387 87 11 11
Víc než nemocnice.
31. 10. 2023

Režimová opatření a pohybový režim u pacientů po totální endoprotéze kolenního/kyčelního kloubu

Osteoartróza, běžně známá pod zkráceným názvem artróza, je degenerativní onemocnění kloubů. Spočívá v degeneraci (destrukci) kloubní chrupavky a rozvoji sekundárních změn v oblasti kloubu, mezi které patří tvorba osteofytů (kostních výrůstků) a rozvoj nekrózy (odúmrť tkáně). U vyšších stupňů artrózy bývá nutná endoprotéza – náhrada postiženého kloubu.

Endoprotéza kolenního/kyčelního kloubu je plánovaný operační výkon. Pacient je na něj zpravidla objednán s předstihem několika měsíců. Období rekonvalescence trvá v průměru tři měsíce.

Na období rekonvalescence je třeba myslet a plánovat již nějakou dobu před operačním výkonem. Náhrada kloubu totiž klade velké nároky na celkovou kondici organismu.

Po celou dobu rekonvalescence platí, že zátěž operované končetiny určuje operatér.

 

Krátkodobý rehabilitační program po endoprotéze (do 6 týdnů od operace) 

Zahájení rehabilitace probíhá již během pobytu na ortopedickém oddělení. Pacient pak bude dle edukace fyzioterapeutem pokračovat ve cvičení i po propuštění z nemocnice v domácích podmínkách. Úpravu domácího prostředí je ale nutné zajistit již před operací; mezi nutné úpravy zařazujeme například odstranění volných předložek a jiných překážek v bytě, vhodnou úpravu výšky lůžka, židle, úpravu koupelny pro bezpečné koupání, vybavení prostoru madly a kompenzačními pomůckami, jako jsou francouzské berle či nástavec na WC – tyto pomůcky lze sehnat pomocí praktického lékaře.

Některé pooperační stavy vyžadují další řízenou fyzioterapii, která se děje buď v rámci hospitalizace na lůžkovém rehabilitačním oddělení, nebo v ambulantním režimu.

 

Pohybový režim po náhradě kyčelního kloubu 

Zakázané či nevhodné pohyby/aktivity (hrozí při nich riziko vykloubení)

 • pokrčení končetiny v kyčelním kloubu v úhlu vyšším než 90°
  • není vhodné sedat si na nízké plochy (lůžko, židle, křeslo) – je nutné nejdříve upravit výšku takové sedací plochy, např. použitím podsedáku či klínu, přičemž výška WC se dá upravit nástavcem

Záda 2.png (66 KB)

  • při péči o dolní polovinu těla by měly být využívány pomůcky jako dlouhá obouvací lžíce, podavač, navlékač ponožek a pro hygienu kartáč s dlouhou rukojetí
  • předklánět se pro podání předmětu ze země je nutné pouze s pevnou oporou a se zanožením operované končetiny

Záda 1.png (57 KB)

 • přílišné přibližování dolních končetin k sobě
  • při pohybu na lůžku je třeba mít mezi koleny vždy polštářek, nohy nekřížit vleže ani vsedě
 • otáčení operovanou končetinou
 • ležení na operovaném boku (na zdravém boku se ležet smí, pokud pacient využívá abdukční klín nebo polštář)

Záda 3.png (100 KB)     Záda 4.png (46 KB)

 • přetěžování operované končetiny
  • je nutné dodržovat doporučené odlehčení operované končetiny dle pokynů ortopeda – chodit za pomoci francouzských berlí, nejčastěji je povolen nášlap mezi dvaceti a třiceti kilogramy
  • je zakázáno nosit těžká břemena
  • je zakázáno trénovat vytrvalostní chůzi
 • řízení automobilu – ohledně řízení automobilu je nutné řídit se doporučením ortopeda
 • je doporučeno bránit kontrakturám (zkrácení) svalů kyčle polohováním na břiše

 

Pohybový režim po operaci kolenního kloubu

 • vyvarovat se nevhodných pohybů vedoucích k vyosení dolní končetiny
 • upravit vhodně výšku sedacích ploch, aby ohnutí v kolenou nebylo větší než 90°
 • neklekat na operované koleno
 • nedělat dřepy
 • nepřetěžovat operovanou končetinu
  • doporučuje se chůze s francouzskými berlemi, dodržovat doporučené odlehčení dle ortopeda
  • nenosit těžká břemena
  • netrénovat vytrvalostní chůzi
 • neřídit automobil – ohledně řízení automobilu je nutné řídit se doporučením ortopeda

 

Polohování

Operovanou končetinu by měl pacient polohovat s mírným sklonem vzhůru, čímž podpoří odtok krve ze vzdálenější oblasti k tělu, což slouží jako prevence pooperačního otoku a žilní trombózy.

 

Chůze po rovině o dvou francouzských berlích (FB) – odvíjí se od povolené zátěže

 • Tzv. tříbodová chůze – vhodná pro zátěž do 30 % hmotnosti
  • Postup – 1. položení obou berlí, 2. krok operovanou dolní končetinou, 3. krok zdravou dolní končetinou (mírné předkročení berlí)
 • Tzv. střídavá chůze – vhodná pro zátěž mezi 50 až 75 % hmotnosti
  • Postup – 1. berle na straně neoperované dolní končetiny udělá krok společně s operovanou dolní končetinou, 2. berle na straně operované dolní končetiny udělá krok spolu s neoperovanou dolní končetinou – tedy protilehlá horní a dolní končetina dělají každý krok společně

 

Chůze do schodů o dvou francouzských berlích 

 1. krok zdravou dolní končetinou,
 2. krok operovanou končetinou na schod, na kterém je umístěna neoperovaná dolní končetina,
 3. přisunutí berlí na schod k dolním končetinám

 

Chůze ze schodů o dvou francouzských berlích

 1. umístění obou berlí současně na první schod směrem dolů,
 2. přisunutí operované dolní končetiny na schod k berlím,
 3. krok zdravou dolní končetinou na stejný schod, na kterém jsou umístěny berle a druhá končetina

 

Péče o jizvu

Péči o jizvu zahajujeme po vyjmutí stehů, tedy desátý až čtrnáctý den po operaci. Jedná se o masáž určenou k prevenci přilepení jizvy k podkoží, jejímu uvolnění či změknutí. Masáž provádíme jednou až dvakrát denně po dobu asi deseti minut.

Základní hmaty

1. posun jizvy dvěma prsty proti sobě na jednu a druhou stranu (jizva vytvoří tvar písmene S)

Záda 5.png (30 KB)

2. tlaková masáž jedním prstem postupně po celé délce jizvy, krouživé pohyby v místě jizvy

Záda 6.png (28 KB)

3. krouživé pohyby podél jizvy, přičemž tlak směřujeme k jizvě

Záda 7.png (48 KB)

4. vlnovité hnětení – kožní řasu vlnovitě posouváme oběma rukama od začátku ke konci jizvy a zpět

Záda 8.png (42 KB)

5. lehký tah prsty od středu jizvy k okrajům a povolit, po celé délce jizvy

Záda 9.png (43 KB)

Jizvu nikdy nesmíme roztahovat do šířky od sebe. Po masáži jizvu ošetříme vhodným prostředkem, třeba nesoleným vepřovým sádlem či neparfémovaným krémem.

 

Návrat do normálního života

Přibližně po třech měsících po operaci operatér povolí přechod na plnou zátěž operované končetiny a je možné začít postupně odkládat berle. I nadále je však nutné dodržet jistou opatrnost v předklonu a vyloučit extrémní křížení dolních končetin. Leh na operovaném boku je možný bez omezení.

S odstupem alespoň šesti měsíců od operace je možné zahájit lehké rekreační sportovní aktivity. Doporučeno je plavání, chůze a jízda na kole. Je nutné vyvarovat se činností, které nesou riziko prudkého nekontrolovatelného pádu, jako jsou kontaktní sporty, jízda na koni, lyžování v těžkém terénu či skoky.

Bc. Petra Straková, Mgr. Tereza Plačková
Rehabilitační oddělení