387 87 11 11
Víc než nemocnice.
primář

MUDr. Aleš Hejlek

vedoucí sestra

Bc. Jaroslava Brejchová

MUDr. Helena Müllerová, CSc. - zástupkyně primáře

Kontakty

Jménotelefonemail
recepce (objednávky po-pá 13.00-14.00 hod.)38787 8154praclek@nemcb.cz, hejlek.ales@nemcb.cz
sekretariát38787 8151
pracoviště primáře 38787 8150

Základní charakteristika oddělení 

  • Oddělení pracovního lékařství se nachází v horním areálu v pavilonu N
  • Obor Pracovního lékařství se zabývá vztahem a vlivem práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví člověka. Je tzv. multidisciplinárním oborem, což znamená, že je tvořený několika součástmi.
  • Největšími zástupci jsou Klinické pracovní lékařství, reprezentované v naší nemocnici oddělením pracovního lékařství. Dalším velkým zástupcem je obor hygieny práce při KHS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Nejužší spolupráce oddělení pracovního lékařství s hygienou práce je v oblasti šetření nemocí z povolání.

Zatímco klinické pracovní lékařství souvisí medicínsky s konkrétním individuálním  vyšetřováním pacientů, či zjišťováním příznaků, hygiena práce je součástí  státního dozoru (ochrany veřejného zdraví) a zabývá se preventivně především analýzou a dohledem nad pracovními podmínkami a pracovním prostředím.

Činnost oddělení pracovního lékařství odráží komplexní náplň klinické části oboru,  z nichž nejvýznamnější jsou

  • Legislativou dané „středisko nemocí z povolání“- šetření a hlášení nemocí z povolání
  • Pracovnělékařské služby – smluvního charakteru
  • Konziliární  partner v oboru pracovního lékařství
  • Pracovnělékařské služby pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
  • Ordinace praktického lékaře - strukturální součást oddělení
  • Postgraduální akreditované vzdělávání lékařů v oboru pracovního lékařství i všeobecného lékařství

  • O historii a vývoji našeho oddělení se můžete dočíst v Nemocničním zpravodaji ZDE

 

Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu N:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy