387 87 11 11
Víc než nemocnice.
31. 03. 2018

Nemocniční zpravodaj BŘEZEN 2018

V Nemocnici České Budějovice byla zprovozněna nová ambulance, která se zabývá vyhledáváním dětí ohrožených v krátké době nevratnými očními poruchami (například vyrovnání kvality vidění obou očí, včasná brýlová korekce, je-li nutná, a samozřejmě jinými anomáliemi vzniklými při vývoji oka jako orgánu, kam patří i léčba časných chorob oka).


Vaše dítě má leukémii. Tuto větu si každoročně od lékařů ze Stanice dětské hematologie a onkologie Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice vyslechnou rodiče přibližně pěti dětí, říká MUDr. Ivana Hojdová ze stanice dětské hematologie a onkologie. Celorepublikově je každoročně diagnostikováno přibližně 80 nových pacientů. 


A jako vždy vám naši lékaři přinášejí nejnovější poznatky z mezinárodních i domácích vzdělávacích akcí. 

Děkujeme, že nás čtete. 

Číst online