387 87 11 11
Víc než nemocnice.
...
Speciál o mutaci genu BRCA

V tomto speciálu se dočtete vše o mutaci genu BRCA. Svůj příběh sdílí zdravá nosička mutace BRCA1, která se rozhodla snížit riziko onemocnění podstoupením preventivních operací. O riziku, diagnostice a preventivních opatřeních u nosiček genetické predispozice ke vzniku nádorového onemocnění se pak dočtete v článcích od lékařků z Ambulance lékařské genetiky, Onkologie, Gynekologie a Plastické chirurgie.

01. 05. 2024

...
3D tisk přináší do zdravotnictví netušené možnosti

V loňském roce jsme se s kolegy Ing. Petrem Schandlem z Onkologického oddělení a Ing. Janem Tesaříkem z Kardiologického oddělení zúčastnili prvního ročníku konference věnované 3D tisku v medicíně. Konferenci v Liberci pořádala nově vznikající Česká společnost pro 3D tisk v medicíně, která je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Společnost se podílí na vývoji nových terapeutických přístupů a postupů, které by nebyly možné bez 3D tisku. Tyto přístupy vedou ke zlepšení zdravotních výsledků pro pacienty a k ekonomickému prospěchu zdravotnických zařízení. Zcela neodmyslitelně přispívá k výzkumu a vývoji nových materiálů pro 3D tisk v oblasti zdravotnictví a vytvoření standardů pro kvalitu a bezpečnost tisku.

30. 04. 2024

...
Ve vodě rozpustné vitamíny

V tomto čísle se podrobněji zaměříme na druhou skupinu, a to hydrofilní vitamíny. Jedná se o chemicky různorodou skupinu organických látek, které se vyznačují svou rozpustností ve vodě.

29. 02. 2024

...
Novinka v robotické operativě plicních nádorů v českobudějovické nemocnici

Hrudní chirurgové Nemocnice České Budějovice, a.s. operovali poprvé pacienty s plicními nádory pomocí ROBOTICKÉHO SYSTÉMU Da Vinci X. Díky této novince již nebudou muset pacienti z Jižních Čech za danou léčbou dojíždět na jiná pracoviště.

31. 12. 2023

...
Refluxní choroba jícnu

Refluxní choroba jícnu (GERD, z anglického Gastroesophageal Reflux Disease) je časté onemocnění, zejména v ekonomicky vyspělé části světa. Může postihnout pacienty všech věkových skupin. Odhaduje se, že v západních zemích může refluxní chorobou trpět 20–30 % populace. Výskyt se však může lišit v závislosti na geografické oblasti, životním stylu, stravovacích návycích a genetických faktorech.

31. 12. 2023

...
Brániční kýla

Brániční kýla je chápána jako porucha žaludku – za normálních podmínek je celý žaludek umístěn v břišní dutině, v případě brániční kýly se jeho část či celý žaludek dostává až do dutiny hrudní. Otvor v bránici (hiatus), jímž prochází jícen, je širší, než je obvyklé, a tím je splněna jedna z podmínek pro vznik kýly.

31. 12. 2023

...
Z maleb dětských pacientů vznikl kalendář BARVY DUŠE

Součástí léčebné péče hospitalizovaných dětských pacientů je arteterapie, která využívá výtvarný projev jako prostředek k léčení. Z obrázků malých pacientů, kteří se navzdory nepříjemným chvílím dokázali nechat pohltit světem barev a fantazie, vznikl kalendář pro rok 2024 BARVY DUŠE. 5. prosince jej slavnostně pokřtil generální ředitel MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D

31. 12. 2023

...
Diagnostika a sledování efektu léčby je v centru digestivní endoskopie na špičkové úrovni

Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., je jedno z největších samostatných gastroenterologických pracovišť nacházejících se na území České republiky. Od jeho vzniku letos uplynulo 25 let a na tuto svoji bohatou historii navazuje aktivní, dynamickou a v mnoha ohledech moderní současností. Personální změny, stavební úpravy a obnova přístrojového vybavení, které na tomto oddělení probíhaly, byly v loňském roce završeny otevřením zbrusu nového Endoskopického centra.

31. 10. 2023

...
Pacientům nově pomáhá rehabilitační zahrada

Na konci léta minulého roku umožnilo vedení Nemocnice České Budějovice, a.s., vybudování terapeutické zahrady pro Rehabilitační oddělení. Rehabilitační zahrada slouží především jako aktivizační prostředek pro lidi s omezenou mobilitou.

31. 10. 2023

...
Bolesti zad

Bolestmi zad rozumíme bolesti v bederní a křížové oblasti. Jsou jedním z nejčastějších důvodů návštěvy lékaře a pracovní neschopnosti a často se pakují. Podklad bolestí, i těch intenzivních, není v drtivé většině případů závažný. Obvykle vznikají po nevhodném pohybu či při jednostranné zátěži. Bolesti zad často odezní bez jakéhokoliv lékařského zásahu, jsou takzvaně sebelimitující.

31. 10. 2023

...
Režimová opatření a pohybový režim u pacientů po totální endoprotéze kolenního/kyčelního kloubu

Osteoartróza, běžně známá pod zkráceným názvem artróza, je degenerativní onemocnění kloubů. Spočívá v degeneraci (destrukci) kloubní chrupavky a rozvoji sekundárních změn v oblasti kloubu, mezi které patří tvorba osteofytů (kostních výrůstků) a rozvoj nekrózy (odúmrť tkáně). U vyšších stupňů artrózy bývá nutná endoprotéza – náhrada postiženého kloubu.

31. 10. 2023

...
Formy výživy z pohledu nutričního terapeuta

Nutriční podpora je nedílnou součástí komplexní terapie a má značný význam jak v léčbě kriticky nemocných, tak i v léčbě všech patologických stavů provázených energetickou, iontovou, substrátovou a vitaminovou dysbalancí. Pokud nutriční (výživový) stav pacienta není dobrý, značně se zvyšuje pravděpodobnost možných komplikací v průběhu léčby. Naopak u pacientů v dobrém nutričním stavu můžeme očekávat výrazně příznivější průběh onemocnění. Takoví pacienti bývají odolnější vůči infekcím, lépe se jim hojí rány a jejich léčba celkově bývá kratší i úspěšnější. Nutriční péči je nutné věnovat všem hospitalizovaným ambulantním pacientům, kteří jsou k tomu indikováni.

31. 10. 2023

...
ERAS–nové možnosti péče o pacienty po velkých chirurgických výkonech

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) neboli zrychlené zotavení po chirurgických výkonech je soubor moderních perioperačních postupů, které vedou k urychlení zotavení pacienta po operačních výkonech. Do praxe byl zaveden v 90. letech minulého století při léčbě karcinomu tlustého střeva a jeho efektivita byla od té doby prokázána v mnoha studiích. Dnes se užívá zejména v onkochirurgii, onkogynekologii nebo onkourologii.

31. 10. 2023

...
Denní stacionář

Psychiatrické oddělení poskytuje komplexní služby pro pacienty s širokým spektrem psychických poruch. Nedílnou součástí léčby jsou mimo jiné i psychosociální rehabilitace a psychoterapie, které probíhají v rámci denního stacionáře.

26. 09. 2023

...
Doktore, to vy jste mě operoval?

Tuto otázku slyšel již snad každý lékař v operačním oboru. Je však odpověď na ni vždy jednoduchá? Často je tento lékař jen operatérem pacienta a nese pomyslnou tíhu operace. Ale není na to sám – za úspěchem samotné operace stojí řada dalších lidí. Jak tedy vlastně takový operační den pacienta vypadá? Kdo všechno se mu, ať už viditelně, nebo „v zákulisí“, věnuje, aby vše zdárně dopadlo a zapadlo jako dílek velké skládačky? Představte si takové pomyslné mraveniště, kde má každý svůj úkol. V odstavcích níže vám zkusím takový operační den popsat.

30. 06. 2023

...
Není rána jako rána

Při ošetřovatelské péči se setkáváme s mnoha nemocnými, kteří mají nějakou ránu. Hojení ran je nedílnou součástí ošetřovatelství a metoda takzvaného vlhkého hojení se začala používat již v 70. letech 20. století. Navazuje na zjištění dr. George D. Wintera, který již v roce 1962 popsal význam udržování vlhkého prostředí v ráně pro urychlení reepitelizace, tedy zahojení rány.

30. 06. 2023

...
Vitamíny

Vitamíny jsou látky, které jsou pro lidský organismus nepostradatelné. To znamená, že naše tělo bez nich nemůže fungovat. Až na výjimky si naše tělo tyto látky nedokáže samo vytvořit, a proto musí být do těla dodány, většinou potravou. Z chemického hlediska se jedná o různorodé látky organické struktury. V čem konkrétně jsou tedy vitamíny pro náš organismus důležité?

30. 06. 2023

...
Zahrada pro odpočinek a rozjímání

Chladné a vlahé jaro se mění v léto, slunce se snaží prohřát zem, ptáci prozpěvují… a my všichni toužíme po teple, slunečních paprscích, čerstvém vzduchu, radosti a smíchu, které nám pomáhají překonat všechny těžkosti i jakoukoli nemoc. Vše zmíněné poskytuje každá zahrada, v každé zahradě duše i srdce odpočívají a tělo nabírá novou sílu. Proto bylo v roce 2019 vedením nemocnice rozhodnuto o realizaci uzavřené zahrady Psychiatrického oddělení, určené pro pacienty a jejich návštěvy.

30. 06. 2023

...
Novinky v léčbě migrény

V dubnu letošního roku jsem se zúčastnila sympozia o léčbě bolesti v Brně. Na tomto sympoziu se propojují světy neurologů a algeziologů (specialisté zabývající se léčbou chronické bolesti). Akce má dlouholetou tradici a letošní ročník byl již třináctý. Velká část programu byla tentokrát věnována bolestem hlavy, konkrétně migréně a novinkám v její léčbě.

30. 06. 2023

...
Tento boj o život jsme společně vyhráli

S dramatickými situacemi a pacienty na pokraji smrti se na našem Anesteziologickoresuscitačním oddělení setkáváme neustále. Příběh mladé maminky, která do nemocnice přišla ve stavu, který nikterak nenasvědčoval tomu, že během pár hodin začne dlouhý boj o její život, však vyniká rozsahem a intenzitou spolupráce ošetřujícího personálu napříč nemocnicí.

31. 05. 2023

...
Projekt DECAREL – Rozhodování o zdravotní péči v závěru života

Ráda bych vám představila výzkumný projekt Masarykovy univerzity, kterého se českobudějovická nemocnice zúčastnila.

31. 05. 2023

...
PEG – perkutánní endoskopická gastrostomie neboli výživová sonda

Co to je? Perkutánní endoskopická gastrostomie, zkráceně PEG, je tenká sonda, která je zavedena přes kůži do žaludku. Je to tedy miniinvazivní metoda pro zajištění dlouhodobého přístupu do trávicího traktu za účelem aplikace výživy.

31. 05. 2023

...
Stigmatizace pacientů s tuberkulózou aneb nebojte se naší zahrady

Co pacient, to jiný příběh. Co jméno, to jiná cesta, jiný způsob života, jiná mentalita. Všichni ale měli něco společného – a tím byla společná diagnóza. Diagnóza tuberkulózy.

31. 05. 2023

...
Placebo a Nocebo

Pojem placebo už mnoho z vás slyšelo, ale neméně důležitý, nyní možná i více diskutovaný, je tajemný pojem nocebo. Pojďme se na oba pojmy podívat blíže. 

30. 04. 2023

...
Cévní vstupy 

Moderní medicína v současné době poskytuje pacientům široké spektrum možností léčby nemocí. Nedílnou součástí léčby je aplikace léků a výživy, provádění krevních odběrů, diagnostických a léčebných výkonů a měření vitálních funkcí s využitím žilních vstupů.

30. 04. 2023

...
Českobudějovický registr poděkoval jubilejnímu 100. dárci kostní dřeně

Českobudějovická pobočka Českého národního registru dárců kostní dřeně slavnostně odměnila jubilejního 100. dárce kostní dřeně Jana Borovku. Vedle upomínkových předmětů předala dárci tematický dort, který vlastnoručně připravily pracovnice z Transfúzního oddělení.  

30. 04. 2023

...
Kdo se stará o pacienty u lůžka

Abychom vám pomohli se v našem personálu snáze vyznat, představujeme vám jednotlivé profese, se kterými se potkáte na našich odděleních, a jejich předepsané oblečení – takzvané uniformy.

28. 02. 2023

...
Nespavost

Spánek není tak docela odpočinek mozku, ale spíše útlumová fáze organismu.
Autorka článku: PharmDr. Barbora Vařejková, Nemocniční lékárna

20. 02. 2023

...
Co by nemělo chybět v domácí lékárničce

Co by nemělo chybět v domácí lékárničce
Autorky článku: PharmDr. Molíková Martina, Mgr. Ema Bunešová, Nemocniční lékárna

17. 02. 2023

...
Onkologie jako atraktivní a dynamicky se rozvíjející obor z pohledu sestry

Onkologie jako atraktivní a dynamicky se rozvíjející obor z pohledu sestry
Autorka článku: Lenka Pástorová, Onkologické oddělení

17. 02. 2023

...
Parkinsonova nemoc

Světový den Parkinsonovy choroby připadá na 11. duben. A proč právě 11. duben? V tento den se v roce 1755 narodil anglický chirurg a lékárník James Parkinson, který jako první popsal v roce 1817 takzvanou „třaslavou obrnu“. O mnoho let později pak byla nemoc po něm pojmenována.

11. 04. 2020