387 87 11 11
Víc než nemocnice.
31. 12. 2019

Nemocniční zpravodaj LISTOPAD - PROSINEC 2019

Zahájeno! Nemocnice se pustila do nejrozsáhlejší stavební investice ve své historii – přístavby a přestavby pavilonu CH. Součástí této stavby je vybudování 12 operačních sálů v rámci komplexu
nově vznikajících centrálních operačních sálů (COS), jejichž součástí bude také nová centrální sterilizace. Náklady na první etapu stavebních úprav pavilonu CH ve výši 988 milionů korun bez DPH bude českobudějovická nemocnice z větší části hradit z vlastních zdrojů s investiční podporou Jihočeského kraje, který je zřizovatelem nemocnice.

Odchodem do důchodu se loučíme s prim. MUDr. Milanem Hanzlem, Ph.D., který končí po více než dvaceti letech ve funkci primáře Neonatologického oddělení, který vidí budoucnost oboru v redukci invazivity, především na úsecích intenzivní a resuscitační péče a dalším učení se, jak s těmito dětičkami zacházet. 

MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA: Operovat složité aneurysma v brněnské nemocnici pro mne byla čest. Shodou šťastných okolností jsem v posledních 10 letech operoval nejvíc mozkových bypassů v České republice. Kdy poznáte, že byla operace úspěšná? Řemeslně to poznám ihned poté, co bypass ušiju a vše teče, jak má. Nicméně v neurochirurgii platí, že nás zajímá funkční výsledek po třech měsících a poté po roce.

A jako vždy vám naši lékaři přinášejí nejnovější poznatky z mezinárodních i domácích vzdělávacích akcí. 

Děkujeme, že nás čtete. 

Číst online