387 87 11 11
Víc než nemocnice.
31. 10. 2023

Diagnostika a sledování efektu léčby je v centru digestivní endoskopie na špičkové úrovni

Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., je jedno z největších samostatných gastroenterologických pracovišť nacházejících se na území České republiky. Od jeho vzniku letos uplynulo 25 let a na tuto svoji bohatou historii navazuje aktivní, dynamickou a v mnoha ohledech moderní současností. Personální změny, stavební úpravy a obnova přístrojového vybavení, které na tomto oddělení probíhaly, byly v loňském roce završeny otevřením zbrusu nového Endoskopického centra.

 

1.jpg (6.58 MB)

prim doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Digestivní endoskopie je páteří současné gastroenterologie. Nejenže umožňuje diagnostiku nemocí trávicího traktu a sledování efektu léčby – v posledních letech je díky ní stále častěji možná i léčba stavů, které dříve vyžadovaly provedení chirurgického výkonu. Diagnostické schopnosti endoskopických přístrojů posouvá vpřed především pokrok v oblasti technologie. Například rozlišení endoskopického obrazu se blíží mikroskopické úrovni a v kombinaci se speciálními elektronickými filtry se jí de facto vyrovnává. Endoskopický ultrazvuk se zase stává běžným nástrojem nejen v rámci diagnostiky, ale i v případě, že dojde na léčbu komplikovaných situací, které mnohdy nelze řešit chirurgicky. V neposlední řadě máme k dispozici i různé techniky endoskopické léčby časných nádorů trávicí trubice, které jsou stejně efektivní jako standardní chirurgická léčba a zpravidla i bezpečnější.

 

2.jpg (6.58 MB)Dospávací pokoj endoskopického centra

Endoskopie také hraje klíčovou roli při vyšetření tlustého střeva (koloskopie) v programu screeningu kolorektálního karcinomu, což je jeden ze tří programů populačního screeningu nádorů v České republice; jeho účinnost potvrzuje klesající výskyt i úmrtnost na nádory tlustého střeva a konečníku v naší populaci. Endoskopické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s., je jedním ze zavedených screeningových center. Probíhá zde běžná diagnostika i endoskopická léčba všech typů lézí. Ošetřujeme také pacienty, kteří jsou k nám posíláni z dalších endoskopických pracovišť po téměř celém Jihočeském kraji. Díky technickému vybavení, kterým disponujeme, a zkušenostem našich endoskopistů provádíme nejen běžné odstranění střevních polypů (polypektomii), ale i endoskopické operace velkých a plošně rostoucích nádorů v trávicí trubici, jejichž léčba by ještě před několika lety vyžadovala provedení náročného chirurgického zákroku.

 

3.jpg (5.97 MB)Terapeutický sál endoskopického centra vybavený endoskopickou a rentgenovou technikou

Výkony vyžadující endoskopický ultrazvuk jsou další oblastí endoskopické léčby, která se rozvíjí závratnou rychlostí. Díky tomuto ultrazvuku je dnes běžně možné drénovat zánětlivá ložiska u pacientů s akutním či chronickým zánětem slinivky břišní. U pacientů v těžkém stavu lze zase endoskopický ultrazvuk využít při léčbě žlučových kamenů, těžkého zánětu žlučníku, nebo dokonce k vytvoření spojky mezi žaludkem a tenkým střevem. Jde však o metody, které jsou náročné na technické vybavení, ale především vyžadují zkušený a sehraný personál.

Endoskopické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s., disponuje šesti samostatnými endoskopickými sály, které jsou vybaveny těmi nejmodernějšími typy endoskopických přístrojů. Zázemí centra zase poskytuje komfort a bezpečí jak pacientům, tak i personálu. Naše pracoviště splnilo náročné podmínky Ministerstva zdravotnictví ČR a v prosinci roku 2022 se stalo jedním ze 16 center vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii v České republice. Tento status mimo jiné vyžaduje trvalé sledování kvality endoskopické péče a bezpečí pacientů. Abychom si tedy usnadnili sledování parametrů kvality a dále zvýšili úroveň endoskopické diagnostiky i léčby, spolupracujeme s odbornou společností a Ministerstvem zdravotnictví ČR v přípravě na zavedení tzv. minimálních datových standardů.

Endoskopie trávicí trubice je nezbytnou součástí moderní medicíny – včasným záchytem a léčbou nejen nádorových onemocnění pacientům zvyšuje kvalitu života, který také prodlužuje. Jistě není žádné překvapení, že i do této oblasti se se vší vervou dere dnes tak často zmiňovaná a opěvovaná umělá inteligence. O tom ale někdy příště...

prim. doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
Gastroenterologické oddělení