CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

Oddělení urgentního příjmu

anglický název: Emergency Department


primář MUDr. Jaroslav Kratochvíl

vrchní sestra Mgr. Eva Hokrová

Zástupce primáře: MUDr. Dita Nováková

Mapa areálu


Kontakty

telefonemail
recepce OUP387 876 908urgent@nemcb.cz

Základní informace

Oddělení urgentního příjmu NČB jako samostatné oddělení zahájilo činnost v říjnu 2018. Toto pracoviště slouží jako vstupní místo pro pacienty s akutními obtížemi a je moderně vybavené pro poskytování urgentní péče k záchraně života.

Filozofie centralizace péče o akutního nemocného je cílena na bezpečnost pacienta i zdravotnického personálu - akutní pacient by měl po nemocnici putovat co nejméně, maximální množství potřebné péče by mělo být soustředěno na jednom místě.

Oddělení urgentního příjmu funguje jako mezičlánek pro hladkou návaznost přednemocniční neodkladné péče a nemocniční péče, slouží jako filtr pro časné rozpoznání nemocných ohrožených selháním životních funkcí a má též funkci “nárazníku” v situacích přísunu většího množství nemocných. Umístění Oddělení urgentního příjmu v přízemí pavilonu C přináší výhody v podobě těsné vazby na radiologický komplement, pracoviště kardiocentra i dobrou dostupnost ostatních pracovišť v jiných pavilonech.

Oddělení urgentního příjmu úzce spolupracuje se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje a se všemi pracovišti Nemocnice České Budějovice, která poskytují akutní péči - ambulantní, lůžkovou i komplementární.

Informace pro pacienty

 

Struktura oddělení

Recepce OUP

Recepce OUP s nonstop provozem je bodem prvního kontaktu pacienta se zdravotnickými pracovišti pavilonu C. Zde se registrují všichni akutní pacienti nezávisle na tom, jakým způsobem byli k vyšetření doporučeni nebo transportováni. Sestra v recepci zhodnotí stav pacienta a charakter jeho obtíží a na základě přidělené ošetřovatelské priority rozhodne o místě a urgenci ošetření.

 

Hala OUP

Prostorná čekárna má umožňovat důstojné vyčkání na ošetření, je vybavena automaty s nápoji a občerstvením a také velkoplošnými obrazovkami, které plní zároveň funkci monitorů vyvolávacího systému. Prostor byl dimenzován tak, aby při události s hromadným postižením zdraví využitelný i pro účely umístění a ošetření většího množství pacientů v méně závažném stavu.

 

Ambulantní část OUP

V ambulancích jsou ošetřováni s nízkým rizikem selhání životních funkcí. Součástí tohoto provozu je i zákrokový sál pro menší chirurgické výkony a sdílená utrazvuková vyšetřovna.

 

Lůžková část OUP

Na lůžkové části oddělení jsou ošetřováni pacienti s rizikem selhání životních funkcí a ti, u nichž hrozí nebezpečí z prodlení. Dále jsou zde ošetřováni pacienti z ambulantní části, jejichž stav nebo léčba vyžaduje uložení na lůžko (imobilita, potřeba infuzní terapie, většího množství diagnostických úkonů apod.). Lůžková část disponuje dvěma boxy pro intenzivní péči o kriticky nemocné, jedním izolačním boxem (pro pacienty s nutností oddělené péče z důvodů epidemiologických, sociálních apod.) a dalšími čtyřmi až šesti lůžky v polootevřeném prostoru. Tým lůžkové části OUP zajišťuje v případě potřeby první pomoc i v místech prostorově anebo funkčně přiléhajících k urgentnímu příjmu.

 

Současný stav a cílová podoba OUP

Aktuálně fungují v prostorách Oddělení urgentního příjmu akutní ambulance interního, neurologického a chirurgického oddělení. Ve všedních dnech v běžné pracovní době je zde umístěna akutní ambulance gastroenterologického oddělení. Ambulance kardiologického a plicního oddělení zůstávají prozatím umístěné v 1. a 4. podlaží pavilonu C v rámci svých oddělení. V návaznosti na postupující rekonstrukci dalších částí nemocnice se oborové obsazení OUP mění - od dubna 2022 zde bude dočasně fungovat též traumatologická ambulance a příjmové místo traumacentra.

Po dokončení přestavby by v rámci OUP měly fungovat akutní ambulance interních oborů z pavilonu C (konkrétně interny, neurologie, kardiologie, gastroenterologie a pneumologie) a ambulance obecné chirurgie.

Jsme si vědomi jistého omezení komfortu našich pacientů i posádek zdravotnické záchranné služby, které probíhající rekonstrukce nemocnice působí. Snažíme se však o všech těchto změnách předem informovat a minimalizovat jejich dopady. Děkujeme Vám za pochopení, všechny prováděné stavební úpravy mají za cíl vytvořit moderní a komfortní prostředí pro poskytování kvalitní a bezpečné péče.

 

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje