387 87 11 11
Víc než nemocnice.
primář

doc. MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA

vrchní sestra

Bc. Jitka Veselská

MUDr. Ondřej Teplý - zástupce primáře

Kontakty

Jménotelefonemail
sekretariát38787 6001neurochirurgie@nemcb.cz
sekretariát fax38787 6002
primář oddělení38787 6011
vrchní sestra38787 6005
lůžková část38787 6011
JIP38787 6031

Základní charakteristika oddělení

 • Neurochirurgické oddělení - lůžková část + JIP se nachází v horním areálu - pavilon C, 7. patro.
 • Ambulance oddělení je umístěna v pavilonu CH v přízemí.
 • Neurochirurgické oddělení zajišťuje pro pacienty jihočeského regionu a části regionu Vysočina chirurgickou léčbu onemocnění centrálního nervového systému, periferních nervů, páteře a míchy. Zajišťuje zázemí pro neuroradiointervenční léčbu.
 • Je důležitou součástí Centra vysoce specializované traumatologické péče, Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče a Centra vysoce specializované neuroonkologické péče.
 • Oddělení patří mezi velké české neurochirurgie, z nichž většina ostatních jsou fakultní zařízení.
 • Zabýváme se:
  • Komplexní léčbou mozkových nádorů dospělých (gliom, meningiom, adenomy hypofýsy, neurinom akustiku, nádory mozkových komor a IV mozkové komory). Stejně tak v rámci Vysoce specializovaného spondylochirurgického centra léčíme většinu páteřních a všechny míšní nádory.
  • Komplexní léčbou a prevencí cévních onemocnění mozku (léčba stenosy karotidy na krku, léčba mozkových aneurysmat, stenos a arteriovenosních malformací, kavernomů, neurovaskulárních konfliktů jako je neuralgie trigeminu, hemispasmus facialis a další vzácnější syndromy. Kromě standardních operací patří neurochirurgickému oddělení několik českých a 2 světové priority v operativě těchto nemocí. Máme v rámci ČR největší zkušenosti s mozkovým bypassem a otevřenou mozkovou embolektomií.
  • Léčbou a diagnostikou poruchy cirkulace mozkomíšního moku, jako je obstrukční a normotenzní hydrocephalus.
  • Komplexní operační léčbou degenerativního onemocnění celé páteře včetně jejího poranění.
  • Komplexní léčbou poranění, nádorů a úžinových syndromů všech periferních nervů
 • Operační léčba je zajištěna na dvou zcela nových operačních sálech s možností využití perioperační magnetické rezonance pro mozkovou operativu a perioperačního CT pro spondylochirurgie. Sály jsou vybaveny mozkovou a páteřní navigací umožňující cílenou a přesnou orientaci v mozku a v kostěných strukturách páteře. K disposici jsou čtyři operační mikroskopy. Bezpečnost operací na centrálním nervovém systému zlepšují přístroje monitorující neurologické funkce.
 • Operace v komorovém systému a v oblasti hypofýzy jsou prováděny pomocí neuroendoskopu.
 • Neurochirurgická ambulance je indikační ambulance. Je vhodné, aby pacient před vyšetřením neurochirurgem a návrhem operační léčby měl doporučení svého neurologa, všechnu zobrazovací dokumentaci (MR, CT,Ag, sono) s sebou. K rozhodnutí neurochirurgické léčby nestačí popis snímků. V akutních případech je pacient řešen telefonicky či on-line se spádovou neurologií.

 • O historii a vývoji našeho oddělení se můžete dočíst v Nemocničním zpravodaji ZDE


Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu C nebo CH:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy