387 87 11 11
Víc než nemocnice.
30. 04. 2018

Nemocniční zpravodaj DUBEN 2018

O zodpovědné přípravě Jihočeských nemocnic na příchod GDPR pohovořil Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D., auditor kybernetické bezpečnosti. 

Ve středu 18. dubna 2018 jsme slavnostně otevřeli nové Oddělení urgentního příjmu. Události se kromě zástupců vedení nemocnice zúčastnila také hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská. Náklady na vlastní stavební práce činily 57 milionů Kč. Pořízeno bylo také nutné přístrojové vybavení v souhrnné výši
9,4 milionu Kč. „Veškeré náklady hradila nemocnice z vlastních zdrojů, bez prostředků dotačních  programů,“ zdůrazňuje předseda představenstva Nemocnice České Budějovice MUDr. Břetislav Shon.

Primářem nového Oddělení urgentního příjmu Nemocnice České Budějovice je od loňského října prim. MUDr. Jaroslav Kratochvíl. V rozhovoru uvádí mimo jiné to, co si od nového provozu slibuje a co nové oddělení přinese pacientům i lékařům.

PET/CT vyšetření je moderní hybridní zobrazovací metoda s vysokou diagnostickou přesností. Od konce roku 2016 je k dispozici pacientům celého Jihočeského kraje na Oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice. O jeho fungování po dvou letech provozu hovoří MUDr. Vojtěch Kratochvíl, MHA z Oddělení nukleární medicíny. Na oddělení bylo za rok 2017 vyšetřeno 1700 pacientů. 

O tom, že nemocniční kaplan tu není pouze pro věřící hovoří Ondřej Doskočil.

O úskalích a přínosech domácí hemodialýzy hovoří primářka Interního oddělení MUDr. Marie Pešková.

Přála bych si, aby lidé očkování i nadále věřili, říká MUDr. Iva Šípová, vedoucí lékařka Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie.

A jako vždy vám naši lékaři přinášejí nejnovější poznatky z mezinárodních i domácích vzdělávacích akcí. 

Děkujeme, že nás čtete. 

Číst online