387 87 11 11
Víc než nemocnice.
30. 11. 2020

Primář MUDr. Petr Biedermann: V současné době máme jedno z nejmodernějších a nejhezčích transfúzních oddělení

Rozhovor s dlouholetým primářem Transfúzního oddělení MUDr. Petr Biedermannem - celý zpravodaj si můžete přečíst zde

MUDr. Petr Biedermann je dlouholetým primářem Transfúzního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. V následujícím rozhovoru se s ním vydáme do minulosti zmíněného oddělení, stejně tak ale nahlédneme do přítomnosti i budoucnosti.

 

Snímek obrazovky 2023-07-28 115013.png (572 KB)

 

Pane primáři, vzpomeňte, jak jste nastoupil do českobudějovické nemocnice.

V roce 1992 byl ve Zdravotnických novinách zveřejněn inzerát, ve kterém českobudějovická nemocnice nabízela místo primáře Transfúzního oddělení. Kolegové z výboru odborné společnosti mi doporučili, abych se přihlásil. Jižní Čechy se mi líbily, znal jsem je z dovolených, a v potenciál krajského pracoviště jsem věřil. V konkurzu jsem uspěl, a tak jsem od 1. ledna 1993 na místo primáře nastoupil. Chtěl bych osudu za tuto příležitost poděkovat. Dostal jsem tak možnost pracovat na velkém transfúzním oddělení a žít na čerstvém vzduchu v hezkém prostředí.

Na co ze své praxe rád vzpomínáte?

Rád vzpomínám například na výjezdové odběry. Transfúzní oddělení vlastnilo speciálně vyrobený autobus Škoda, který nahrazoval vlastní odběrový sál se čtyřmi lůžky. Odběry tak bylo možno provádět v terénu. Další technické zázemí nám poskytovaly nemocnice, ordinace praktických lékařů, místní úřady, školy i restaurace a hotely. Odběry byly prováděny dle dlouhodobého plánu s pomocí Červeného kříže a měly i charakter veselé společenské události. Odebírali jsme tímto způsobem jedenkrát týdně v zimě i v létě na území od Lenory až po České Velenice.

Kolik odběrových míst jste měli?

V době největšího rozmachu jsme měli téměř 30 odběrových míst. Odběry jsme provozovali prakticky až do technického rozpadu autobusu. Jejich ukončení si však vynutila i nová přísná legislativa, která zařadila transfúzní oddělení mezi výrobce léčiv. Museli jsme vytvořit systém jištění jakosti s rozsáhlou administrativou, a dostali jsme se tak pod přísnou regulaci Státního úřadu pro kontrolu léčiv a i pod dohled zpracovatele plazmy. Více než 10 let jsou již veškeré odběry prováděny pouze přímo v nemocnici.

Mohl byste připomenout nějaké další zásadní změny, které se během vaší práce na oddělení staly?

Velkým zlomem pro Transfúzní oddělení byl vznik centrové péče v Nemocnici České Budějovice, a.s., zvláště vznik kardiocentra a traumacentra. Výrazně se zvýšila spotřeba transfúzních přípravků, především destiček. Museli jsme se také naučit daleko pružněji reagovat na zajištění takzvaných masivních transfúzí, kdy příjemce může spotřebovat přípravky i od desítek dárců v krátkém čase. Nejvíce se jednalo o 100 přípravků za 24 hodin pro jednu pacientku.

Jaké novinky vaše oddělení zavádí?

V posledních letech se významně zvyšuje tlak na bezpečnost transfúzních přípravků, proto byly zavedeny nové metody v rámci jejich vlastní výroby. Mezi ně patří například deleukotizace, což je odstranění bílých krvinek z přípravků kvůli snížení infekčního rizika nebo ozařování buněčných přípravků z hlediska možné nežádoucí imunitní reakce. Do konce letošního roku zavedeme i bakteriální inaktivaci plazmy a destiček, která také snižuje riziko možného přenosu chorob.

Stále více také vzrůstá podíl přístrojových odběrů složek krve, plazmy a destiček. 

Rutinní předtransfúzní vyšetření jsou již také automatizována, a to s ohledem na produktivitu a bezpečnost vyšetření. Kvanta laboratorních zkumavek byla nahrazena elegantními mikrokyvetami a citlivé fotometry nahrazují oči. Vlastní lidská laboratorní práce a zkušenosti se přesouvají do speciálních laboratorních vyšetření, například protilátek u chronicky nemocných s velkým množstvím předchozích transfuzí. V této souvislosti bych chtěl poděkovat vedení nemocnice za podporu a plnění našich žádostí. V současné době máme jedno z nejmodernějších a nejhezčích transfúzních oddělení. To si nemyslíme jen my, potvrzují nám to i naši dárci, kteří nás nenechali nikdy na holičkách, a to ani v době pandemie. Za to jim patří velký dík. Sklidili jsme i pochvalu od auditujících autorit.

Jaký je váš výhled do dalších let?

Očekávám větší diferenciaci transfúzních zařízení. Vzniknou velká produkční zařízení s pokročilou laboratorní diagnostikou a vedle navázaná odběrová centra s krevními bankami. Pravděpodobně se rozvine i takzvaná buněčná medicína, na které by se, dle zahraničních zkušeností, zařízení transfúzní služby měla podílet. Naše Transfúzní oddělení má předpoklady být ve skupině velkých regionálních center. V současné době již své služby poskytujeme dalším čtyřem nemocnicím.

Děkujeme za pár slov na závěr.

Chtěl bych poděkovat všem kolegům za spolupráci a názory, které pro mne byly obohacením. Dále bych chtěl všem popřát radost z práce a hlavně hodně zdraví. Celé nemocnici také přeji prosperitu a důvěru veřejnosti.

Redakce