387 87 11 11
Víc než nemocnice.
primář

MUDr. Pavel Střihavka

vrchní sestra

Vlasta Eichingerová

MUDr. Blanka Tichavová - zástupkyně primáře

Kontakty

Jménotelefonemail
recepce 38787 8556stomatochirurgie@nemcb.cz

Základní charakteristika oddělení

 

 • Oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirurgie se nachází v horním areálu v přízemí pavilonu C.
 • Oddělení poskytuje zdravotní péči v oboru Orální a maxilofaciální chirurgie.
 • Na oddělení neposkytujeme běžnou zubní péči, nesuplujeme náplň práce ambulantních zubních lékařů, nezastupujeme zubní lékaře v době jejich nepřítomnosti!
 • Na oddělení provádíme vyšetření, diagnostiku a léčbu onemocnění dutiny ústní u dětí i dospělých pacientů.
 • Oddělení tvoří dvě ambulance, zákrokový sálek k provádění drobnějších chirurgických výkonů, vlastní operační sál a integrovaná lůžková část s šesti lůžky pro plánované hospitalizace.
 • V rámci ambulantní péče fungují specializované poradny pro onemocnění čelistního kloubu, ortognátní poradna, konziliární poradna pro syndrom spánkové apnoe.
 • Na oddělení provádíme chirurgické ošetření u pacientů s vážným zdravotním rizikem.
 • V celkové anestezii provádíme ošetření chrupu pouze u významně tělesně a mentálně postižených pacientů.
 • Neošetřujeme dětský chrup u jinak celkově zdravých dětí, a to ani v celkové anestézii.
 • Úzce spolupracujeme s ostatními odděleními Nemocnice České Budějovice, a.s., kterým poskytujeme konziliární služby.
 • Oddělení je držitelem akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro výuku v oboru Orální a maxilofaciální chirurgie.
 • Oddělení je akreditovaným pracovištěm České stomatologické komory I. typu pro stáže a praktické kurzy k získání Osvědčení pro vybranou péči v oboru stomatologická chirurgie.

 • O historii a vývoji našeho oddělení se můžete dočíst v Nemocničním zpravodaji ZDE

Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy