387 87 11 11
Víc než nemocnice.
primář

MUDr. Jan Tuček, Ph.D.

vrchní sestra

Mgr. Romana Jáchymová

MUDr. Dana Dvořáková - zástupkyně primáře

Kontakty

Jménotelefonemail
sekretariát 38787 8701psychiatrie@nemcb.cz
příjmová ambulance 38787 8730
ambulance - akutní stavy38787 8710

Základní charakteristika oddělení

 • Psychiatrické oddělení naleznete v horním areálu v pavilonu A.
 • Psychiatrické oddělení poskytuje specializovanou akutní péči pro psychicky nemocné celého Jihočeského kraje.
 • Poskytuje komplexní péči celého spektra duševních poruch - tj. organicky podmíněných stavů, psychotických poruch včetně schizofrenie, poruchy nálady, úzkostné a další neurotické poruchy.
 • V rámci hospitalizace spolupracujeme s organizacemi poskytujícími komunitní péči (např. Fokus České Budějovice).
 • Hospitalizace jsou většinou krátkodobého charakteru. V případě potřeby delší hospitalizace spolupracujeme s psychiatrickými nemocnicemi na území i mimo území Jihočeského kraje.
 • Denní stacionář slouží pro potřeby jak hospitalizovaných, tak ambulantních pacientů, kterým pomáhá při léčbě neurotických a afektivních poruch. Cílem je zamezit zhoršení psychického stavu klienta a předejít tak hospitalizaci. 
 • Součástí práce oddělení je také výkon konziliárních služeb na ostatních odděleních nemocnice, specializovaná péče o děti a dorost s významným zaměřením na poruchy příjmu potravy a ambulantní ochranná psychiatrická, protialkoholní, protitoxikomanická a sexuologická léčba.
 • Nedílnou součástí je také ambulantní péče o závislé na alkoholu a ostatních nealkoholových drogách.
 • V léčení pacientů uplatňuje zásady moderní farmakoterapie, elektrokonvulzivní terapie, psychoterapeutické postupy dynamického zaměření i kognitivně behaviorální terapie, relaxační techniky, sociálně rehabilitační postupy.
 • Součástí Psychyatrického oddělení je také ambulance. 

 • O historii a vývoji našeho oddělení se můžete dočíst v Nemocničním zpravodaji ZDE


 

Více o oddělení

Neleznete nás v pavilonu A:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy