387 87 11 11
Víc než nemocnice.
vedoucí lékařka

MUDr. Zuzana Šimková

Kontakty

Jménotelefonemail
objednávání pacientů 38787 3007genetika@nemcb.cz
MUDr. Eva Kantorová 38787 3000
MUDr. Zuzana Šimková 38787 3012

Základní charakteristika oddělení

  • Ambulance lékařské genetiky se nachází v  horním areálu nemocnice -  pavilon I2, 1. patro 
  • Poskytuje komplexní genetické poradenství od dětí s vrozenými vývojovými vadami nebo neobvyklým vývojem až po dospělé s pozdním nástupem vrozených onemocnění.
  • Ke genetické konzultaci se pacienti objednávají telefonicky, písemně či e-mailem s doporučením od ošetřujícího lékaře, který na vrozené onemocnění pomýšlí, případně s výsledky již provedených vyšetření.
  • V případě prediktivního vyšetření na základě známé genetické zátěže v rodině je nutné s sebou přinést i výsledek genetického vyšetření.
  • Ke genetickému laboratornímu vyšetření je nutný písemný souhlas pacienta!
  • O historii a vývoji našeho oddělení se můžete dočíst v Nemocničním zpravodaji ZDE

Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu I2 - Krček:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy