387 87 11 11
Víc než nemocnice.
Primář

MUDr. Vladimír Chlouba

Vrchní sestra

Bc. Jitka Veselská

MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA - Zástupce primáře

Kontakty

Jménotelefonemail
Sekretariát387 87 6001neurochirurgie@nemcb.cz
Sekretariát fax387 87 6002
Primář oddělení387 87 6011
Vrchní sestra387 87 6005
Lůžková část387 87 6011
JIP387 87 6031

!!!POZOR, od 16.1. změna vstupu do pavilonu CH!!
(ambulance)

Základní charakteristika oddělení

 • Neurochirurgické oddělení - lůžková část + JIP se nachází v horním areálu - pavilon C, 7. patro.
 • Ambulance oddělení je umístěna v pavilonu CH v přízemí.
 • Neurochirurgické oddělení zajišťuje pro pacienty jihočeského regionu a části regionu Vysočina chirurgickou léčbu onemocnění centrálního nervového systému, periferních nervů, páteře a míchy. Zajišťuje zázemí pro neuroradiointervenční léčbu.
 • Je důležitou součástí Centra vysoce specializované traumatologické péče, Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče a Centra vysoce specializované neuroonkologické péče.
 • Oddělení patří mezi velké české neurochirurgie, z nichž většina ostatních jsou fakultní zařízení.
 • Zabýváme se:
  • Komplexní léčbou mozkových nádorů dospělých (gliom, meningiom, adenomy hypofýsy, neurinom akustiku, nádory mozkových komor a IV mozkové komory). Stejně tak v rámci Vysoce specializovaného spondylochirurgického centra léčíme většinu páteřních a všechny míšní nádory.
  • Komplexní léčbou a prevencí cévních onemocnění mozku (léčba stenosy karotidy na krku, léčba mozkových aneurysmat, stenos a arteriovenosních malformací, kavernomů, neurovaskulárních konfliktů jako je neuralgie trigeminu, hemispasmus facialis a další vzácnější syndromy. Kromě standardních operací patří neurochirurgickému oddělení několik českých a 2 světové priority v operativě těchto nemocí. Máme v rámci ČR největší zkušenosti s mozkovým bypassem a otevřenou mozkovou embolektomií.
  • Léčbou a diagnostikou poruchy cirkulace mozkomíšního moku, jako je obstrukční a normotenzní hydrocephalus.
  • Komplexní operační léčba degenerativního onemocnění celé páteře včetně jejího poranění.
  • Komplexní léčbou poranění, nádorů a úžinových syndromů všech periferních nervů
 • Operační léčba je zajištěna na dvou zcela nových operačních sálech s možností využití perioperační magnetické rezonance pro mozkovou operativu a perioperačního CT pro spondylochirurgie. Sály jsou vybaveny mozkovou a páteřní navigací umožňující cílenou a přesnou orientaci v mozku a v kostěných strukturách páteře. K disposici jsou čtyři operační mikroskopy. Bezpečnost operací na centrálním nervovém systému zlepšují přístroje monitorující neurologické funkce.
 • Operace v komorovém systému a v oblasti hypofýzy jsou prováděny pomocí neuroendoskopu.
 • Neurochirurgická ambulance je indikační ambulance. Je vhodné, aby pacient před vyšetřením neurochirurgem a návrhem operační léčby měl doporučení svého neurologa, všechnu zobrazovací dokumentace (MR, CT,Ag, sono) s sebou. K rozhodnutí neurochirurgické léčby nestačí popis snímků. V akutních případech je pacient řešen telefonicky či on-line se spádovou neurologií.

 • O historii a vývoji našeho oddělení se můžete dočíst v Nemocničním zpravodaji ZDE


Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu C nebo CH:

foto mapa arealu

Naleznete nás v pavilonu C nebo CH:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy