387 87 11 11
Víc než nemocnice.
primář

doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc.
Kardiochirurgie

primář

MUDr. Jiří Krbec
Hrudní chirurgie

primář

MUDr. Milan Kobza
Cévní chirurgie

vrchní sestra

Barbora Zíková

MUDr. Milan Forst - zástupce primáře kardiochirurgie

MUDr. Martin Rezler - zástupce primáře cévní chirurgie

doc. MUDr. Vojtěch Kurfirst, Ph.D. - zástupce primáře hrudní chirurgie

MUDr. Mirek Šulda - zástupce primáře pro intenzivní péči

Kontakty

Jménotelefonemail
administrativa 38787 4201kardiochirurgie@nemcb.cz
FAX38787 4202
recepce (od 7.15 do15.30)38787 4203
vrchní sestra (kardio, cévní, hrudní)38787 4205zikova.barbora@nemcb.cz
kardiochirurgická ambulance 38787 4250
ambulance cevní chirurgie 38787 4387
ambulance hrudní chirurgie 38787 4250
jednotka pooperační a resuscitační péče (RES) 38787 4220
jednotka pooperační a resuscitační péče (RES) 38787 4221
jednotka pooperační a resuscitační péče (RES) 38787 4230
jednotka pooperační a resuscitační péče (RES) 38787 4231
jednotka intenzivní péče (JIP), IMP38787 4241
jednotka intenzivní péče (JIP), IMP38787 4242

Základní charakteristika oddělení 

 • Oddělení kardiochirurgie, hrudní chirurgie a cévní chirurgie se nachází v pavilonu C horního areálu nemocnice
 • Lůžková část (společná pro všechny tři specializace) a pooperační oddělení se nachazí v pavilonu C horního areálu, 2. patro
 • Jednotka intenzivní péče (JIP) a standardní lůžka se nachází v pavilonu C horního areálu, 2. patro
 • Část lůžek cévní chirurgie je na Chirurgickém oddělení, které se nachází v pavilonu C horního areálu, 2. patro
 • Jednotka pooperační a resuscitační péče (RES) disponuje 11 lůžky
 • Jednotka intenzivní péče (JIP) a stanice intermediární péče (IMP) disponují 13 lůžky
 • Standardní lůžková část má k dispozici 21 lůžek
 • Kardiochirurgie (vedle kardiologiie a cévní chirurgie) je součást jediného jihočeského komplexního kardiovaskulárního centra a poskytuje primárně péči pro srdečně cévně nemocné z Jihočeského kraje a pokud si to vyžádá situace, tak i mimo něj. Kardiochirurgie je rovněž úzce personálně i dispozičně propojena se sourozeneckým oddělením hrudní chirurgie. Spolu tato tři oddělení tvoří nedílný celek
 • Zaměstnanci oddělení se aktivně podílejí na výuce mediků Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a II. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze i studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
 • V rámci grantových i institucionálních projektů řeší některé vědecké úkoly. Výsledky své práce prezentují na českých i světových kongresech
 • Lékaři oddělení jsou členy řady domácích a zahraničních odborných společností

 • O historii a vývoji našeho oddělení se můžete dočíst v Nemocničním zpravodaji ZDE


Informace pro pacienty 

Podrobné informace pro pacinety před nástupem k operačnímu výkonu. 

Lázně se kterými spolupracujeme 

Pracoviště, se kterými spolupracujeme 

Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy