387 87 11 11
Víc než nemocnice.
31. 10. 2018

Nemocniční zpravodaj ŘÍJEN 2018

Ve středu 10. října slavnostně zahájen provoz nového multidetektorového celotělového CT skeneru nejvyšší kategorie – Aquilion ONE GENESIS od firmy Canon. Celková cena CT včetně diagnostické stanice a příslušenství byla necelých 31 milionů korun. Přístroj byl pořízen v rámci projektu iROP Modernizace a obnova přístrojové techniky pro poskytování Návazné péče, který je z 85 % financován z iROP a z 15 % Jihočeským krajem,“ vyčísluje MUDr. Jaroslav Novák. 

Novostavba, do které bude umístěna lůžková stanice rehabilitačního oddělení se všemi terapeutickými
pracovišti a stanice dárců krve – transfúzní oddělení, vzniká v jihozápadním rohu horního areálu, v bezprostřední blízkosti budovy, jež je využívána Jihočeskou univerzitou. Stavba byla slavnostně zahájena
v pondělí 22. října. Předpokládaný termín dokončení je v prosinci roku 2019.

Zdeněk Marcín, MBA popisuje projekt výstavby nové prádelny za necelých 78 milionů korun bez DPH staví Nemocnice České  Budějovice, a. s. 

MUDr. Martin Michal o otevření nové ambulance pro pacientky s genetickou predispozicí k rozvoji zhoubných nemocnění ženských pohlavních orgánů v rámci Onkogynekologického centra při Gynekologicko – porodnickém oddělení (GPO) Nemocnice České Budějovice, a. s.

A jako vždy vám naši lékaři přinášejí nejnovější poznatky z mezinárodních i domácích vzdělávacích akcí. 

Děkujeme, že nás čtete. 

Číst online