387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Významné dny ve zdravotnictví

 

Leden

 • 31. 1. Světový den pomoci malomocným

Únor

 • 4. 2. Světový den boje proti rakovině
 • 11. 2. Světový den nemocných

Březen

 • 6. 3. Den jódu
 • 11. 3. Evropský den mozku
 • 14. 3. Světový den ledvin
 • 19. 3. Mezinárodní den invalidů
 • 21. 3. Mezinárodní den zdravého spánku
 • 22. 3. Světový den vody
 • 24. 3. Světový den tuberkulózy

Duben

 • 7. 4. Světový den zdraví
 • 11. 4. Světový den Parkinsonovy choroby
 • 22.–27. 4. Evropský imunizační týden
 • 25. 4. Světový den malárie
 • 28. 4. Mezinárodní den pro bezpečnost a zdraví při práci
 • 29. 4. Mezinárodní den proti hluku

Květen

 • 3. 5. Světový den alergie a astmatu
 • 5. 5. Den hygieny rukou
 • 6.-12. 5. Týden bezpečnosti silničního provozu
 • 8. 5. Mezinárodní den červeného kříže
 • 12. 5. Mezinárodní den zdravotních sester
 • 15. 5. Mezinárodní den rodiny
 • 15. 5. Světový den proti mozkové mrtvici
 • 17. 5. Světový den hypertenze
 • 30. 5. Evropský den melanomu
 • 31. 5. Světový den bez tabáku

Červen

 • 5. 6. Světový den životního prostředí
 • 14. 6. Světový den dárcovství krve
 • 24. 6. Světový den osteoporózy
 • 26. 6. Mezinárodní den boje proti drogám
 • 27. 6. Světový den diabetiků

Červenec

 • 28. 7. Světový den hepatitidy

Srpen

 • 1.–7. 8. Světový týden kojení
 • 12. 8. Mezinárodní den mládeže
 • 13. 8. Den leváků

Září

 • 10. 9. Světový den sebevražd
 • 21. 9. Mezinárodní den míru
 • 21. 9. Mezinárodní den Alzheimerovy choroby
 • 25. 9. Světový den srdce

Říjen

 • 1. 10. Mezinárodní den seniorů
 • 1. 10. Světový den připravenosti na hepatitidu
 • 1. 10. Mezinárodní den lékařů
 • 8. 10. Mezinárodní den boje proti popáleninám
 • 10. 10. Světový den duševního zdraví
 • 14. 10. Světový den zraku
 • 16. 10. Světový den výživy
 • 17. 10. Mezinárodní den vymícení choroby
 • 17. 10. Světový den úrazů
 • 24. 10. Den OSN

Listopad

 • 11. 11. Den proti drogám
 • 13. 11. Mezinárodní den nevidomých
 • 14. 11. Světový den diabetu
 • 18. 11. Evropský antibiotický den
 • 19. 11. Světový den prevence týrání a zneužívání dětí
 • 20. 11. Světový den chronické obstrukční plicní nemoci
 • 20. 11. Světový den obětí dopravních nehod
 • 25. 11. Mezinárodní den boje proti násilí na ženách

Prosinec

 • 1. 12. Světový den AIDS
 • 3. 12. Mezinárodní den postižených dětí
 • 10. 12. Den lidských práv
 • 18. 12. Mezinárodní den migrantů