

 

 

Neurologické oddělení, Stomatochirurgie, Úrazová a plastická chirurgie, Chirurgie, ARO

 

O ukončení hospitalizace rozhoduje ošetřující lékař nebo primářka oddělení.

 

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace