387 87 11 11
Víc než nemocnice.
31. 10. 2023

Pacientům nově pomáhá rehabilitační zahrada

Na konci léta minulého roku umožnilo vedení Nemocnice České Budějovice, a.s., vybudování terapeutické zahrady pro Rehabilitační oddělení. Rehabilitační zahrada slouží především jako aktivizační prostředek pro lidi s omezenou mobilitou.

 

Zahrada.png (1.43 MB)

 

Pro realizaci tohoto projektu byl zvolen prostor v těsné blízkosti pavilonu T, kde sídlí právě Rehabilitační oddělení. V posledních letech toto místo sloužilo jako základna pro stavební firmy, které v naší nemocnici prováděly stavební práce. Na místě, kde v minulých letech stávaly stavební buňky, kde se skladoval stavební materiál a skrývky země, tak v listopadu loňského roku započaly zemní práce a přípravy pro vybudování daného projektu. Ve stínu majestátního jasanu, topolů, kaštanu a ostatních stromů vznikla zóna, jejíž dominantou je terapeutický chodník ve tvaru osmičky o délce necelých 100 metrů. Terapeutický chodník nabízí různé „překážky“, se kterými se člověk setkává při pohybu v běžném životě.

 

IMG_20221111_101047.jpg (8.40 MB)   IMG_20221123_115634.jpg (7.64 MB)   IMG_20230814_110335.jpg (6.11 MB)

 

Právě zde tak terapeuti učí pacienty s různými handicapy zmíněné překážky překonávat a radí jim, jak nejlépe je zvládat, aby se jim ulehčil pohyb v běžném životě. Jedná se o nácvik chůze z kopce a do kopce, po schodech, po povalovém chodníku, po nezpevněné ploše a podobně. Celý okruh je bezbariérový, a tím pádem vhodný i pro vozíčkáře. S ohledem na bezpečí pacientů jsou všechny překážky vybaveny dvoustupňovým zábradlím, které snižuje riziko pádů lidí se sníženou mobilitou. 

Terapeutická zahrada je také doplněna o vyvýšené záhony, díky kterým si pacienti mohou vyzkoušet novou možnost zahradničení a zároveň si zde rozvíjejí hrubou i jemnou motoriku a jiné smysly. Časem sem přibydou také lavičky ke krátkému odpočinku. Toto krásné místo tak slouží jako prostor pro setkávání, relaxaci, nácvik pohybu, rozvoj motoriky i jiných smyslů. Na závěr bychom chtěli poděkovat vedoucímu Oddělení stavebních investic Ing. Františku Bostlovi za projekt, velkou podporu a skvělou spolupráci. Za květinovou úpravu děkujeme paní Ing. Lence Marcínové.

 

DSCF5571.jpg (19.92 MB)

Bc. Lukáš Novák
Rehabilitační oddělení