387 87 11 11
Víc než nemocnice.
primář

MUDr. Jaroslav Kratochvíl

vrchní sestra

Mgr. Eva Hokrová

MUDr. Dita Nováková - zástupce primáře

Kontakty

Jménotelefonemail
sekretariát 38787 6901urgent@nemcb.cz
recepce38787 6908

Základní charakteristika oddělení

  • Oddělení Urgentního příjmu (OUP) se nachází v horním areálu v přízemí pavilonu C.
  • Urgentní příjem slouží jako vstupní místo pro pacienty s akutními obtížemi, je moderně vybavené pro poskytování urgentní péče k záchraně života.
  • V recepci je během registrace prováděno zdravotnické třídění (triage), při kterém je každému pacientovi určena ošetřovatelská priorita. Podle té je následně určeno místo ošetření. Délka čekání na ošetření je závislá na ošetřovatelské prioritě a aktuálním vytížení jednotlivých pracovišť. 
  • Vzhledem k množství pacientů, kteří přicházejí do nemocnice s neakutními obtížemi bez doporučení praktického lékaře či ambulantního specialisty, může čekání na ošetření v takových případech dosáhnout desítek minut až několika hodin.
  • Při zhoršení obtíží informujte, prosím, zdravotnického pracovníka na recepci urgentního příjmu nebo v ambulanci. Neváhejte se na nás také obrátit, pokud něčemu nerozumíte nebo si nejste jisti, jak bude ošetření probíhat. 
  • V rámci Oddělení urgentního příjmu nonstop fungují akutní ambulance Interního, Neurologického a Chirurgického oddělení. V běžné pracovní době ve všední dny zde svoji ambulanci provozuje také Gastroenterologické oddělení.
  • V souvislosti s probíhající rekonstrukcí nemocnice je do prostor Oddělení urgentního příjmu od dubna 2022 dočasně umístěna i traumatologická ambulance a příjmové místo traumacentra.
  • Vedle ambulantní části disponuje oddělení také lůžkovou částí, kde jsou ošetřováni pacienti s bezprostředním ohrožením životních funkcí, dále pacienti vyžadující větší počet diagnostických úkonů či infuzní terapii. 

  • O historii a vývoji našeho oddělení se můžete dočíst v Nemocničním zpravodaji ZDE


Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy