387 87 11 11
Víc než nemocnice.
primář

MUDr. Jiří Haniš

vrchní sestra

Martina Červenková

MUDr. Martin Vácha - zástupce primáře

Kontakty

Jménotelefonemail
sekretariát38787 4301kardiologie@nemcb.cz

Základní charakteristika oddělení 

 • Kardiologické oddělení se nachází v horním areálu -  pavilon C, 1. patro
 • Oddělení je rozděleno na lůžkovou, ambulantní část a sálové provozy
 • Lůžková část Kardiologického oddělení disponuje celkem 62 lůžky
  - jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP) s 8 lůžky
  - jednotka intermediární péče (IMP) s 21 lůžky
  - lůžková stanice s 33 standardními lůžky
 •  Ambulantní část zahrnuje příjmovou ambulanci - v této ambulanci jsou přijímáni všichni nemocní k plánovaným vyšetřením a výkonům, dále zde probíhají ošetření akutních pacientů, odeslaných praktickými lékaři a ambulantními specialisty. Probíhá zde i konziliární činnost.  Další ambulantní částí jsou odborné ambulance, které se specializují na péči o komplikované pacienty s chlopenními vadami,  s ischemickou chorobou srdeční, s rezistentní hypertenzí, s poruchami metabolismu lipidů, s poruchami rytmu, s chronickým srdečním selháním a onemocněními aorty. Součástí ambulancí je i Echokardiografická laboratoř a Laboratoř funkční diagnostiky
 • Sálové provozy jsou v přízemí pavilonu C (katetrizační laboratoř a elektrofyziologický sál) a ve  2. patře pavilonu C (arytmologický implantační sál)
 • Na našem oddělení aktuálně pracuje 129  kmenových pracovníků - 30 lékařek a lékařů, 73 sester, 14 sanitářů a ošetřovatelek, 2 biomedicínští technici, 2 administrativní pracovnice
 • Zajišťujeme pregraduální i postragduální výuku lékařů a sester. V rámci postgraduální výuky ve specializačním oboru kardiologie je pracoviště dlouhodobě a plně akreditováno na nejvyšší stupeň. Naši lékaři jsou také školiteli s  možností udílení specializovaných funkčních licencí (intervenční kardiologie, jícnová echokardiografie,  elektrofyziologie a kardiostimulace). Na oddělení jsou řešeny vědecké granty a klinické studie zaměřené na moderní léčebné postupy u onemocnění srdce a cév

Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy