CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

Psychiatrické oddělení

anglický název: Psychiatric Department


primář MUDr. Jan Tuček, Ph. D.

vrchní sestra Mgr. Romana Jáchymová

Mapa areálu


Kontakty

telefonemail
Ambulance 387 878 730
Kancelář387 878 701psychiatrie@nemcb.cz
Pohotovost387 878 710

Změna prostor Dětské psychiatrické ambulance od 1.7.2021 - nově v pavilonu A, vstup hlavním vchodem.

 

Základní informace:

 

 

 

Fotogalerii Psychiatrického oddělení naleznete: ZDE

 

Psychiatrické oddělení poskytuje specializovanou akutní péči pro psychicky nemocné celého Jihočeského kraje. Poskytuje komplexní péči celého spektra duševních poruch - tj. organicky podmíněných stavů, psychotických poruch včetně schizofrenie, poruchy nálady, úzkostné a další neurotické poruchy.

Během hospitalizace spolupracujeme s organizacemi poskytujícími komunitní péči (např. Fokus České Budějovice), kteří pomáhají vybraným pacientům v začlenění zpět do běžné společnosti podle principů moderní psychiatrické péče.

Hospitalizace jsou většinou krátkodobého charakteru. V případě potřeby delší hospitalizace spolupracujeme s psychiatrickými nemocnicemi na území i mimo území Jihočeského kraje.

V současné době je k dispozici 68 akutních lůžek. Součástí oddělení je také ambulance klinické psychologie pro dospělé, ambulance klinické psychologie pro děti a dorost, ambulance psychiatrická, ambulance dětské a dorostové psychiatrie, ambulance pro léčbu alkoholismu a jiných závislostí a ambulance sexuologická.

Denní stacionář slouží pro potřeby jak hospitalizovaných, tak ambulantních pacientů, kterým pomáhá při léčbě neurotických a afektivních poruch. Cílem je zamezit zhoršení psychického stavu klienta a předejít tak hospitalizaci. Intenzivní skupinová psychosociální terapie je však vhodná i k doléčení po ukončení hospitalizace. Program probíhá formou uzavřených skupin denně od 9 do 15 hodin (mimo víkendy a státní svátky) po dobu 6 týdnů. Je sestaven z bloků komunity, skupinové psychoterapie, nácviku relaxačních dovedností, arteterapie, edukačních skupin a nácviku sociálních dovedností.

Součástí práce oddělení je také výkon konziliárních služeb na ostatních odděleních nemocnice, specializovaná péče o děti a dorost s významným zaměřením na poruchy příjmu potravy a ambulantní ochranná psychiatrická, protialkoholní, protitoxikomanická a sexuologická léčba. Nedílnou součástí je také ambulantní péče o závislé na alkoholu a ostatních nealkoholových drogách.

V léčení pacientů uplatňuje zásady moderní farmakoterapie, elektrokonvulzivní terapie, psychoterapeutické postupy dynamického zaměření i kognitivně behaviorální terapie, relaxační techniky, sociálně rehabilitační postupy.

 Ambulance:

  • Psychiatrická ambulance – akutní stavy  (nepřetržitý provoz)
  • Ambulance pro léčbu alkoholizmu a jiných závislostí (MUDr. Dana Dvořáková)
  • Ambulance sexuologická (MUDr. Martina Mikešová)
  • Ambulance dětské a dorostové psychiatrie (MUDr. Anna Hrušková-Kušnieriková)
  • Ambulance klinické psychologie pro dospělé (Mgr. Václav Šnorek, Mgr. Miluše Pixová)
  • Ambulance klinické psychologie pro děti (Mgr. Kateřina Sekyrová)

Poznámka:    „Doporučujeme předchozí telefonickou konzultaci“

Název ambulance

Den provozu

Ordinační hodiny

Telefon
do ambulance

Ordinující lékař

poznámka

Psychiatrická ambulance

Doporučujeme předchozí telefonickou konzultaci

nepřetržitý provoz

6.30 – 15.00

387 878 730 (15.00-6.30 
+ SO,NE 
387 878 710)

 

Nemocnice

Budova A pouze akutní stavy

Ambulance dětské a dorostové psychiatrie 

Nutné  předchozí telefonické objednání.

PO - PÁ

7.30 – 16.00

387 878 728

387 878 727

sestra Drahomíra Suchanová

MUDr. Anna Hrušková-Kušnieriková

Psychiatrické oddělení

Ambulance dětské klinické psychologie           

Nutné  předchozí telefonické objednání.

Aktuální informace – Psychiatrická ambulance pro děti a dorost

 

PO - PÁ

7.30 – 16.00

387 878 729

Mgr. Sekyrová

Psychiatrické oddělení

Ambulance klinické psychologie pro dospělé 

Doporučujeme předchozí telefonickou konzultaci

PO - PÁ

7.30 – 15.30

387 878 706
387 878 708

Mgr. Šnorek
Mgr. Pixová

Nemocnice  Budova A

Sexuologická ambulance

Doporučujeme předchozí konzultaci telefonickou nebo na mail: sexuol@nemcb.cz

PO - PÁ

7.30 – 16.00

387 878 740

MUDr.Mikešová

Nemocnice  Budova A

Ambulance pro léčbu alkoholismu a jiných závislostí
Nutné  předchozí telefonické objednání.

PO - PÁ

7.30 – 16.00

387 878 732

MUDr.Dvořáková

Nemocnice  Budova A

Psychiatrická ambulance pro dospělé                   

Nutné  předchozí telefonické objednání.

PO - PÁ

7.30 -  16.00

387 878 741

MUDr.Fiedlerová

Nemocnice    Budova A

Psychiatrická ambulance pro dospělé – ochranné  léčby           

Nutné  předchozí telefonické objednání.

PO - PÁ

7.30 -  16.00

387 878 714

MUDr. Gärtnerová

Nemocnice  Budova A

Denní stacionář

Program skupinové psychosociální léčby pro ambulantní pacienty – nutné předchozí objednání

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Info leták, motivační dopis a přihláška, anamnestický dotazník 

 

PO - PÁ

7.00 -  15.30

387 878 742

 

Nemocnice  Budova A

           

 

Pro komplexní psychiatrické a psychologické vyšetření, není nutná žádná zvláštní příprava, pouze si doma nezapomeňte (pokud je potřebujete) brýle na čtení. 

K výkonům ve všech specializovaných ambulancích kromě akutních stavů je nutné se předem telefonicky objednat.

 

Přehled nejčastějších vyšetření a výkonů

Fototerapie

Léčba intenzivním světlem při sezónních depresích.

Elektrokonvulzivní terapie (ECT), repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS)

Metody volby pro zvládání depresí, které nereagují na standardní farmakologickou léčbu.

Činnostní terapie

Chráněné dílny pro muže a ženy napomáhající se znovu zapojit do běžného života lidem s duševním onemocněním.

Arteterapie

Léčba pomocí výtvarných prostředků.

Individuální a skupinová psychoterapie

Léčba pomocí psychologických prostředků.

Webové stránky psychiatrických a dalších zdravotnických zařízení ČR

Dětská psychiatrická klinika FN Motol a 2.LF UK Praha - http://www.lf2.cuni.cz/ 
FN Brno - http://www.fnbrno.cz/ 
FN Hradec Králové - http://www.fnhk.cz 
FN Plzeň - http://www.fnplzen.cz 
FN s poliklinikou Ostrava - http://www.fnspo.cz 
Psychiatrická klinika a oddělení lékařské psychologie FN Brno - http://www.med.muni.cz/ 
Psychiatrická klinika LF a FN Hradec Králové - http://www.lfhk.cuni.cz/psych 
Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha - http://www.lf1.cuni.cz/~zfisar/pk/default.htm 
Psychiatrická léčebna Bohnice - http://www.plbohnice.cz 
Psychiatrická léčebna Brno – Černovice - http://www.plbrno.cz/ 
Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod - http://www.plhb.cz 
Psychiatrická léčebna Kroměříž - http://www.plkm.cz/ 
Psychiatrická léčebna Šternberk - http://www.hyperlink.cz/plstbk 
Psychiatrické centrum Praha - http://www.pcp.lf3.cuni.cz 
Psychiatrické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem - http://www.mnul.cz/ 
VFN Praha - http://www.vfn.cz

 

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje