387 87 11 11
Víc než nemocnice.
30. 06. 2023

Doktore, to vy jste mě operoval?

Tuto otázku slyšel již snad každý lékař v operačním oboru. Je však odpověď na ni vždy jednoduchá? Často je tento lékař jen operatérem pacienta a nese pomyslnou tíhu operace. Ale není na to sám – za úspěchem samotné operace stojí řada dalších lidí. Jak tedy vlastně takový operační den pacienta vypadá? Kdo všechno se mu, ať už viditelně, nebo „v zákulisí“, věnuje, aby vše zdárně dopadlo a zapadlo jako dílek velké skládačky? Představte si takové pomyslné mraveniště, kde má každý svůj úkol. V odstavcích níže vám zkusím takový operační den popsat.

Vše začíná hned brzy ráno na vizitě, kdy lékař a sestry na daném oddělení připraví pacienta na výkon – podají se ranní léky, proběhne holení, infúze, pacientovi se nasadí kompresní punčochy a doplní se poslední vyšetření. Na doporučení konzilia Anesteziologicko-resuscitačního oddělení jsou pacientovi před odvozem na sál také podány léky na premedikaci, aby lépe snášel následnou narkózu a byl i lépe relaxován. Poté musí každý pacient počkat na odvoz na operační sál, který se řídí předem připraveným programem.

S ohledem na vytíženost ARO týmu, který je ten den na operačním sále, je pak pacient volán na sál. Přestože se respektuje operační program, operace nemusí začínat přesně v předpokládaný čas, může totiž dojít ke zdržení vlivem komplikované předešlé operace nebo z důvodu, že je potřeba postarat se o jiného pacienta v akutním stavu, který nesnese odkladu.

Jakmile je pacient volán na sál, přichází na řadu sanitář z oddělení, který spolu se sestřičkou z oddělení pacienta odveze na centrální operační sál. Tam předají pacienta na sál, musí však dojít ještě k filtru – kontrola jména pacienta, popřípadě operované strany, opětovná kontrola za dohledu sestřičky z ARO a sanitáře na sále, kdy se pacient již přesouvá z postele na mobilní operační stůl. Nutno podotknout, že všechny potřebné nástroje a materiály vyžádané operačním týmem jsou centrálními sklady a Centrální sterilizací dodány již před samotným návozem na sál.

 

_DSC8043.jpg (7.03 MB)                _DSC8370.jpg (7.02 MB)
Zde jsou pacienti překládáni na operační lůžko

Sanitář, anesteziologická sestra a anesteziologická
lékařka připravují pacienta na operaci

 

Na vlastní sál již pokračuje cesta přes předsálí, kdy sestřička z ARO zkontroluje dokumentaci, zavede kanylu a nachystá pacienta na samotné uvedení do narkózy. Až poté, co je vše připraveno, dochází k samotnému návozu pacienta na sál. Sanitář po domluvě s operatéry a ARO lékařem nastaví pacienta do operační polohy, poté nastoupí ARO tým a uvede pacienta do narkózy dle předem domluveného typu – celkové či svodné. Následně dochází k finální úpravě operační polohy. V tento okamžik je již připraven operační tým, který se skládá z operatéra, jeho asistentů a perioperačních sester. Jedna perioperační sestra (tzv. instrumentářka) asistuje lékařům při výkonu, druhá perioperační sestra (tzv. obíhající) zajišťuje plynulý chod operačního výkonu a je k ruce operačnímu týmu. Po schválení lékařem ARO dochází k dezinfekci a přípravě vlastního operačního pole, tedy místa, kde bude prováděn výkon, následně probíhá sterilní zarouškování, úprava osvětlení apod.

 

_DSC7999.jpg (7.95 MB)Perioperační sestra připravuje na operaci
veškeré instrumentárium a materiál

 

Operační sál - jednotlivé pozice.png (1.06 MB)Při operaci je nutná součinnost řady profesí

 

Poté již následuje vlastní průběh operace, který se liší v závislosti na oboru a druhu výkonu. Po celou dobu výkonu má operační tým k dispozici sanitáře. Některé výkony navíc vyžadují zhotovení rentgenového snímku přímo na sále, což obstará rentgenový asistent s mobilním RTG přístrojem. Dále může být v průběhu operace potřeba rychlá analýza vzorku tkáně pod mikroskopem.

 

_DSC8101.jpg (8.91 MB)     _DSC8306.jpg (7.89 MB)

Celkem se operuje na 12 sálech. Každý je vyhrazen danému spektru operací. Takto například vypadají sály vyhrazené pro gynekologické a neurochirurgické operace. 

 

Nastávají však i situace, které vyžadují multioborovou spolupráci přímo na sále, s ohledem na konkrétní případy pak může jít o spolupráci například mezi chirurgem, gynekologem, urologem, cévním chirurgem nebo neurologem.

Po zdárném dokončení operace, zkontrolování všeho nezbytného, napojení drénu a krytí operačních ran dochází k probouzení pacienta ARO týmem. Ten pak ve spolupráci se sanitářem pacienta přemístí zpět ze sálu na lůžko, s kterým pak putuje na další sledování buď na oddělení jednotky intenzivní péče, či častěji na centrální dospávací pokoje, kde zůstane až do plné stabilizace. Po celou potřebnou dobu je zde monitorován ARO sestrou, a když vše probíhá standardně a jeho stav a operace nevyžadují jinak, pacient končí svůj operační den zpět na oddělení. Odvozem pacienta ze sálu však práce a starosti na sále nekončí.

Na řadu přicházejí pracovníci úklidu, kteří zajistí úklid operačního sálu, a ani v tento okamžik nekončí práce perioperačních sester, které se ve spolupráci se sanitárkami musí postarat o použité instrumentárium a pomůcky, které následně odesílají na Centrální sterilizaci.

 

_DSC8434.jpg (7.71 MB)Po operaci putuje použité instrumentárium na Centrální sterilizaci

 

Centrální sterilizace je rozdělena na tři úseky. Část nečistou, setovací a sterilní. V nečisté části probíhá příjem použitého materiálu, jeho dekontaminace, ruční a strojové mytí. 

 

_DSC8481.jpg (7.42 MB)     _DSC8501.jpg (7.78 MB)

_DSC8535.jpg (7.54 MB)Po sterilizaci procházejí nástroje pečlivou kontrolou a tzv. se setují - připravujeí se podle přesně daných seznamů do sít

   

_DSC8578.jpg (7.89 MB)     _DSC8608.jpg (8.12 MB)

 

 

 

 

 

Instrumentárium připravené k operacím
je pečlivě uskladněno

Při operacích se používá i řada spotřebního
materiálu, který má též vlastní sklad

 

V setovací části pak dochází ke zkontrolování a složení instrumentária do přesně daných souprav, které jsou následně vloženy do sterilizátoru. Ve sterilní části jsou uloženy sterilní nástroje a pomůcky do sterilního skladu, nebo jsou distribuovány dle požadavků operačních sálů k dalším výkonům. Na všech těchto činnostech se v rámci Centrální sterilizace podílejí všeobecné nebo praktické sestry, sanitáři, sanitárky a skladníci.

Co tedy říci na závěr?

Ano, operoval jsem vás já, ale na vaší operaci se podílel skvěle fungující tým čítající téměř dvě desítky členů. Obdiv a díky tedy patří všem zúčastněným.

 

MUDr. Jiří Ladman
Urologické oddělení