387 87 11 11
Víc než nemocnice.
20. 02. 2023

Nespavost

 

Spánek není tak docela odpočinek mozku, ale spíše útlumová fáze organismu, kdy náš mozek přechází na jinou formu své činnosti. Spánek je pro správné fungování našeho organismu zcela klíčový a jeho nedostatek může být příčinou celé řady onemocnění. Nespavost (insomnie) je definovaná jako stav, kdy spánek je neosvěžující, nedostačující a snižuje kvalitu denního fungování. Nespavost může být tzv. akutní, která trvá max. jeden měsíc, a nespavost chronická, která trvá déle než jeden měsíc – zde je již vhodné vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Často se setkáváme s termínem spánková deprivace. Jedná se dlouhodobý nedostatek spánku, který se může významně podílet na celkovém zhoršení zdravotního stavu (poruchy koncentrace, únava až vyčerpání organismu).

Potřeba spánku je zcela individuální, vyšší potřebu spánku mají novorozenci, cca 18 hodin, ale i děti v období puberty. Co ale dělat, když spánek nepřichází a člověk jen leží a převaluje se v posteli a ne a ne usnout? Především bychom se měli zamyslet nad zásadní otázkou, proč nespíme. Nespavost je vždy důsledkem něčeho nesprávného, například psychických problémů (stres v práci, v rodině, nejistá ekonomická situace), nebo může být nespavost způsobena prací v noci (noční směny), kdy je porušen přirozený cirkadiánní rytmus těla. Cirkadiánní rytmus označuje střídání fáze bdělosti (den) a fáze útlumu (noc, spánek). Tento proces je v našem těle řízen hormonálně, podíl na něm má především hormon melatonin. Dále může být nespavost způsobena chorobami (epilepsie, syndrom neklidných nohou) nebo mohou nespavost vyvolat i léky (psychostimulancia – látky zvyšující/zlepšující činnost nervových buněk, hormony štítné žlázy). Pokud tedy víme nebo tušíme, co naši nespavost způsobuje, je vhodné tuto příčinu odstranit. To ale není vždy jednoduché, navíc se na nespavosti může podílet i více faktorů, a ne vždy se nám podaří příčinu nespavosti určit.

Vždy bychom ale měli začít dodržovat spánkovou hygienu. Jedná se o soubor pravidel, která by měla přispět ke zlepšení procesu usínání a kvality spánku. Je důležité tuto spánkovou hygienu dodržovat v dlouhodobém časovém horizontu, pouze tak nám může soubor těchto opatření s nespavostí pomoci.

  • Přes den se snažte nespat nebo omezte spánek na odpolední siestu v maximální délce cca 45 minut.
  • Pokud po ulehnutí nebudete moci do cca 45 minut usnout, vstaňte a věnujte se jiné uklidňující činnosti (čtení, relaxační hudba).
  • Snažte se chodit spát i vstávat přibližně ve stejnou dobu bez ohledu na den v týdnu, včetně víkendů a svátků.
  • Několik hodin před spaním už nepijte kávu ani jiné povzbuzující nápoje, nejezte těžká jídla a nekuřte.
  • Vyvarujte se před spaním pití alkoholu.
  • Dopřejte si přes den přiměřenou fyzickou aktivitu, která přispívá k tělesné únavě a snadnějšímu usnutí. Před spaním však neběhejte, běh jen nastartuje tělesnou činnost a pak neusnete.
  • Připravte si ložnici – vyvětrejte, teplotu udržujte raději nižší a omezte rušivé elementy (např. mobil, počítač, televizor). Elektrospotřebiče z ložnice raději zcela odstraňte.
  • Postel používejte hlavně ke spaní, v posteli byste se neměli dívat na televizi, učit se nebo pracovat.

Pokud se nám nedaří usnout nebo je kvalita našeho spánku špatná, často se v noci budíme a ráno se cítíme neodpočatí, přitom však dodržujeme spánkovou hygienu, můžeme pro začátek zkusit rostlinné preparáty, např. třezalku tečkovanou, meduňku lékařskou, kozlík lékařský nebo chmel otáčivý. Užívání těchto preparátů bychom ale měli konzultovat s lékařem nebo lékárníkem z důvodu možných lékových interakcí, protože účinné látky těchto rostlinných přípravků mohou reagovat s jinými současně užívanými léky (nejvíce známých lékových interakcí má třezalka).

Nedaří-li se nám kvalitně se vyspat ani přes výše uvedené, je vhodné vyhledat lékařskou pomoc. Dnes je k dispozici celá řada léků na nespavost – hypnotik. Jedná se o přípravky vázané na lékařský předpis. Při užívání těchto přípravků bychom měli být obezřetní –dlouhodobé užívání těchto preparátů totiž může vyvolat lékovou závislost, kdy se naše tělo bude neustále domáhat přísunu těchto léků v postupně zvyšujících se dávkách. Proto by hypnotika neměla být užívána dlouhodobě, jsou určena jen na přechodnou dobu a primární je řešit příčinu nespavosti. Další možností, kterou můžete využít při řešení potíží s nespavostí, je obrátit se na specializovaná pracoviště spánkové laboratoře. Jedno takové pracoviště najdete i v naší nemocnici.

Autorka článku:
PharmDr. Barbora Vařejková
Nemocniční lékárna