387 87 11 11
Víc než nemocnice.
30. 06. 2023

Novinky v léčbě migrény

Migréna je onemocnění projevující se opakující se tupou, až pulzující bolestí hlavy, doprovázenou přecitlivělostí na světlo a hluk, často také nevolností, až zvracením. Bolest se zhoršuje při fyzické námaze. Jde o velmi nepříjemný stav, který pacienta obtěžuje v běžném denním životě a může mít dopad na osobní, rodinný i pracovní život. I když migréna postihuje více ženy, neplatí, že by se jednalo o čistě ženskou diagnózu. Celosvětově migrénou trpí přibližně jedna miliarda lidí, v České republice je to pak 1,7 milionu lidí. 

MUDr. Lenka Mikulová.jpg (6.60 MB)

MUDr. Lenka Mikulová, Neurologické oddělení, Centrum pro léčbu bolesti hlavy

V posledních letech se naštěstí rozrůstají možnosti terapie a na trhu se objevují nové léky zaměřené na léčbu migrény. Léčbu migrény rozdělujeme na léčbu akutní, tedy takovou, kterou podáváme při rozvoji bolesti hlavy, a profylaktickou.

Profylaktickou léčbou myslíme takovou, která má primárně za úkol snížit počet dní s migrénou a podává se pravidelně i ve dnech, kdy hlava nebolí. Profylaktickou léčbu můžeme dále jako klasickou léčbu ve formě tablet dělit podle výběru z několika lékových skupin.

Častou otázkou a obavou pacientů je, proč užívají léky ze skupiny antiepileptik, antidepresiv či léky na vysoký krevní tlak. Z toho však nemusí mít obavy. Tyto léky jsou opravdu určeny k léčbě migrény v její prevenci. Často vystačíme s menšími dávkami než u jiných indikačních skupin.

Nejnovější skupinu léků v léčbě migrény tvoří biologická léčba antiCGRP monoklonálními protilátkami (CGRP = calcitonin gene-related peptid, chemická látka působící rozšíření meningeálních cév a neinfekční zánět). Biologická léčba byla také jedním z hlavních témat sympozia.

Jaké jsou tedy možnosti a novinky v terapii?

Již několik let jsou v České republice na trhu dostupné monoklonální protilátky vázající CGRP (fremanezumab, galcanezumab) či blokující CGRP receptor (erenumab), tedy výše zmíněná biologická léčba. Výhodou těchto léčiv je vysoká účinnost a minimum nežádoucích účinků. Podávají se podkožně formou injekčního pera přibližně jednou za měsíc. Pacienti jsou v začátku léčby zaučeni našimi šikovnými sestřičkami a aplikace se nemusí vůbec obávat.

V České republice je nově od 1. května 2023 hrazena pojišťovnami další monoklonální protilátka – eptinezumab (přípravek Vyepti). Podávaná bude ve formě infúze jednou za tři měsíce. Výsledky studií ukazují, že její bezpečnost a snášenlivost by měla být srovnatelná s ostatními výše jmenovanými.

Léčba CGRP protilátkami je hrazena pojišťovnami po splnění přesně daných kritérií. Ve stručnosti se v první řadě jedná o splnění diagnózy migrény, dále vyzkoušení alespoň dvou tabletových profylaktických léků, z nichž jeden musí být ze skupiny antiepileptik. Posledním kritériem je počet dní s migrénou za měsíc, kdy minimem jsou čtyři dny. Podávání monoklonálních protilátek patří mezi centrovou léčbu, je tedy vázáno na specializované ambulance pro léčbu bolesti hlavy.

Další novinkou jsou malé molekuly zvané gepanty, konkrétně pak rimegepant (přípravek Vydura 75 mg). Jedná se o lék v tabletové formě, který je určen jak pro léčbu akutní migrény, tak pro profylaxi. V profylaxi se podává jedna tableta jednou za dva dny. Tento lék bohužel zatím není v České republice hrazen zdravotními pojišťovnami, a limitací je tedy jeho cena. Zkušenosti s tímto lékem z běžné praxe u nás jsou zatím malé, ale do budoucna se může jednat o dalšího důležitého hráče v terapii migrény.

Centrum bolesti hlavy

Součástí Neurologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., je Centrum bolesti hlavy. Většinu našich klientů tvoří pacienti s migrénou, to však není jediný typ bolesti hlavy, se kterým pacienti do naší ordinace přichází. Další častou bolestí hlavy je tenzní bolest, můžeme se setkat také s neuralgií trigeminu (záchvatovité bolesti v oblasti obličeje) či velmi nepříjemnými trigeminovými autonomními bolestmi hlavy (jedna ze skupin primárních bolestí hlavy), z nichž nejznámější je asi cluster headache (syndrom nakupených bolestí hlavy), a dalšími.

Jak se můžete do našeho centra objednat?

V centru přijímáme převážně pacienty, kteří již mají zkušenost s léčbou u ambulantního neurologa a byli doporučeni k centrové péči. Ke vstupnímu vyšetření je potřeba přinést doporučení a předchozí dokumentaci s výpisem léků, které již pacient vyzkoušel, či vyšetřeními, která absolvoval.

Pro usnadnění je na našich stránkách připraven ke stažení stručný manuál a formulář pro vás i vašeho ošetřujícího lékaře. Dokumentaci je potřeba mít lékařem podepsanou a opatřenou razítkem zdravotnického zařízení. Podmínkou pro registraci v naší ambulanci je vedení deníku bolesti hlavy, do něhož si pacient zapisuje dny s bolestí a který následně nosí ke kontrolám. V případě, že po našem zhodnocení není terapie v našem centru indikována nebo pacient nesplňuje podmínky centra, navracíme pacienta zpět do péče ambulantního neurologa. Deník a informace o naší ambulanci jsou k dispozici na našich internetových stránkách v sekci Centrum pro léčbu bolesti hlavy

Závěrem zbývá říci, že migréna, stejně jako jiné typy bolesti hlavy je velmi obtěžující diagnózou, nicméně možnosti její terapie jsou stále větší a doufáme, že do budoucna se budou ještě rozrůstat.

MUDr. Mikulová Lenka
Neurologické oddělení

Centrum léčby bolesti hlavy.png (256 KB)