387 87 11 11
Víc než nemocnice.
Primářka

MUDr. Jitka Cábková

Vrchní sestra

Mgr. Jindra Hašková, DiS.

MUDr. Milena Österreicherová - Zástupkyně primáře

Kontakty

Jménotelefonemail
sekretariát 387 87 4901onp1@nemcb.cz
vrchní sestra 387 87 4905haskova.jindra@nemcb.cz
+420 601 308 575
sociální sestra 387 87 4922 kalisova.martina@nemcb.cz
+420 721 988 039
kaplan 387 87 4943 kaplan@nemcb.cz
ambulance 387 87 4936 tetenkova.dana@nemcb.cz
pokladna387 87 4831 / 601260212 tetenkova.dana@nemcb.cz

Základní charakteristika oddělení

 

  • Oddělení následné péče 1 (ONP 1) se nachází v horním areálu v pavilonu O ve 3. a v 7. patře.
  • Oddělení poskytuje následnou péči nemocným, kteří již nepotřebují pobyt na akutním lůžku.
  • U přijatých nemocných dokončujeme naplánovaná vyšetření z akutního lůžka, provádíme rehabilitaci a nácvik soběstačnosti.
  • Od přijetí pacienta se snažíme komunikovat s rodinou a plánovat jeho pobyt až po propuštění
  • Ambulance ONP 1 slouží ke kontrole a ošetření geriatrických pacientů.
  • ONP 1 má akreditace pracoviště geriatrie, zajišťuje praxi studentů lékařských fakult a praxi studentů NLZP.

  • O historii a vývoji našeho oddělení se můžete dočíst v Nemocničním zpravodaji ZDE


Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu O:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy