CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

1. oddělení následné péče

anglický název: 1st Department of Aftercare


primářka MUDr. Jitka Cábková

vrchní sestra Mgr. Jindra Hašková, DiS.

Zástupce primáře:
Zástupce primáře: MUDr. Milena Österreicherová

Mapa areálu


Kontakty

telefonemail
387 87 4901onp1@nemcb.cz

!!! Změna vstupu do pavilonu

Od 5. 12. 2022 do 23. 12. 2022 bude uzavřen návštěvnický vchod z jižní strany do pavilonu O, kde sídlí ONP 1. a Kožní oddělení. V této době bude přístup na lůžkové stanice pro pacienty i návštěvy pouze ze zásobovací rampy na severní straně budovy.

Navigaci k novému vstupu naleznete zde.

1.ONP Základní informace:

1. ONP se skládá z ambulantní a lůžkové části, které pracují jako jeden funkční celek. Ambulantní část je umístěna ve 3. patře pavilonu O - horní areál.V rámci ambulance je v provozu interní a geriatrická ambulance se zaměřením na interní choroby a choroby vyššího věku. Součástí této ambulance je i léčba chronických ran v rámci našeho oddělení a diabetologická ambulance.

V této ambulantní části budovy má kancelář sociální pracovnice, která zajišťuje ve spolupráci s lékaři a rodinnými příslušníky veškerou agendu stran sociálních služeb. Poskytuje též poradenskou službu rodinným příslušníkům i blízkým osobám nemocného. Dále zde má kancelář ambulantní sestra, která má s ambulancí na starosti agendu stran dosílky důchodu, cenností, hotovosti, či jiných finančních pohledávek. Zajišťuje uložení a výběry z depozita nemocnice, komunikuje s nemocnými, příbuznými i sociální sestrou s ohledem na překlad či propuštění nemocných.

Lůžková část oddělení je umístěna v pavilónu O - horní areál nemocnice a má 5 samostatných stanic, které se nacházejí ve 3. až 7. patře této budovy a jsou označeny A až E. Každá stanice má 24 lůžek. Z toho 2 pokoje jednolůžkové, 11 pokojů dvojlůžkových. Celkem tedy 120 lůžek. Dva dvoulůžkové pokoje mají vždy společnou předsíň, kde se nacházejí umyvadla, WC a sprcha s bezbariérovým přístupem. U každého lůžka je signalizační zařízení a všechny pokoje jsou vybaveny televizí.

Součástí našeho oddělení je i pracovna nemocničního kaplana, která je umístěna v 7. patře.

Službu nemocničního kaplana mohou využít ne jen nemocní, ale i jejich rodinní příslušníci či veškerý zdravotnický personál.

Kontakt: 387874943, 601308584, kaplan@nemcb.cz

Provoz celého oddělení řídí primář.

Na každé stanici pracují 2 lékaři včetně primářky oddělení. Za ošetřovatelskou péči odpovídá vrchní sestra. Každá stanice má staniční sestru s kolektivem 8 sester, 1 ošetřovatelky a 3 sanitárek - žen. Na stanici je 1 až 2 sanitáři muži, kteří pomáhají s manipulací imobilních nemocných a zajišťují doprovod na vyšetření.

Součástí léčby je i rehabilitační péče, kterou zajišťují kvalifikovaní fyzioterapeuti, mající k dispozici různé pomůcky a přístroje ( motodlahy, motomed, rotoped a jiné.) Na stanici B a D ( tedy 4.a 6 .patro ) je tělocvična pro nemocné. Rehabilitační péče na oddělení probíhá denně (kromě víkendů a svátků) a je zaměřena převážně na nácvik soběstačnosti, zlepšení a udržení mobility, zlepšení celkové kondice nemocného.

Důvodem k  umístění na lůžko následné péče je vždy zdravotní stav pacienta, nikoliv jeho sociální situace. K hospitalizaci jsou indikováni pacienti z akutních lůžek naší nemocnice, kdy se jedná o nemocné, kteří již nepotřebují péči na akutním lůžku, ale jejichž léčba vyžaduje hospitalizaci v nemocničním zařízení. V širokém spektru léčených chorob převažují nemoci interního charakteru. Velkou skupinu nemocných tvoří nemocní po úrazech, operacích, nejčastěji pohybového aparátu, kdy léčba a následná rehabilitace vyžaduje delší časové období vzhledem k vyššímu věku nebo povaze onemocnění. Při příjmu se v rámci vstupního vyšetření zhodnotí celkový zdravotní stav pacienta se zaměřením na aktuálně probíhající onemocnění. U každého nemocného je stanoven plán léčebné, rehabilitační a ošetřovatelské péče. Na oddělení jsou denně prováděny lékařské vizity, při kterých je vždy zhodnocen aktuální zdravotní stav. Dvakrát týdně jsou prováděny velké vizity s primářkou oddělení.

Cílem pobytu na lůžkách následné péče je:

  • Zlepšení zdravotního stavu, mobility, soběstačnosti na co nejvyšší možnou úroveň, aby se nemocný mohl vrátit do domácího prostředí nebo do sociálního zařízení.
  • U nevyléčitelných nemocných zajistit důstojné podmínky v závěrečné fázi života, bez fyzického a psychického utrpení
  •  

Kvalifikovaný ošetřovatelský personál zajišťuje komplexní odbornou ošetřovatelskou péči, která odpovídá všem trendům moderního ošetřovatelství.

O ukončení hospitalizace rozhoduje ošetřující lékař nebo primář oddělení.

Sociální pracovnice:

zajišťuje sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům.

  • Provádí sociální šetření, depistážní činnosti u nemocných, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo jsou-li touto situací ohroženi
  • Posuzuje životní situace pacientů ve vztahu k onemocnění, spolupracuje s rodinnými příslušníky, orgány veřejné správy, soudy aj.
  • Podílí se na zajištění další péče a služeb potřebných po ukončení hospitalizace s ohledem na zdravotní stav a situaci nemocných.
  • Pomáhá s vyřizováním sociálních dávek, příspěvky na péči apod.
  • Pomáhá zajistit umístění v sociálních zařízeních.

Kontakt na sociální pracovnici:

Mgr. Martina Kališová 

Horní areál - pavilon O, 3. patro – pracuje pro 1.ONP, kožní odd., kardiologii a kardiochirurgii

tel: 387 874 922, 721 988 039

kalisova.martina@nemcb.cz  

Fota z nově zrekonstruovaného oddělení 

Chodba

 
 

Jídelna

 

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje