387 87 11 11
Víc než nemocnice.
...
Nemocniční zpravodaj ČERVEN 2024

Červnové číslo je přímo nabité zajímavými rozhovory a úspěchy lékařů naší nemocnice. Na titulní straně představujeme MUDr. Ondřeje Nikolova, nového primáře Patologického oddělení, který do funkce nastoupil 1. června. MUDr. Nikolov se specializuje na nádorovou diagnostiku a v rozhovoru přibližuje své vize pro rozvoj oddělení. Americký neurochirurg David Langer, MD, jehož návštěvu jsme avizovali v předchozím čísle, nám poskytl výjimečný rozhovor, ve kterém se dotýká nejen medicíny, ale i osobního pohledu na život, který se mu změnil po vážném úrazu páteře....

28. 06. 2024

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj KVĚTEN 2024

Na titulní straně květnového zpravodaje přihlíží světoznámý americký neurochirurg Dr. David Langer operaci, kterou provádí primář Neurochirurgického oddělení doc. MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA. Generální ředitel nemocnice MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., ve svém úvodníku přibližuje fungování Ortopedického programu Jihočeského kraje, který sjednocuje proces operací totálních náhrad kloubů v jihočeských nemocnicích.

31. 05. 2024

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj DUBEN 2024

V dubnovém čísle se generální ředitel MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., ohlíží za významnými událostmi svého prvního funkčního období. Emeritní primář Oddělení nukleární medicíny a bývalý ředitel nemocnice MUDr. Ladislav Šabata shrnuje v rozhovoru svoji více jak padesátiletou kariéru v českobudějovické nemocnici. Proč si mám nechat „řezat“ do zdravého těla? - tak začíná speciál věnovaný genetické mutaci BRCA, která zejména u žen výrazně zvyšuje riziko vzniku nádorového onemocnění. V tradiční rubrice Představujeme vám přiblížíme fungování multidisciplinárního GIT týmu, který pečuje o pacienty s onkologickým onemocněním trávícího traktu. A samozřejmě nechybí spousta dalšího zajímavého čtení.

30. 04. 2024

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj BŘEZEN 2024

Titulní strana a úvod březnového Nemocničního zpravodaje jsou věnovány uctění památky prof. MUDr. Miloše Velemínského, CSc., který stál u zrodu neonatologie v České republice. V tomto čísle se dočtete také o úspěchu Gynekologicko-porodnického oddělení, o práci biomedicínských inženýrů, nebo radiologického fyzika. Představujeme vám také členy Urologického multidisciplinárního týmu, který se věnuje pacientům s diagnózou zhoubného nádorového onemocnění urogenitálního systému. Jak se dívá na českou neurochirurgii zahraniční stážista se dočtete v rozhovoru na str. 27 a nechybí ani další zajímavosti ze světa medicíny nebo z dění v naší nemocnici.

28. 03. 2024

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ÚNOR 2024

Titulní strana únorového zpravodaje patří nové primářce Oddělení následné péče 2 MUDr. Michaele Zatloukalové, která v rozhovoru vysvětluje, v čem je péče o geriatrické pacienty specifická.  Primář Gynekologicko-porodnického oddělení doc. MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D., MHA, rozšířil řady docentů v naší nemocnici. V rozhovoru vám představíme závěry jeho dlouholetého výzkumu zaměřeného na těhotenství a vybraná rizika spojená se znečištěním ovzduší, které byly podkladem pro jeho habilitační práci.  Přiblížíme vám také fungování mammárního týmu českobudějovické nemocnice. V lexikonu zdraví pak naleznete přehled ve vodě rozpustných vitamínů. A samozřejmě nechybí další zajímavosti z nemocnice a světa medicíny. 

29. 02. 2024

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LEDEN 2024

Titulní strana patří nové vedoucí lékařce Ambulance lékařské genetiky MUDr. Zuzaně Šimkové. V rozhovoru uvnitř čísla rozkrývá taje a možnosti lékařské genetiky. Za svou dlouholetou zkušeností na pozici vrchní sestry se ohlíží Bc. Jana Štěpánová, MSc., z Anestesteziologicko-resuscitačního oddělení. Další zajímavou osobností je pak americký neurochirurg Bernard Bendok, MD, který nám poskytl inspirativní rozhovor o konceptech ovlivňující úspěch a osobní spokojenost. A jako již tradičně vám přinášíme novinky z domácích i zahraničních vzdělávacích akcí. Děkujeme, že nás čtete i v novém roce 2024.

31. 01. 2024

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj PROSINEC 2023

Titulní strana prosincového čísla patří dlouholetému primáři Oddělení následní péče 2 MUDr. Pavlu Dohnalovi. V bilančním rozhovoru se mimo jiné ohlíží za svou kariérou a přibližuje složitost péče o dlouhodobě nemocné. Seriál Představujeme uzavírá Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie. Dozvíte se nejen o vlastní činnosti oddělení, ale i řadu užitečných informací o hygieně a očkování.

21. 12. 2023

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LISTOPAD 2023

Listopadová titulka patří dlouholeté vedoucí lékařce Ambulance lékařské genetiky MUDr. Evě Kantorové. V rozhovoru přibližuje, čím ji genetika zaujala, i své další plány. Více o Ambulanci lékařské genetiky se dozvíte v rubrice Představujeme.  Představíme vám také nové přístrojové vybavení a publikační úspěchy našich lékařů.  Naši zdravotníci přináší opět spoustu zajímavých informací ze vzdělávacích akcí. Mimojiné i rozhovor s neurochirurgem a profesorem na Harvardské univerzitě Christopherem S. Ogilvym, MD. Listopad již patří tradičně tématu antibiotické rezistence. I letos jsme proto požádali o rozhovor vedoucího lékaře Antibiotického střediska MUDr. Davida Šůse. 

30. 11. 2023

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ŘÍJEN 2023

Říjnové číslo otevírá úvodník předsedy představenstva MUDr. Ing. Michala Šnorka, Ph.D., ve kterém nabízí svou úvahu o profesní motivaci a očekáváních nejen v medicíně.  Tradiční rubrika Představujeme vás provede Onkologickým oddělením.  Primář Gastroenterologického oddělení doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D., vám přiblíží fungování centra digestivní endoskopie.  Zavedeme vás také do nově vzniklé rehabilitační zahrady.  Domácí lékař vám poradí jak na bolesti zad, nutriční terapeutka vám blíže představí formy výživy.  A samozřejmě jako vždy nechybí informace z kongresů a další zajímavé čtení. Děkujeme, že nás čtete. 

31. 10. 2023

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ZÁŘÍ 2023

Po prázdninové pauze vám opět přinášíme novinky z českobudějovické nemocnice. V zářijovém čísle vám představíme Oddělení pracovního lékařství. Nabízíme rozhovor s výraznou postavou českobudějovické ortopedie MUDr. Janou Eiseltovou a začínající neurochirurgyní MUDr. Barborou Musilovou. MUDr. Jiří Smrž přibližuje, jak probíhal nácvik péče o pacienty ze simulované havárie letadel na letišti v Plané. Zavedeme vás též do Denního stacionáře Psychiatrického oddělení. A jako vždy nechybí spousta zajímavých informací z kongresů z domova i ze zahraničí.

25. 09. 2023

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ČERVEN 2023

V červnovém čísle vám přinášíme pořádnou dávku čtení na celé léto.  Tradiční rubrika Představujeme vás zavede do Centra klinické imunologie.  Představíme vám také širokou škálu profesí, která se podílí na operacích. Jak ošetřovat chronické rány a vše o vitamínech se dozvíte v rubrice Lexikon zdraví. Necháme vás nahlédnout i do zahrady našeho Psychiatrického oddělení.  Dozvíte se o úspěších naši lékařů a novinkách ze světa medicíny.   Věříme, že vás zaujmou i rozhovory se zajímavými osobnostmi jihočeského zdravotnictví - Mgr. Ivanou Turkovou, vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje a Mgr. Petrem Studenovským, předsedou představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., děkankou Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Mgr. Ivanou Chloubovou, Ph.D. a vedoucím operačního střediska Záchranné zdravotnické služby Jihočeského kraje Radimem Viochnou.

30. 06. 2023

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj KVĚTEN 2023

V květnovém čísle vám přinášíme rozhovor s novým ředitelem obchodního úseku Ing. Jiřím Gajdošem. Představíme vám jedno z největších oddělení nemocnice - Rehabilitační oddělení. Zavedeme vás na novou zahradu Plicní léčebny. Vysvětlíme, co je PEG a jak o něj pečovat v domácím prostředí. Přiblížíme vám příběh mladé ženy, která dlouhé měsíce bojovala o život. Díky vynikající spolupráci a nasazení personálu napříč nemocnicí má její příběh šťastný konec. A jako vždy vám přinášíme novinky jak z domácích, tak zahraničních akcí.

07. 06. 2023

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj DUBEN 2023

Dubnová titulka patří generálnímu řediteli MUDr. Ing. Michalu Šnorkovi, Ph.D., který se ohlíží za zajímavými momenty svého čtvrtého roku ve funkci. Představíme vám "oko medicíny", tj. naše Radiologické oddělení. Domácí lékař se tentokrát věnuje placebu a nocebu. Dozvíte se o tom, co jsou cévní vstupy a proč se používají a samozřejmě nechybí ani řada dalších zajímavých rozhovorů a informací ze vzdělávacích akcí. Přejeme vám příjemné čtení.

28. 04. 2023

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj BŘEZEN 2023

V březnovém čísle najdete zajímavý rozhovor s nově nastupujícím primářem Neurochirurgického oddělení MUDr. Jiřím Fiedlerem, Ph.D., MBA. Sekce představujeme je věnována Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Zajímavý rozhovor přinášíme také s referentkou krizové připravenosti naší nemocnice, Mgr. Jitkou Kosáčkovou a mnoho dalšího.

31. 03. 2023

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ÚNOR 2023

Titulní stránka únorového zpravodaje je věnována primáři Neurochirurgického oddělení MUDr. Vladimíru Chloubovi, který po takřka třiceti letech odchází z vedení oddělení. Za svojí profesní cestou a vývojem oddělení, které začínalo s dvěma lékaři a nyní patří ke světové špičce, se ohlíží v poutavém rozhovoru.  Na dalších stránkách vám představíme Patologické oddělení, které se zásadně podílí na diagnostice zejména onkologických onemocnění. Provedeme vás také Soudnělékařským oddělením, které možná znáte jen z kriminálních filmů. V přehledné infografice vás seznámíme s profesemi, které se starají o pacienta při hospitalizaci. 

28. 02. 2023

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LEDEN 2023

Tvářemi lednového zpravodaje jsou nové primářky - MUDr. Jana Vondráková, Ph.D. z Ambulance klinické hematologie a MUDr. Taťána Karpianusová z Onkologického oddělení. V rozhovorech mapují své dosavadní kariéry a plány rozvoje oddělení. Sekce Představujeme vás zavede na Kožní oddělení. Můžete nahlédnout do práce jednotlivých ambulací a dozvíte se, k čemu slouží například dermatoskop a mnoho dalšího.

31. 01. 2023

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj PROSINEC 2022

Ke konci roku dochází k několika změnám na vedoucích pozicích. Požádali jsme proto o rozhovor končící primáře MUDr. Václava Janovského (Onkologické oddělení) a MUDr. Ivana Vonkeho, MBA (Ambulance klinické hematologie). Ke společného rozhovoru jsme pozvali vrchní sestry Olgu Pouzarovou z Neurochirurgického oddělení a Bc. Danku Lahodovou z Oddělení plicní a TBC, které odcházejí do zaslouženého důchodu. Sekce Představujeme patří Ambulanci klinické hematologie a Transfúzní oddělení a dozvíte se i mnoho dalšího.

22. 12. 2022

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LISTOPAD 2022

Úvod listopadového čísla je věnován zesnulému emeritnímu generálnímu řediteli nemocnice MUDr. Břetislavu Shonovi. Na dalších stránkách vám představíme prvního kardiotorakálního chirurga v České republice doc. MUDr. Vojtěcha Kurfirsta, Ph.D. a další úspěšné tváře naší nemocnice. Zajímavé rozhovory nám tentokrát poskytly sestřičky z Dětského oddělení a nová vrchní sestra Chirurgického oddělení.  Tentokrát nechybí ani sekce domácí lékař a mnoho dalšího

02. 12. 2022

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ŘÍJEN 2022

Nové číslo Nemocničního zpravodaje vám přináší doslova intenzivní obsah. Představíme vám totiž Anesteziologicko-resuscitační oddělení. Zavedeme vás na lůžkovou část oddělení, na operační sál, ale i do ambulancí. O tom, jaká jsou specifika péče o pacienty na ARO hovoří vrchní sestra oddělení Bc. Jana Štěpánová, MSc. Téma dárcovství orgánů a komunikace s pozůstalými přibližuje doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., CETC, z pražského IKEMu, se kterým oddělení dlouhodobě spolupracuje a mnoho dalšího.

05. 11. 2022

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ZÁŘÍ 2022

Tváří titulní strany zářijového čísla je nový primář Dětského oddělení MUDr. Jan Hřídel, který v úvodním rozhovoru přibližuje své vize a plány na rozvoj oddělení. V sekci Představujeme se prezentují dvě oddělení - 1. a 2. oddělení následné péče. Dále jsme pro vás připravili rozhovor s novou sestrou Kardiologického oddělení paní Martinou Červenkovou, odcházející vrchní sestrou Chirurgického oddělení Mgr. Magdalénu Hálovou a s první a stále aktivní lékařkou z Urologického oddělení MUDr. Ludmilou Boučkovou.

30. 09. 2022

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LÉTO 2022

Právě vychází letní číslo Nemocničního zpravodaje, ve kterém vám tentokrát představujeme Zaměstnanecké oddělení a koncept péče o nové zaměstnance. V rubrice Domácí lékař naleznete praktický manuál s návodem, jak si pomoci od bolesti zad, a v Lexikonu zdraví se dozvíte základní informace o cukrovce. Nechybí ani zajímavé rozhovory a mnoho dalšího.

09. 08. 2022

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ČERVEN 2022

Že jsou hlavní náplní oboru plastické chirurgie estetické operace? O opaku vás přesvědčí Oddělení plastické chirurgie, které se tentokrát představuje v Nemocničním zpravodaji a otevírá brány do světa, o kterém mnozí z nás neměli ani tušení. Dále si můžete přečíst rozhovor s emeritním primářem Dětského oddělení MUDr. Vladislavem Smrčkou nebo prohlédnout rozsáhlou fotogalerii ze slavnostního otvírání Centrálních operačních sálů a centrální sterilizace – největší investice v historii českobudějovické nemocnice.

30. 06. 2022

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj KVĚTEN 2022

Přinášíme vám další číslo Nemocničního zpravodaje. Úvod patří rozhovoru s primářem cévní chirurgie MUDr. Milanem Kobzou. V sekci Představujeme jsme se tentokráte zaměřili na Infekční oddělení. Sekce Domácí lékař a Lexikon zdraví vám nabídnou užitečné informace k léčbě průjmových onemocnění u dětí a lékových interakcí. Téma měsíce je věnováno zdravotním sestrám a nechybí ani zajímavý rozhovor, tentokrát s ředitelem Biologického centra AV ČR prof. RNDr. Liborem Grubhofferem,CSc.

30. 05. 2022

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj DUBEN 2022

V novém čísle vám představujeme Oddělení plicní a TBC a Léčebnu tuberkulózy a respiračních onemocnění. Generální ředitel vás provede zajímavými událostmi uplynulých dvanácti měsíců. Tématem měsíce je Etiketa a komunikace ve zdravotnictví. Články našich zaměstnanců doplňuje rozhovor s uznávaným odborníkem na etiketu Ladislavem Špačkem a mnoho dalšího.

28. 04. 2022

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj BŘEZEN 2022

Dnes vám přinášíme březnové číslo Nemocničního zpravodaje. Tentokrát se v sekci Představujeme dozvíte vše o tom, jak funguje Oční oddělení naší nemocnice. Seznámíte se s prostory nového Endoskopického centra a Hemodialyzačního střediska, zjistíte více o srdečním infarktu, co je jeho příčinou a jaké jsou projevy jeho nástupu, nebo o tom, jaké jsou předpoklady dobré imunity.

25. 03. 2022

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ÚNOR 2022

V únorovém čísle nemocničního zpravodaje tentokrát představujeme Psychiatrické oddělení. V život uvádíme také nové rubriky jako např. Domácí lékař - tentokrát s informací o Paracetamolu a jeho užívání, nebo Lexikon zdraví, který v tomto čísle seznamuje čtenáře s Krevním tlakem a jeho úskalími. Nechybí také zajímavé rozhovory.

21. 02. 2022

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LEDEN 2022

V nové grafické úpravě lednového zpravodaje si ujít zajímavé rozhovory s novými tvářemi ve vedení nemocnice -  Bc. Ivou Novákovou, MBA, ředitelkou úseku komunikace a péče o zaměstnance, s prim. MUDr. Alešem Chrdlem, ředitelem úseku interních oborů a Mgr. Hanou Dohnalovou, náměstkyní pro ošetřovatelskou péči. Co a kdo jsou Centrální laboratoře, kolik ročně zpracují vzorků a třeba i kolik je 7x+y se dozvíte v sekci Představujeme a mnoho dalšího.

31. 01. 2022

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj PROSINEC 2021

V tradiční sekci "Představujeme" se tentokrát dozvíte vše o fungování oddělení Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Rozhovor s osobnostmi naší nemocnice je pak věnován Ing. Milanu Voldřichovi, MBA, který s odchodem z funkce rekapituluje své dlouholeté působení na pozici personálního ředitele. A čemu by rozhodně neměla uniknout vaše pozornost je také článek o tom, co by nemělo chybět ve vaší lékárničce.

23. 12. 2021

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LISTOPAD 2021

Přinášíme Vám listopadové číslo Nemocničního zpravodaje, v kterém na vás tentokrát čeká exkluzivní rozhovor s významným hostem kongresu České neurochirurgické společnosti. Dále se dozvíte podrobnosti o provozu Gastroenterologického oddělení v pravidelné sekci Představujeme, o poruchách spánku u dětí a možnostech jejich vyšetření nebo v nové rubrice „Zeptali jsme se za vás“ naleznete zajímavý rozhovor na téma covid-19.

30. 11. 2021

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ŘÍJEN 2021

V pravidelném seriálu Představujeme vás tentokrát fascinujeme unikátními záběry z pozadí Oddělení kardiochirurgie a hrudní chirurgie. Dozvíte se mnoho o „srdečních záležitostech“ a o možnostech, jaké má dnešní medicína v této oblasti díky modernímu přístrojovému vybavení. V novém čísle najdete také informaci o novinkách pro pacienty s poruchami srdečního rytmu nebo o zázracích, které se dějí na Oddělení následné péče 1.

29. 10. 2021

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ZÁŘÍ 2021

Seriál Představujeme pokračuje. Tentokrát vás potěšíme materiálem Kardiologického oddělení. Přinášíme i řadu krásných rozhovorů... s panem primářem Trasnfúzního oddělení MUDr. Vítem Motáněm, staniční sestrou porodních sálů Petrou Bartošovou či s mistrem údržby Milanem Kropáčkem.

30. 09. 2021

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ČERVEN 2021

V červnovém čísle jsme si povídali s MUDr. Rudolfem Novákem, který v naší nemocnici pracoval od roku 1969. Zavítali jsme také na Neonatologické oddělení, abychom se dozvěděli více o práci našich zdravotních bratrů-záchranářů. Uspořádali jsme také dva kongresy, ač v online podobě. 

28. 06. 2021

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj KVĚTEN 2021

Květnový nemocniční zpravodaj představuje naše Neurochirurgické oddělení, přinášíme rozhovor s vrchní sestrou Infekčního oddělení Bc. Janou Lískovcovou nebo mistrem elektroúdržby Jaroslavem Švestkou.

28. 05. 2021

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj DUBEN 2021

Druhý rok ve funkci generálního ředitele rekapituluje v dubnovém zpravodaji MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. V sekci představujeme se dozvíte vše o Oddělení urgentního příjmu, nechybí ani zajímavé rozhovory, nebo fotoreportáž z OČKA.

21. 04. 2021

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj BŘEZEN 2021

Primář Oddělení nukleární medicíny MUDr. Vojtěch Kratochvíl, MHA nám v novém zpravodaji představuje velmi dynamicky se rozvíjejí obor. Nemocnice České Budějovice, a.s. se v roce 2018 pustila do velkolepého projektu, na jehož konci bude maximálně kvalitní a bezpečná péče další generacím našich pacientů. O čem mluvíme? O centrálních operačních sálech a centrální sterilizaci. A dočtete se mnoho dalšího.

22. 03. 2021

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ÚNOR 2021

Nemocniční zpravodaj ÚNOR představuje nového primáře Očního oddělení a novou náměstkyni pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče. V sekci představujeme se dozvíte více o fungování Neurologického oddělení. Najdete i zajímavý rozhovor se zdravotními sestrami, které pracují na odběrném místě covid-19.

25. 02. 2021

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LEDEN 2021

V lednovém Nemocničním zpravodaji představujeme novou primářku Soudnělékařského oddělení MUDr. Evu Tomáškovou a nového primáře Transfúzního oddělení MUDr. Víta Motáně. V našem seriálu PŘEDSTAVUJEME přišla tentokrát řada na Dětské oddělení a věděli jste, že má naše nemocnice také vlastní knihovnu?

29. 01. 2021

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj PROSINEC 2020

V prosincovém čísle představujeme Interní oddělení. Svoji činnost rekapituluje odcházející primář Očního oddělení a náměstek pro řízení kvality poskytované péče. Dozvíte se něco více o krevní plazmě nebo o lidských právech.

22. 12. 2020

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LISTOPAD 2020

V listopadovém čísle představujeme Chirurgické oddělení. Svoji činnost rekapituluje odcházející primář Transfúzního MUDr. Petr Biedermann a primář Soudnělékařského oddělení doc. MUDr. František Vorel, CSc. Najdete i zajímavé rozhovory a něco navíc.

28. 11. 2020

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ŘÍJEN 2020

V říjnovém čísle představujeme Neonaotologické oddělení. Pochlubíme se novou hyberbarickou komorou a čeká vás i zajímavý rozhovor s dětskou sestrou z Banky mateřského mléka nebo článek o duševním zdraví od klinického psychologa MUDr. Václava Šnorka.

25. 10. 2020

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ZÁŘÍ 2020

Vychází nové číslo Nemocničního zpravodaje, kde vás seznamujeme s novými tvářemi ve vedení primariátů Gastroenterologického a Kardiologického oddělení. Sekce představujeme patří tentokrát nemocniční lékárně. Uvidíte také první kroky týkající se přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, největší investice v historii nemocnice, a pochlubíme se první operací s japonským mikroskopem MITAKA.

26. 09. 2020

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LÉTO 2020

V novém Nemocničním zpravodaji, který jsme pro Vás tvořili poprvé během letních prázdnin, představujeme novou pozici Prof. MUDr. Mgr. Alana Bulavy, Ph.D., naše Traumatologické oddělení nebo našeho nového spondylochirurga MUDr. Petra Nesnídala.

13. 08. 2020

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ČERVEN 2020

Právě vychází nemocniční zpravodaj ČERVEN 2020, v kterém rekapituluje svoji činnost odcházející primář Kardiologického oddělení MUDr. Frantiček Toušek FESC. Sekce představujeme je věnována Gynekologicko-porodnickému oddělení a Centru klinické imunologie. Dozvíte se také něco o výživě pro nedonošená miminka a mnoho dalšího.

26. 06. 2020

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj KVĚTEN 2020

V květnovém zpravodaji se ohlíží za kariérou MUDr. Olga Shonová, dlouholetá stálice naší nemocnice, která končí po 22 letech ve funkci primářky Gastroenterologického oddělení. V sekci Představujeme se dozvíte více o fungování Urologického oddělení. Jaká jsou specifika práce s viry, co znamená pozitivní test na protilátky a spoustu dalších zajímavých informací ze světa virologie vám přinášíme v rozhovoru s vedoucí pracoviště MUDr. Danou Teislerovou. A mnoho dalšího.

31. 05. 2020

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj DUBEN 2020

Rok ve funkci generálního ředitele, představení Ortopedického oddělení, mezinárodní sympozium o inovacích v léčbě srdečních arytmií a srdečního selhání,...Nejen toto na Vás čeká v dubnovém čísle Nemocničního zpravodaje.

30. 04. 2020

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj BŘEZEN 2020

V březnovém zpravodaji představujeme provoz nového pavilonu T, Stanice dárců krve. Otvíráme téma Koronavirové epidemie pohledem psychologa nebo primáře Infekčního oddělení. Ukážeme vám také, jak si správně mýt ruce a dozvíte se také více o tuberkulóze, její historii, příčinách, léčbě...

31. 03. 2020

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ÚNOR 2020

Jak funguje kaplanská služba v nemocnici, co dělá perioperační sestra nebo IT oddělení? Dozvíte se opět mnoho zajímavých informací a i tentokrát se podíváte s našimi lékaři do zahraničí.

26. 02. 2020

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LEDEN 2020

V lednovém čísle vám představujeme nově nastupujícího primáře Neonatologického oddělení MUDr. Jiřího Duška. Do křesla ředitele Úseku chirurgických oborů usedá nově doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc. Dozvíte se také více o práci radiologického asistenta, nebo o tom, proč roste onemocnění čelistního kloubu. Nechybí ani zprávy z kongresové činnosti.

31. 01. 2020

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LISTOPAD - PROSINEC 2019

Zahájeno! Nemocnice se pustila do nejrozsáhlejší stavební investice ve své historii – přístavby a přestavby pavilonu CH Odchodem do důchodu se loučíme s prim. MUDr. Milanem Hanzlem, Ph.D., který končí po více než dvaceti letech ve funkci primáře Neonatologického oddělení. Příběh pacientky Vlaďky s prasklou výdutí na mozkové cévě a její záchraně se dozvíte z článku - MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA: Operovat složité aneurysma v brněnské nemocnici pro mne byla čest.

31. 12. 2019

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ŘÍJEN 2019

Šli jsme příkladem - očkujeme zaměstnance, chráníme pacienty Pochlubili jsme se velkým úspěchem - Nemocnice České Budějovice se stala absolutním vítězem celostátní soutěže Kvalitní a bezpečná nemocnice 2019. Dne 3. října se uskutečnil v prostorách kampusu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity již šestý ročník Budějovice Kazuistické. V českobudějovickém hotelu Clarion se konalo již tradiční setkání traumatologů Jihočeského kraje. Byly zde představeny novinky z oboru i budějovického Traumacentra. Představili jsme nový pilotní projekt - projekt studijní setry. O všem co projekt znamená a co obnáší pozice studijní sestry se dozvíte z rozhovoru s Mgr. Hanou Kubešovou.

31. 10. 2019

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ZÁŘÍ 2019

Představujeme Vám nového primáře Oddělení nukleární medicíny v českobudějovické nemocnici MUDr. Vojtěcha Kratochvíla, MHA, který říká, že "českobudějovické Oddělení nukleární medicíny patří mezi republikovou špičku". Bilanční rozhovor s končícím primářem Oddělení nukleární medicíny MUDr. Václavem Maxou, který by pacientům do budoucna přál diagnostiku, která nezatěžuje ionizujícím zářením. Návštěva ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, v českobudějovické nemocnici. Vydání nové knihy s názvem Základy srdeční resynchronizační léčby, kterou společně s týmem autorů vydal Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D. z Kardiocentra Nemocnice České Budějovice a.s.

30. 09. 2019

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LETNÍ VYDÁNÍ 2019

MUDr. Miroslava Nevšímalová, vedoucí lékařka KCC Nemocnice České Budějovice ná seznámila s činností Komplexního cerebrovaskulárního centra Nemocnice České Budějovice, které slaví 5 let od jeho vzniku. Cílem odborné skupiny cévních neurologů je co možná nejvíce přiblížit akutní revaskularizační léčbu pacientům s cévní mozkovou příhodou. Tak, aby byla poskytnuta co největšímu počtu potenciálních kandidátů říká prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. působící na 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně. Hlavním faktorem úspěchu léčby je stále čas... Na éma cévní mozková příhoda (tzv. mrtvice, zkráceně CMP) prim. Neurologického oddělení MUDr. Svatopluk Ostrý. Unikátní neurochirurgická operace – první v ČR MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA

31. 07. 2019

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj KVĚTEN 2019

V tomto čísle se loučíme s MUDr. Břetislavem Shonem, který po 14 letech odstoupil z funkce předsedy představenstva a představujeme nově nastupujícího předsedu představenstva MUDr. Ing. Michal Šnorka, Ph.D. Českobudějovická nemocnice hostila putovní soutěž Medik roku 2019 a naším cílem bylo vás vtáhnout do děje této soutěže budoucích lékařů. Prim. MUDr. Petr Valha, Ph.D. nás v tomto čísle seznámil s významnou událostí pro naši nemocnici, ale hlavně pro naše pacienty. Jde o zahájení robotických operacích na gynekologickém oddělení.

22. 05. 2019

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj BŘEZEN 2019

S odchodem do penze v tomto čísle hodnotí své dlouholeté působení MUDr. Pavel Kopačka na oddělení úrazové chirurgie Nemocnice České Budějovice a předává tak pomyslné žezlo nově nastupujícímu primáři oddělení MUDr. Martinovi Kloubovi, který říká "Traumatolog je tak trochu truhlář lidského těla". V pondělí 11. března bylo slavnostně otevřeno Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. v nově zrekonstruovaných prostorách historické budovy v Horním areálu. Prim. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. k tomu uvedl "Nové prostory psychiatrického oddělení jsou pro mne srdeční záležitostí".

31. 03. 2019

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ÚNOR 2019

Aby v rámci zdravotnického zařízení vše skvěle fungovalo je potřeba dostatek finančních prostředků. Na tento svět financí, úhrad a jednání se zdravotními pojišťovnami jsme se podívali spolu se dvěma klíčovými manažery Jihočeských nemocnic: Ing. Michalem Čarvašem, MBA – členem představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s., a Ing. Petrem Klímou, MBA – ekonomickým ředitelem Nemocnice České Budějovice, a.s.

28. 02. 2019

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LEDEN 2019

Hlavním tématem lednového vydání je rozhovor s primářem infekčního oddělení MUDr. Alešem Chrdlem, který říká Infekce je desetibojem medicíny Představujeme nového primáře Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) pana MUDr. Richarda Tesaříka. Poodhalujeme téma použití vlastního tuku v estetické chirurgii - Lipomodeling.

31. 01. 2019

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj PROSINEC 2018

Po dlouhých 30 letech ve funkci odchází primář MUDr. Václav Chmelík. Infekční oddělení tak bude mít nové vedení. Více již v rozhovoru. Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) bude mít nové vedení. Primářský post opouští dlouholetá stálice MUDr. Bohuslav Kuta, MBA. Stáž v Nemocnici České Budějovice, a. s., má aktuálně za sebou Inese Breide z Rigy. Zkušená lékařka pracuje již osm let v tamním Traumacentru.

31. 12. 2018

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LISTOPAD/PROSINEC 2018

MUDr. Jiří Krbec je stálicí naší nemocnice. Nyní se stal primářem hrudní chirurgie. Dagfinn Bjórkóy z ortopedického oddělení nemocnice v norském Bærum zavítal v polovině listopadu 2018 na týdenní stáž do Nemocnice České Budějovice. Přijel na pozvání MUDr. Martina Klouba. Vzhledem k současným výživovým doporučením se zaměstnanci ve stravovacím provozu stále snaží o zkvalitnění biologické hodnoty stravy podávané pacientům hospitalizovaným v naší nemocnici.

30. 11. 2018

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ŘÍJEN 2018

Ve středu 10. října byl za přítomnosti člena představenstva Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Jaroslava Nováka, MBA, primáře Radiologického oddělení MUDr. Petra Lhotáka a náměstka hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Jaromíra Nováka slavnostně zahájen provoz nového multidetektorového celotělového CT skeneru nejvyšší kategorie – Aquilion ONE GENESIS od firmy Canon. O zahájení výstavby budovy, do které bude umístěna lůžková stanice rehabilitačního oddělení se všemi terapeutickými pracovišti a stanice dárců krve – transfúzní oddělení informuje předseda představenstva MUDr. Břetislav Shon. Zdeněk Marcín, MBA popisuje projekt výstavby nové prádelny za necelých 78 milionů korun bez DPH staví Nemocnice České Budějovice, a. s. MUDr. Martin Michal o otevření nové ambulance pro pacientky s genetickou predispozicí k rozvoji zhoubných nemocnění ženských pohlavních orgánů v rámci Onkogynekologického centra při Gynekologicko – porodnickém oddělení (GPO) Nemocnice České Budějovice, a. s.

31. 10. 2018

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ZÁŘÍ 2018

Návštěva edukačního centra v německém Rastattu - s cílem získání nejmodernějšího vybavení operačních sálů. Na jaře letošního roku vyšla v nakladatelství Maxdorf kniha, na které se významně podíleli autoři z českobudějovické nemocnice. O činnosti a významu Komplexního cerebrovaskulárního centra Nemocnice České Budějovice, a.s. mluví MUDr. Miroslava Nevšímalová.

30. 09. 2018

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LÉTO 2018

V úterý 5. června navštívila jihočeskou metropoli vláda v demisi. Premiér Ing. Andrej Babiš s ministry vyrazili mimo jiné do Nemocnice České Budějovice. Rozhovor s nově nastupujícím primářem Gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Milošem Velemínským, Ph.D.: Funkce primáře si velice vážím a půjdu do ní naplno. MUDr. Martin Bombic a MUDr. Jiří Fiedler Ph.D., MBA, otestovali 3. května při operaci 3D exoskop. Byli tak vůbec jedněmi z prvních v naší republice, kteří tento přístroj vyzkoušeli. Jak byli s exoskopem spokojeni? To nám prozradili v následujícím rozhovoru. Od podzimu roku 2017 používá Kožní oddělení Nemocnice České Budějovice digitální dermatoskop. K tomuto tématu také nemocnice uspořádala ve čtvrtek 24. května uskutečnil Den zdraví zaměřený na prevenci proti rakovině kůže. Jubilejní dárce kostní dřeně se zaregistroval v Nemocnici České Budějovice. V České republice je již 80 tisíc dárců.

31. 07. 2018

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj KVĚTEN 2018

MUDr. Petr Sák, Ph.D., se po více než třiceti osmi letech rozhodl skončit v Nemocnici České Budějovice, kde v posledních dvaceti třech letech působil jako primář Gynekologicko-porodnického oddělení. Ministr zdravotnictví Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch navštívil v pátek 4. května Nemocnici České Budějovice. V odpoledních hodinách si prošel nově otevřené Oddělení urgentního příjmu spolu s primářem MUDr. Jaroslavem Kratochvílem. Prim. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Psychiatrického oddělení hovoří o Mýtech v psychiatrii. Nemocnice České Budějovice se věnuje dalšímu vzdělávání ošetřovatelského personálu v kategorii sanitář. O tom, jak je to přínosné pro personál i pacienty, hovoří Mgr. Marie Schusterová, vrchní sestra rehabilitačního oddělení.

31. 05. 2018

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj DUBEN 2018

O zodpovědné přípravě Jihočeských nemocnic na příchod GDPR pohovořil Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D., auditor kybernetické bezpečnosti. Ve středu 18. dubna 2018 jsme slavnostně otevřeli nové Oddělení urgentního příjmu. Události se kromě zástupců vedení nemocnice zúčastnila také hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská. Primářem nového Oddělení urgentního příjmu Nemocnice České Budějovice je od loňského října prim. MUDr. Jaroslav Kratochvíl. V rozhovoru uvádí mimo jiné to, co si od nového provozu slibuje a co nové oddělení přinese pacientům i lékařům. PET centrum vstoupilo do druhého roku provozu. O jeho fungování po dvou letech provozu hovoří MUDr. Vojtěch Kratochvíl, MHA z Oddělení nukleární medicíny. O tom, že nemocniční kaplan tu není pouze pro věřící hovoří Ondřej Doskočil O úskalích a přínosech domácí hemodialýzy hovoří primářka Interního oddělení MUDr. Marie Pešková Přála bych si, aby lidé očkování i nadále věřili, říká MUDr. Iva Šípová, vedoucí lékařka Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie.

30. 04. 2018

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj BŘEZEN 2018

V Nemocnici České Budějovice byla zprovozněna nová ambulance, která se zabývá vyhledáváním dětí ohrožených v krátké době nevratnými očními poruchami. Vaše dítě má leukémii. Tuto větu si každoročně od lékařů ze Stanice dětské hematologie a onkologie Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice vyslechnou rodiče přibližně pěti dětí, říká MUDr. Ivana Hojdová ze stanice dětské hematologie a onkologie.

31. 03. 2018

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ÚNOR 2018

Naši nemocnici na Nový rok navštívil ministr zdravotnictví a jihočeský poslanec Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch navštívil společně s hejtmankou Jihočeského kraje Mgr. Ivanou Stráskou Nemocnici České Budějovice. Jejich hlavním cílem byla porodnice. Jak primář ortopedického oddělení doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc. hodnotí roky v roli primáře? Proč se rozhodl skončit? A čemu se hodlá nyní věnovat? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v rozhovoru s ním. PharmDr. Našincová nám zhodnotila systém eReceptů v rámci pilotního provozu.  Světového vrcholu v rámci postgraduálního vzdělávání v oblasti skeletární traumatologie se podařilo dosáhnout MUDr. Martinovi Kloubovi, Ph.D., který předsedal prestižnímu AOTrauma Master kurzu ve švýcarském Davosu.

28. 02. 2018

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj PROSINEC 2017

O tom jak nemocnice České Budějovice hodlá veřejnosti představit formou videí zajímavé operace nebo jak oddělení plastické chirurgie začíná s léčbou nehojících se ran pomocí kmenových buněk z tukové tkáně se dozvíte v právě vydaném zpravodaji.

20. 12. 2017

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ŘÍJEN 2017

Hlavním tématem nového vydání zpravodaje je slavnostní zahájení provozu zrekonstruovaného Chirurgického oddělení a zahájení přestavby nejstarší budovy nemocnice. S novým školním rokem nemocnice také navýšila kapacitu své školky zhruba o třetinu a dozvíte se také o tom, jakou revoluční technologii začalo používat Onkogynekologické centrum.

28. 10. 2017

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ČERVEN/ČERVENEC 2017

Hlavní zprávy letního vydání: Otevřeli jsme nové dvou­ patrové parkoviště před areálem nemocnice a zahájili výstavbu Urgentního příjmu. Toto číslo patří také krásnému poděkování Gynekologicko-porodnickému oddělení a Oddělení Neonatologie a nechybí ani rozhovory. S prim. MUDr. Davidem Honnerem, FEBO jsme si povídali o vitreoretinálním centru, které je jediné v našem kraji práve v naší nemocnici, s MUDr. Svatoplukem OStrým, Ph.D. zase o bolesti zad.

14. 07. 2017

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ČERVEN 2017

V červnovém čísle si můžete přečíst o tom, jak lze předcházet klíšťové encefalitidě, představíme vám novou provozní asistentku Centrálních laboratoří a nechybí ani reporty z uskutečněných kongresů a sympozií.

30. 06. 2017

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj DUBEN/KVĚTEN 2017

V tomto vydání zpravodaje si přečte o tom, jak Českobudějovická nemocnice otevřela zmodernizovaný pavilon Z a mnoho zajímavých rozhovorů, například s MUDr. Hauerem o medicíně, která je plná rizik, nebo s uznávaných odborníkem MUDr. Pirkem o jeho pohledu na českobudějovické karidocentrum.

17. 05. 2017

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj BŘEZEN/DUBEN 2017

V jarním vydání Nemocničního zpravodaje představujeme nového primáře Očního oddělení MUDr. Davida Honnera, FEBO. O nutnosti individuálního přístupu na psychiatrickém oddělení povídají v rozhovoru sestřičky z Psychiatrického oddělení. Den zdraví byl věnován Onkologickým onemocněním.

17. 04. 2017

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ÚNOR/BŘEZEN 2017

Nemocniční zpravodaj vychází v novém kabátu. V tomto čísle se pochlubíme novou podobou magnetických rezonancí, která dostaly polepy s veselými motivy pro děti. Dozvíte se podrobnosti o poslední fázi modernizace Onkologického oddělení, přečtete si i zajímavé rozhovory, například s MUDr. Jiřím Fiedlerem, Ph.D. z Neurochirurgického oddělení nebo s MUDr. Vladimírem Maříkem, primářem oddělení plastické chirurgie a mnoho dalšího.

19. 03. 2017

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ZIMA 2016/2017

Nemocnice na špičce v žebříčku hodnocení nemocnic HCI, změny ve složení statutárních orgánů, rekonstrukce pavilonu Z pro účely Gynkologicko-ulorogického provozu, obměna serverovny nebo nový přístroj pro mimotělní krevní oběh. To je jen zlomek toho, co najdete v zimním vydání Nemocničního zpravodaje.

10. 01. 2017

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LÉTO/PODZIM 2016

Nemocniční zpravodaj LÉTO/PODZIM 2016

11. 11. 2016

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj JARO 2016

Nemocniční zpravodaj JARO 2016

15. 04. 2016

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj PODZIIM 2015

Nemocniční zpravodaj PODZIIM 2015

19. 11. 2015

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LÉTO 2015

Nemocniční zpravodaj LÉTO 2015

23. 06. 2015

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj JARO 2015

Nemocniční zpravodaj JARO 2015

28. 03. 2015

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj PODZIIM 2014

Nemocniční zpravodaj PODZIIM 2014

14. 11. 2014

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LÉTO 2014

Nemocniční zpravodaj LÉTO 2014

28. 06. 2014

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj JARO 2014

Nemocniční zpravodaj JARO 2014

27. 03. 2014

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ZIMA 2013/2014

Nemocniční zpravodaj ZIMA 2013/2014

17. 01. 2014

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LÉTO 2013

Nemocniční zpravodaj LÉTO 2013

17. 07. 2013

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ZIMA 2012/2013

Nemocniční zpravodaj ZIMA 2012/2013

15. 01. 2013

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LÉTO 2012

Nemocniční zpravodaj LÉTO 2012

16. 07. 2012

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ZIMA 2011/2012

Nemocniční zpravodaj ZIMA 2011/2012

17. 01. 2012

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LÉTO 2011

Nemocniční zpravodaj LÉTO 2011

23. 06. 2011

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ZIMA 2010/2011

Nemocniční zpravodaj ZIMA 2010/2011

22. 01. 2011

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LÉTO 2010

Nemocniční zpravodaj LÉTO 2010

25. 06. 2010

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj ZIMA 2009/2010

Nemocniční zpravodaj ZIMA 2009/2010

26. 01. 2010

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LÉTO 2009

Nemocniční zpravodaj LÉTO 2009

23. 07. 2009

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj JARO 2009

Nemocniční zpravodaj JARO 2009

17. 03. 2009

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj PODZIIM 2008

Nemocniční zpravodaj PODZIIM 2008

14. 11. 2008

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj JARO 2007

Nemocniční zpravodaj JARO 2007

16. 03. 2007

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj PODZIM 2006

Nemocniční zpravodaj PODZIM 2006

29. 10. 2006

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj LÉTO 2006

Nemocniční zpravodaj LÉTO 2006

29. 06. 2006

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj JARO 2006

Nemocniční zpravodaj JARO 2006

23. 03. 2006

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj PODZIM 2005

Nemocniční zpravodaj PODZIM 2005

23. 11. 2005

Stáhnout

Nemocniční zpravodaj KVĚTEN 2023

V květnovém čísle vám přinášíme rozhovor s novým ředitelem obchodního úseku Ing. Jiřím Gajdošem. Představíme vám jedno z největších oddělení nemocnice - Rehabilitační oddělení. Zavedeme vás na novou zahradu Plicní léčebny. Vysvětlíme, co je PEG a jak o něj pečovat v domácím prostředí. Přiblížíme vám příběh mladé ženy, která dlouhé měsíce bojovala o život. Díky vynikající spolupráci a nasazení personálu napříč nemocnicí má její příběh šťastný konec. A samozřejmě naleznete spoustu dalších zajímavých článků.

01. 01. 2005

Stáhnout