CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

Rehabilitační oddělení

anglický název: Rehabilitation Departement


MUDr. Jana Holická, primářka

vedoucí rehabilitační pracovnice Vladimíra Hniličková

vrchní sestra Mgr. Marie Schusterová

Zástupce primáře: MUDr. Eva Peštová

Mapa areálu


Kontakty

telefonemail
sekretariát387 87 5501rehabilitace@nemcb.cz

Kontakty

 

telefon

email

recepce - objednávání pacientů

387 87 5534

 

sekretariát - nelze objednávat

387 87 5501

rehabilitace@nemcb.cz

mobil sekretariát – pouze pro aplikaci Dr.Sejf

721 988 076

 

Základní informace:

Rehabilitační oddělení poskytuje komplexní včasnou rehabilitační péči v rámci vlastního lůžkového oddělení, dále zajišťuje fyzioterapii na všech lůžkových odděleních nemocnice. Důležitou součást představuje ambulantní rehabilitace využívající nejmodernější kinezioterapeutické postupy, fyzikální terapii a vodoléčbu. Zabýváme se terapií funkčních poruch pohybového aparátu. Cílem je maximální individuální funkční obnova, případně kompenzace funkční pohybové ztráty.

Komplexní rehabilitační péči zajišťuje multidisciplinární tým tvořený rehabilitačními lékaři, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, ošetřujícím personálem, klinickým psychologem a klinickým logopedem. Základem rehabilitační léčby je fyzioterapie vycházející z moderní koncepce oboru a využívající principy klinické neurofyziologie a vývojové kineziologie. Nedílnou součástí je ergoterapie, jejíž náplní je testing, nácvik soběstačnosti v denních aktivitách, nácvik funkční motoriky ruky a orofaciálních funkcí, dále výběr, poradenství a nácvik používání kompenzačních pomůcek. Klinický psycholog se zabývá diagnostikou kognitivních deficitů a následnou kognitivní rehabilitací, poskytuje podpůrnou psychoterapii, koordinuje spolupráci s rodinou. Klinický logoped se podílí na reedukaci řeči a polykání.

K prioritám pracoviště patří včasná rehabilitace pacientů po cévních mozkových příhodách, kterou poskytujeme dle kapacitních možností a indikačních kritérií u spolupracujících pacientů. V souladu s nejmodernějším trendem současné neurorehabilitace je oddělení vybaveno přístroji pro roboticky a počítačově asistovanou rehabilitaci (robotický stůl Erigo, dynamický chodník Zebris, robotické přístroje pro funkční terapii HK - Amadeo, Armeo Spring, Armeo Boom). Kromě významných funkčních pokroků u jednotlivce mají tyto robotické přístroje význam i pro ergodiagnostiku, analýzu dat a další výzkum.

 

 

Lůžková rehabilitace:

Lůžkové oddělení je umístěno v novém pavilonu T. Poskytuje včasnou rehabilitační péči u pacientů po operacích, úrazech, po cévních mozkových příhodách, u neurologických a vertebrogenních onemocnění. Indikací k přijetí je spolupracující pacient, u kterého tvoří rehabilitační postupy převážnou část léčebné péče, většinou v návaznosti na akutní péči lůžkových oddělení nemocnice (neurologie, traumatologie, ortopedie, neurochirurgie…). Disponujeme 42 lůžky na 2 stanicích. Pokoje jsou dvoulůžkové, bezbariérové, vybaveny elektricky polohovatelnými lůžky, televizorem a wifi připojením. Důraz klademe na individuální přístup a na kvalitní ošetřovatelskou péči, kterou zajišťuje tým školený v konceptu  bazální stimulace, kinestetiky, principů vlhkého hojení ran a rehabilitačního ošetřovatelství.

 

Ambulantní provoz:

Ambulantní provoz je umístěn do pavilonu R, který je koridorem propojen s lůžkovou částí rehabilitace.

Oddělení provozuje spolu s ambulancí léčebné rehabilitace další specializované ambulance. Ambulance myoskeletální medicíny je určena pro pacienty s funkčními poruchami pohybového aparátu. Ambulance lymfologická se zabývá komplexní léčbou pacientů s lymfatickými otoky. Ambulance posturálních vad je určena především pro děti a mladistvé s dysharmonickým psychomotorickým vývojem a ortopedickými vadami pohybového aparátu. Dle kapacitních možností i pro kojence s centrální koordinační poruchou. Využíváme principů vývojové kineziologie. Ambulance pro ucelenou - koordinovanou rehabilitaci poskytuje komplexní péči multidisciplinárního týmu se zaměřením na znovuzískání soběstačnosti, resocializaci a ev. zapojení do pracovního procesu. Ambulance spasticity je součástí Centra spasticity NCB. Zabývá se vyšetřením, diagnostikou a terapií dle metodiky J. M. Graciese. Podmínkou terapie je aktivní spolupráce pacienta a vedení cvičebního deníku.

 

Fyzioterapeuté v rámci kinezioterapeutických postupů využívají prvky speciálních metodik (např. Bobath konceptu, spirální dynamiky, PNF, DNS dle Koláře, Feldenkreise, Čápové, Schrottové) a speciální programy pro vybrané diagnozy (funkční sterilita a kostrčový syndrom  metodou Mojžíšové, vertebrogenní poruchy metodou Mc Kenzie, centrální koordinační porucha metodou Vojtovy reflexní stimulace, časná rehabilitace ruky, kineziotaping). Organizujeme skupinová cvičení pro diabetiky, parkinsoniky, předoperační edukační nácvik pro ortopedické pacienty, předporodní kurzy, školu zad a kruhové tréninky pro pacienty s roztroušenou sklerózou.

 

 

 

Bohaté zázemí poskytuje tělocvična a individuální cvičebny vybavené moderními přístroji: robotickou plošinou Imoove se zpětnou vazbou, závěsným zařízením Redcord, lezeckou stěnou, motodlahami, motomedem Thera-Trainer, pomůckami pro nácvik senzomotoriky. Pracoviště fyzikální terapie zahrnuje analgetickou a stimulační léčbu kontaktními i distančními elektropřístroji, magnetoterapii, ultrazvuk, laser. Součástí provozu je moderní vodoléčba s vířivkami pro horní i dolní končetiny, celotělovými vanami, u nichž lze zvolit variantu perličkové či vířivé koupele. Moderní bazén je vybavený vířivkami, vzduchovou tryskou a protiproudem. Hydraulická sedačka umožňuje přístup do bazénu i handicapovaným pacientům. K odpočinku po vodoléčebných procedůrách a k aplikaci termoterapie slouží příjemné prostředí relaxační místnosti.

 

 

Název Den provozu Ordinační doba Ordinující lékař Poznámka

Ambulance léčebné rehabilitace

pondělí - pátek 7.00 - 15.00  

 

Po objednání

Pavilon R

Ambulance lymfologická pondělí, čtvrtek

13.00 - 15.30

prim. MUDr. Holická

Po objednání

Pavilon R

Ambulance myoskeletální úterý, středa, pátek
10.00 - 12.00

prim. MUDr. Holická

Po objednání

Pavilon R

Ambulance posturálních vad (děti) středa 13.00 - 15.30 MUDr. Chundelová

Po objednání

Pavilon R

Ambulance ucelené rehabilitace pátek 13.00 - 15.00 MUDr. Peštová

Po objednání

Pavilon R

Ambulance spasticity úterý 13.00 - 15.00

MUDr. Peštová

MUDr. Mgr. Míková, Ph.D.

Po objednání

Pavilon R

 

Kontakty

 

telefon

email

recepce - objednávání pacientů

387 87 5534

 

sekretariát - nelze objednávat

387 87 5501

rehabilitace@nemcb.cz

mobil sekretariát – pouze pro aplikaci Dr.Sejf

721 988 076

 

 

Objednávání

Objednat k ambulantnímu vyšetření se můžete telefonicky či osobně na recepci v budově R nejlépe s doporučením praktického lékaře či specialisty. K vyšetření je vhodné přinést kopie doplňujících vyšetření, ev. RTG dokumentaci.

Recepce REO, budova R - Tel. č.:   387 87 5534  

Provozní doba 8 - 12 hod., 13 - 15 hod., pondělí – pátek

 

Vzdělávání

Rehabilitační oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. je akreditovaným pracovištěm II. typu pro vzdělávání lékařů v oboru Rehabilitační a fyzikální medicíny a akreditovaným pracovištěm praktické části Aplikovaná fyzioterapie.

 

 

 

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje