387 87 11 11
Víc než nemocnice.
31. 07. 2019

Nemocniční zpravodaj LETNÍ VYDÁNÍ 2019

MUDr. Miroslava Nevšímalová, vedoucí lékařka KCC Nemocnice České Budějovice ná seznámila s činností Komplexního cerebrovaskulárního centra Nemocnice České Budějovice, které slaví 5 let od jeho vzniku. 

Cílem odborné skupiny cévních neurologů je co možná nejvíce přiblížit akutní revaskularizační léčbu pacientům s cévní mozkovou příhodou. Tak, aby byla poskytnuta co největšímu počtu potenciálních kandidátů říká prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. působící na 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, v Komplexním cerebrovaskulárním centrum FN u sv. Anny v Brně, v ICRC – Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně. 

Hlavním faktorem úspěchu léčby je stále čas... Cévní mozková příhoda (tzv. mrtvice, zkráceně CMP) je nejčastěji způsobena přerušením dodávky krve mozku. To vznikne, když krevní sraženina ucpe některou z mozkových tepen. Historicky je CMP spjata s katastrofou, která znamená trvalé ochrnutí, poruchu řeči, úplnou závislost na okolí nebo smrt. CMP je stále velmi závažnou diagnózou, avšak nyní lze určité skupině pacientů akutní léčbou významně pomoci a katastrofu odvrátit. Na toto téma prim. Neurologického oddělení MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.

Unikátní neurochirurgická operace – první v ČR MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA

A jako vždy vám naši lékaři přinášejí nejnovější poznatky z mezinárodních i domácích vzdělávacích akcí. 

Děkujeme, že nás čtete. 

Číst online