387 87 11 11
Víc než nemocnice.
...
Mammární tým
Představujeme tým, který léčí pacientky a pacienty s nádorem prsu

Nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním žen v České republice je karcinom prsu. Ročně je diagnostikováno více než 7000 nových případů. Velká část pacientek je diagnostikována v časném stadiu onemocnění (viz obrázek 1), a to především díky screeningovým vyšetřením prsu. Karcinom prsu u mužů je zhruba stokrát méně častý a léčí se dle doporučení pro léčbu karcinomu prsu u žen.

08. 07. 2024

...
Urologický multidisciplinární tým
Představujeme tým, který stanovuje postup léčby pacientů s u pacientů s diagnózou zhoubného nádorového onemocnění urogenitálního systému

Řada výzkumů dokládá lepší prognózu i výsledky léčby, pokud je léčba prováděna specialistou. Česká urologická společnost ČLS JEP v roce 2019 definovala podmínky pro vznik center vysoce specializované onkourologické péče. Cílem těchto center je zajistit pacientům s urologickými nádory dostupnou specializovanou péči a vytvořit strukturu péče, která umožní multioborovou a funkční spolupráci s ambulantními specialisty v regionu. Nemocnice České Budějovice tyto podmínky splnila a Ministerstvem zdravotnictví jí byl udělen status centra.

08. 07. 2024

...
Stomatochirurgicko-onkologický tým
Představujeme tým, který pečuje o pacienty s nádory v oblasti obličeje, dutiny ústní a slinných žláz

Multidisciplinární onkologické týmy (tzv. onkotýmy), které onkologickým pacientům poskytují komplexní diagnostickou, léčebnou a dispensární péči, jsou v České republice již několik desetiletí považovány za zlatý standard péče.

03. 07. 2024

...
Hepatopankreatobiliární tým
Představujeme tým, který se soustředí na onemocnění gastrointestinálního traktu.

Hepatopankreatobiliární tým (HPB tým) se vydělil v Nemocnici České Budějovice, a.s., z GIT onkotýmu, který se soustředí na onemocnění gastrointestinálního traktu. Zabývá se stanovením strategie léčby u primárních i sekundárních nádorů jater, nádorů žlučových cest a nádorů slinivky břišní. Schůze týmu probíhá na Gastroenterologickém oddělení každé pondělí od 13:30 hodin. Členy týmu jsou klinický onkolog, chirurg specializující se na hepatopankreatobiliární problematiku, gastroenterolog a radiolog.

05. 06. 2024

...
Multidisciplinární GIT tým
Představujeme tým zabývající se řešením onkologických onemocnění zažívacího traktu.

V rámci Nemocnice České Budějovice, a.s. působí multidisciplinární tým zabývající se řešením onkologických onemocnění zažívacího traktu (GIT) již řadu let.

11. 05. 2024