CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

Oddělení kardiochirurgie a hrudní chirurgie

anglický název: Cardiosurgical Department


primář doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc.

primář MUDr. Jiří Krbec

vrchní sestra Mgr. Anna Kultová

Zástupce primáře
MUDr. Milan Forst - chirurgie, MUDr. Mirek Šulda-anesteziologie

Mapa areálu


Kontakty

telefonemail
387874201 kardiochirurgie@nemcb.cz
POOPERAČNÍ POKOJ - RES387874220
387874221
JIP a standardní oddělení387874241
sekretářky387874201
387874203
FAX oddělení387874202
primář387874200
Vrchni sestra387874205

Základní informace:

Kardiochirurgie tvoří spolu s kardiologií, cévní chirurgií, angiologií a intervenční radiologií jedno z jedenácti Komplexních kardiovaskulárních center v České republice. Má regionální působnost a poskytuje diagnostickou, léčebnou i preventivní péči nemocným s kardiovaskulárními chorobami.

Poskytuje péči v celém spektru operací srdce s výjimkou transplantačního programu. Provádí veškeré operace pro ischemickou chorobu srdeční (výkony s využitím mimotělního oběhu i bez něj, kompletní tepenné revaskularizace, korekce mechanických komplikací infarktu myokardu atp.) i pro chlopenní onemocnění (záchovné operace na chlopních, jejich náhrady s využitím jak mechanických, tak standardních biologických protéz i lidských štěpů). Rovněž provádí operace na hrudní aortě a velkých cévách, stejně jako operace kvůli srdečním arytmiím. Vedle klasických přístupů nabízí operace miniinvazivní včetně operací video asistovaných. Ve spolupráci s kardiologickým oddělením provádí katetrizační výkony na srdečních chlopních (náhrady, plastiky) a hybridní výkony na cévním systému včetně implantací výztuh (stentgraftů) do hrudní aorty.

Pooperační část kardiochirurgického oddělení poskytuje komplexní péči jak pro nemocné po operaci, tak pro neoperované nemocné z celého jihočeského regionu. Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice České Budějovice, a. s., jehož je kardiochirurgické oddělení součástí, má nejvyšší možný status v rámci České republiky pro tuto péči. Je pracovištěm s kardiochirurgickou akreditací Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Vedle standardních přístrojů pro kardiochirurgickou praxi disponuje nejmodernějšími přístroji pro léčbu srdečních arytmií, monitorovací technikou, videoskopickým zařízením. Dále jsou zde nejmodernější přístroje pro podporu srdeční činnosti (ECMO, VAD).

Od listopadu 2014 je Hrudní chirurgie součástí Kardiochirurgického oddělení v rámci Kardiocentra Nemocnice České Budějovice, a.s. (předtím byla součástí Chirurgického oddělení). Zde mají pacienti s onemocněním plic, bránice, jícnu, hrudní stěny a mezihrudí vyčleněn potřebný počet standardních i intenzivních lůžek. 

Hrudní chirurgie (torakochirurgie) je základní chirurgický obor, jehož náplní je diagnostika a specializované léčebné výkony v oblasti hrudníku. Mezi nejčastější diagnózy a indikace hrudních operací a ambulantních zákroků patří zejména nádorová onemocnění, úrazy, zánětlivá onemocnění mezihrudí, plic a pleury, nenádorová onemocnění plic (např. emfyzém, intersticiální pneumonie, fibrózy, atd.), komplikace diagnosticko-léčebných výkonů, selhávající jiné orgánové systémy, atd. Hrudní chirurgie Nemocnice České Budějovice, a.s. má při diagnostice a léčbě pacientů úzké kontakty s oddělením plicním a TBC, oddělením ušním, nosním a krčním, interním, chirurgickým, gastroenterologickým, onkologickým, oddělením úrazové chirurgie a anesteziologicko - resuscitačním oddělením. Snahou do budoucna je i nadále rozvíjet intenzivní spolupráci a komunikaci s výše uvedenými odděleními a ambulancemi nemocnic a zdravotních zařízení  Jihočeského kraje i okolními regiony mimo Jihočeský kraj.  

Činnost hrudní chirurgie přímo navazuje i na působení Traumacentra Nemocnice České Budějovice, a.s. dle doporučení schválené koncepce hrudní chirurgie Ministerstva zdravotnictví ČR. V případě potřeby je výhodou možnost okamžité spolupráce s kardiochirurgem a to jak u úrazových, tak i u neúrazových nemocných. Od listopadu 2014 tak nabízí hrudní chirurgie lékařům a nemocným Jihočeského kraje a přilehlých regionů kompletní spektrum torakochirurgických operací (např. i náročnější rekonstrukční operace pro pointubační a potracheostomické benigní stenózy tracheoezofageální fistuly, s nimiž má nový torakochirurgický tým dlouholeté zkušenosti - viz seznam operací v dalším textu), které chceme uskutečňovat v rámci Kardiocentra Nemocnice České Budějovice a.s. Chceme také zvyšovat počet videotorakoskopických operací a rozšířit jejich spektrum, provádět jako dosud operace mediastina, resekce hrudní stěny, operace bránice, operace vrozených vad hrudní stěny (ptačí nebo miskovitý hrudník) atd. Moderní vybavení operačních sálů (např. ultrazvuk, skalpel a termostapler ), JIP a lůžkového oddělení, zkušený a erudovaný lékařský i sesterský personál představují záruku vysoce kvalitní komplexní péče o naše nemocné.

Zaměstnanci oddělení se aktivně podílejí na výuce mediků Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a II. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze i studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.

V rámci grantových i institucionálních projektů řeší některé vědecké úkoly. Výsledky své práce prezentuje na českých i světových kongresech.

Lékaři oddělení jsou členy řady domácích a zahraničních odborných společností.

 

 

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace