387 87 11 11
Víc než nemocnice.
30. 09. 2021

Co má na starosti Správa ploch, budov a jak se tato část oddělení Obslužných činností vyvíjela?

Rozhovor s mistrem Údržby Milanem Kropáčkem - celý zpravodaj si můžete přečíst zde

Co má na starosti Správa ploch a budov a jak se tato část oddělení Obslužných činností vyvíjela v čase, nám přibližuje mistr údržby Milan Kropáček, který v nemocnici pracuje již 18 let. Práce v nemocnici je pro něj nejen „rodinným dědictvím“, ale i koníčkem. Jak dlouho pracujete v českobudějovické nemocnici?

V Nemocnici České Budějovice, a.s. pracuji 18 let. Začínal jsem v době, kdy údržba čítala desítky pracovníků. Každá budova měla svého údržbáře, pavilon C a Psychiatrické oddělení mělo údržbáře dva. V té době nebyly mobilní telefony, fungoval zde klasický dispečink, jehož pracovník přijímal hovory a zaznamenával došlé požadavky. To dnes vidíme už jen ve filmech.

_DSC9486.jpg (5.36 MB)

Studoval jste na automechanika, jaká byla tedy Vaše cesta do krajské nemocnice?

Ano, jsem vyučený automechanik. Práce v českobudějovické nemocnici je v mé rodině určitým dědictvím. Pracoval zde můj dědeček, tatínek i maminka. Bylo tedy nad slunce jasné, kam po ukončení studia povedou mé kroky. Nastupoval jsem do pozice „nádvoráka“, jehož pracovní náplní bylo stěhování, bourání a další pomocné práce. Osobně jsem se podílel na bourání kotelny, jejíž komín si většina zaměstnanců pamatuje. Poté jsem se přesunul na údržbu a staral se také o medicinální plyny nebo zahradní plochy.

Jak jsme již zmínili, údržba byla v té době velmi početná. Jaké činnosti jste měli na starosti?

Dělali jsme vše. Pracoval tu sklenář, čalouník či automechanici. Měli jsme i vlastní kotelnu a s ní spojené kotelníky. Zhruba po pěti letech došlo ke změně systému. Údržba přešla pod externí firmu a činnosti, které měla tato firma na starost, byly výrazně zredukovány. Do tehdejšího EZ servisu přešlo zhruba 25 % tehdejších zaměstnanců. 

Vy sám jste toto kolečko přestupů a nástupů absolvoval.  

Ano, pod hlavičku Nemocnice České Budějovice, a.s. jsem se vrátil zpět v roce 2016. V té době byl zrušen veškerý outsourcing a my se opět stali zaměstnanci nemocnice. V současné době čítá náš kolektiv 27 pracovníků. Máme na starosti údržbu zeleně, tzn. sečeme trávníky a plejeme záhony. Zeleň udržuje stabilní tým pěti kolegů. Dále se staráme o medicinální plyny, navážíme bomby nebo kontrolujeme rozvod. Další položkou je údržba klimatizací – v létě musí chladit, v zimě topit, a také měníme řemeny. Údržbou topení se zabývají dva kolegové. Další oblastí údržby je například voda, odpady nebo zámečnické práce.

Jaké úkoly řešíte nejčastěji?

Nejčastěji řešíme kapající kohoutky, nefunkční či zabouchnuté dveře nebo rozbité žárovky. Denně přijmeme prostřednictvím helpdesku zhruba 40 závad, které se snažíme vyřešit maximálně do 24 hodin. Čekací doba se pochopitelně prodlužuje v okamžiku, kdy čekáme na materiál. Telefonátů, které představují další úkoly k řešení, přijmeme přibližně sto za den.

 V jakém směnném režimu pracujete?

Máme osmihodinové pracovní směny. Nonstop servis zajišťují směnaři, kteří se v rámci 24 hodin vystřídají dva. V případě závažnějších poruch máme vždy rozvrženo, kdo přijede pomoci. Noční směny nejsou tak klidné, jak by se mohlo zdát. Už vícekrát jsme zažili, že praskly rozvody vody. Nejen že tento druh závady musíme odstranit, musíme poté pochopitelně také uklidit, protože kolegové z úklidu noční neslouží.

_DSC1992.jpg (6.04 MB)

Samostatnou kapitolou Vaší práce je stěhování. Jaké oddělení jste stěhovali naposledy?

Naposledy to bylo Oddělení anesteziologickoresuscitační, jehož přesun šel velmi hladce, protože střední zdravotnický personál vše velmi dobře připravil. První ARO jsme tak přestěhovali za tři dny a ARO2 dokonce za dva. Na místě jsme pak řešili navrtávání (dávkovače, poličky, věšáky, obrazy, ...). Výhodou tohoto stěhování byl fakt, že se odehrálo v prostorách jednoho pavilonu. Oddělení, která přesouváme do jiných objektů, stěhujeme prostřednictvím stěhovacích vozů. Někdy musíme využít i výpomoci z externích firem. Při každém stěhování se opíráme o projektovou dokumentaci. Rychlost našeho přesunu je zásadní, protože na něj navazují další práce. O přístrojovou techniku se starají externí firmy, které musí zařízení kalibrovat.

Jak vypadá běžný den pracovníka údržby?

Ráno většinou řešíme rozdělení prací, pořízení náhradních dílů a poté řešení konkrétních úkolů. V průběhu okurkové sezóny, tj. během letních prázdnin a v období Vánoc, se věnujeme neurgentním úkolům ze seznamu, který se nám plní v průběhu roku. 

 Zasáhly vaše oddělení události týkající se pandemie COVID19? 

Ano, výrazně. Mohu říci, že jsme jako oddělení během této nelehké doby obstáli na výbornou. Změny přicházely rychle, v pátek bylo například rozhodnuto o novém odběrovém místě v prostorách letiště v Plané u Českých Budějovic a v pondělí již muselo být místo v provozu. Takových situací bylo mnoho a já bych  touto cestou velmi rád poděkoval kolegům za perfektně odvedenou práci.

 

Rozhovor vedla:
Bc. Iva Nováková, MBA
Oddělení vnitřních a vnějších vztahů