387 87 11 11
Víc než nemocnice.
primář

MUDr. Lubor Mrzena, Ph.D.

vrchní sestra

Mgr. Jitka Kubátová

MUDr. David Průša - zástupce primáře

Kontakty

Jménotelefonemail
Sekretariát387 878 501orl@nemcb.cz
Recepce387 878 504
Ambulance387 878 520
Lůžka387 878 508

Základní charakteristika oddělení

 • Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ORL) naleznete v dolním areálu nemocnice v pavilonu E. 
 • Ambulantní část je umístěna v pavilonu E v 1. patře.
 • Lůžková stanice je umístěna v pavilonu E ve 3. patře.
 • Operační sály se nacházejí v pavilonu E ve 4. patře.
 • Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ORL) zajišťuje vyšetření a léčbu onemocnění ucha, rovnovážného ústrojí, nosu a vedlejších nosních dutin, polykacích cest, hrtanu, krku, slinných žláz, štítné žlázy a příštítných tělísek.
 • ORL pracoviště poskytuje vysoce specializovanou péči na úrovni menších ORL klinik fakultních nemocnic.
 • ORL pracoviště poskytuje superkonziliární péči celému Jihočeskému kraji.
 • Oddělení úzce spolupracuje s ostatními obory při léčbě onemocnění hlavy a krku.
 • Součástí pracoviště jsou dva operační sály. ORL oddělení dále dvakrát týdně využívá jeden operační sál pro dětské pacienty, který je umístěn v horním areálu nemocnice v operačním traktu chirurgického pavilonu v blízkosti Dětského oddělení.
 • V souladu se současnými trendy velkou část hospitalizovaných tvoří pacienti přijímaní k operacím.
 • Charakter oboru nám umožňuje pacienty brzy propouštět do domácího ošetřování. V současné době tak převažují jednodenní nebo krátkodobé hospitalizace.

  O historii a vývoji našeho oddělení se můžete dočíst v Nemocničním zpravodaji ZDE


Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu E - v dolním areálu Nemocnice :

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy