387 87 11 11
Víc než nemocnice.
31. 05. 2023

PEG – perkutánní endoskopická gastrostomie neboli výživová sonda

Co to je?

Perkutánní endoskopická gastrostomie, zkráceně PEG, je tenká sonda, která je zavedena přes kůži do žaludku (obr. 1). Je to tedy miniinvazivní metoda pro zajištění dlouhodobého přístupu do trávicího traktu za účelem aplikace výživy.

 PEG.jpg (131 KB)Obr. 1 - Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Percutaneous_endoscopic_gastrostomy

 

Pro koho je PEG určená?

Tato výživová stomie je určena především pro pacienty, kteří z nějakého důvodu ústy přijímají potravu pouze omezeně nebo vůbec. Je to poměrně jednoduchá metoda, jak přijímat dostatečné množství živin jak v nemocničním, tak i v domácím prostředí po delší dobu.

Důvodem k založení gastrostomie jsou především stavy podvýživy, poruchy polykání, stavy po rozsáhlých operacích v oblasti čelisti, choroby trávicího traktu nebo těžké stavy spojené s dlouhodobým pobytem pacienta na oddělení intenzivní péče, případně další nemoci.

 Jak se PEG zavádí?

V současné době lze výkon provádět v analgosedaci či celkové anestezii za hospitalizace pacienta. Vždy záleží na zvyklostech pracoviště a celkovém stavu pacienta. PEG je tenká sonda, která vede přes břišní stěnu do žaludku. Do kanálku dlouhého 2–3 cm (záleží na tloušťce podkožního tuku) je zaveden speciální set se sondou, která slouží k podávání stravy a zabraňuje jejímu úniku mimo žaludek. Místo vpichu se do 10–12 hodin zcela zatáhne a zhojí.

Jak pečovat o PEG po zavedení?

Ihned po výkonu je gastrostomie přikryta sterilním krytím. Po 3 hodinách lze po kontrole lékařem aplikovat do sondy proplachy. Dále může pacient popíjet po doušcích čaj. První převaz se provádí druhý den po založení a následně se stomie po dobu jednoho týdne převazuje každý den. Od druhého dne je možné začít s pravidelnou aplikací výživy. Ta se zahajuje obvykle jednorázovými dávkami cca 50–100 ml v 3–4hodinových intervalech. Pokud pacient před založením gastrostomie nepřijímal nic ústy, je dávka menší. Postupně se dávka enterální výživy zvyšuje na zhruba 300 ml v 5–8 aplikacích za den. Před a po aplikaci stravy či rozdrcených léků je kanylu nutné propláchnout fyziologickým roztokem nebo vodou.

Při podávání výživy je vhodná poloha vsedě nebo polosedě, pokud je to možné. Sníží se tak riziko návratu výživy do jícnu, popřípadě také riziko vdechnutí výživy.

 Jak pečovat o PEG v domácím prostředí?

1. Také v domácím prostředí je potřeba PEG pravidelně kontrolovat. Sledujte okolí vpichu, zda místo není zarudlé, bolavé, popřípadě zda nekrvácí či zda výživa neprotéká okolo výživové sondy. Pokud objevíte některou z komplikací, ihned kontaktujte buď praktického lékaře, nebo ošetřujícího lékaře (informaci o tom, koho máte v případě komplikací kontaktovat, najdete v propouštěcí zprávě).

2. Při manipulaci s výživovou sondou je vždy nutná důsledná hygiena rukou a udržování okolí vstupu v čistotě. První dva týdny je vhodnější sprchování než koupání. K dezinfekci nepoužívejte preparáty s obsahem jódu. Vhodné dezinfekce jsou např. Cutasept F, Septonex…

3. Pokud se vám stane, že sonda nejde propláchnout, vždy postupujte pomalu a s citem. Snažte se PEG proplachovat metodou nasávání a vstřikování vlažnou vodou. Nikdy nevytvářejte velký tlak při proplachování, protože může dojít k poškození sondy.

4. Než začnete s krmením, připravte si všechny pomůcky. Zvolte vhodnou zvýšenou polohu a zkontrolujte samotnou sondu a její okolí. Výživa by se měla podávat pouze tehdy, pokud předchozí dávka již opustila žaludek. Pokud přetrvává pocit plného žaludku, nafouknutí apod., měla by se další dávka výživy odložit.

5. V rámci výživy v domácím prostředí se do PEG často podává i běžná domácí strava. Ta musí být dostatečně rozmixovaná a podávaná co nejdříve od uvaření. Touto stravou však může dojít k poškození sondy, proto je doporučováno využívat firemní přípravky určené přímo pro enterální výživu, které jsou z velké části hrazeny zdravotní pojišťovnou. Ohledně výživy v domácím prostředí je vždy nutné domluvit se s ošetřujícím lékařem.

6. Veškerá léčiva (tablety, kapky, sirupy), která není možné přijímat ústy, ale taktéž pouze výživovou sondou, se musí vždy zředit vodou, než se do sondy budou dávat. Tablety je nutné rozdrtit. Důležité je také vždy před a po skončení krmení sondu propláchnout dostatečným množstvím tekutin (ideálně voda nebo čaj). Naopak nevhodné jsou nápoje jako slazené limonády, minerálky apod.

7. Podrobnější informace najdete v informační brožuře, kterou byste měli dostat při propuštění z nemocnice. Důležité informace ohledně péče o gastrostomii a toho, na koho se máte v případě potřeby obrátit, najdete také v propouštěcí zprávě.

Mgr. Kristýna Toumová Ph.D.
vrchní sestra Chirurgické oddělení