CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

Interní oddělení

anglický název: Department of Internal Medicine


primářka MUDr. Marie Pešková

vrchní sestra Bc. Pavla Havlišová

Zástupce primáře: MUDr. Martin Holý

Mapa areálu


Kontakty

telefonemail
interna@nemcb.cz
387 875 301sekretariát

 

Základní informace:

V současnosti Interní oddělení funguje jako klasická interna s nediferencovaným příjmem pacientů: Jsou zde ošetřování nemocní s interními chorobami s výjimkou akutních stavů v kardiologii a gastroenterologii, které vyžadují invazivní řešení

Interní oddělení disponuje 90 lůžky na 2 standardních stanicích, na jednotce intermediární péče a na jednotce intenzivní a metabolické péče.

Ročně na Interním oddělení hospitalizujeme téměř 4000 pacientů s onemocněním srdce, plic, cév, kostí, zažívacího traktu, ledvin, pohybového aparátu, žláz s vnitřní sekrecí, poruch metabolismu a vnitřního prostředí, s onemocnění krve .

Během hospitalizace poskytujeme vyšetřovací a léčebné metody, komplexní ošetřovatelskou péči, edukační program pro diabetiky, pro nemocné s ledvinným onemocněním, endokrinologické stavy, s poruchami příjmu potravy, dietoterapii, péči o rány, ve spolupráci s rehabilitačním oddělením fyzioterapii.

V ambulanci všeobecné interny provedeme 5000 akutních interních vyšetření

Na jednotce intenzivní a metabolické péče poskytujeme zdravotní péči komplikovaným pacientům v kritickém stavu s interními a neurologickými chorobami Jsme vybaveni u lůžka invazivním monitorováním hemodynamických parametrů, akutní hemodialýzou, ultrazvukovým vyšetřením srdce, břicha a cév,což umožňuje okamžitou diagnostiku stavu.

Součástí oddělení jsou odborné ambulance vedené specialisty pro revmatologii, diabetologii, endokrinologii, nefrologii, osteologii, angiologii, kardiologii, poruchy metabolismu a klinickou farmakologii, dále ultrazvukové pracoviště, denzitometrické pracoviště a dialyzační středisko. Lékaři interního oddělení provádí konziliární činnost v rámci předoperačních vyšetření a pro složité stavy v oboru vnitřní lékařství a   dalších specializací.

Odborné ambulance poskytují specializovanou péči pro obyvatelstvo Jihočeského kraje.

Revmatologie dispenzarizuje pacienty se závažnými a komplikovanými chorobami pohybového aparátu, poskytuje péči o pacienty s onemocněním pojiva během gravidity ve spolupráci s neonatology, gynekology a dětským revmatologem, je centrem po aplikaci biologické léčby.

Diabetologie zajišťuje komplexní péči pro diabetiky 1. typu, aplikaci inzulinových pump včetně technického a konzultačního zázemí, pro komplikované pacienty s diabetes mellitus, pro těhotné diabetičky.

Podiatrie umožňuje komplexní péči i diabetickou nohu jako je ošetřování ran, komplexní diagnostiku obtíží ve spolupráci s angiology, intervenčními radiology, mikrobiology, cévními chirurgy.

Endokrinologie se stará o komplikované pacienty s onemocněním štítnice, příštítných tělísek, nadledvin, hypofýzy, hypothalamu, spolupracuje s chirurgy, neurochirurgy, ORL specialisty.

Osteologie sleduje a léčí komplikované formy osteoporózy a další onemocnění kosti, provádí ročně 6000 denzitometrických vyšetření

V metabolické ambulanci jsou sledováni komplikovaní pacienti s poruchami příjmu potravy, kteří na základě onemocnění zažívacího traktu užívají speciální diety, mají domácí enterální nebo parenterální výživu.

Klinická farmakologie zajišťuje sledování farmakokinetických a farmakodynamických dějů u hospitalizovaných pacientů, konzultuje lékové interakce u komplikovaných pacientů.

Angiologie vyšetřuje onemocnění žilního a tepenného systému končetin, mozkových tepen, av fistulí a zajišťuje následné řešení cévním chirurgem, intervenčním radiologem, ambulantně monitoruje léčbu žilních trombóz, vyšetřuje pacienty před založením av fistulí a pomáhá řešit jejich komplikace.

Kardiologie sleduje nemocné po léčebných zákrocíxh a operacích, s chronickým onemocněním srdce.

Ultrazvukové pracoviště poskytuje diagnostiku onemocnění srdce, plicní embolie, štítnice, vyšetření břicha, zavedení centrálních žilních katetrů a evakuaci tekutiny z pohrudniční dutiny, břicha po UZ kontrolou.

Nefrologie dispenzarizuje nefrologické pacienty, provádí funkční vyšetření ledvin, provádí biopsie ledvin, připravuje pacienty s ledvinnou nedostatečností k náhradě ledvinných funkcí umělou ledvinou hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou, vyšetřuje   příjemce a dárce před transplantací ledviny,sleduje pacienty po transplantaci ledviny.

Dialyzační středisko má v pravidelném dialyzačním programu 80 pacientů a zároveň poskytuje náhradu ledvinných funkcí u pacientů s náhlým ledvinným poškozením. Disponuje 15 lůžku, ročně provede na 11 000 výkonů. Provádí všechny hemoeliminační procedury i peritoneální dialýzu.

Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. je akreditovaným pracovištěm ve specializačním vzdělávání pro lékaře v oboru vnitřní lékařství, nefrologie, revmatologie, osteologie, diabetologie, endokrinologie.

Interní oddělení představuje výukovou základnu pro studenty Střední zdravotnické školy, Vyšší odborné zdravotnické školy v Č. Budějovicích, pro Zdravotně sociální fakultu Jihočeské university v Č. Budějovicích, pro Lékařské fakulty University Karlovy v Praze.

Odborné ambulance        
           
název den provozu ordinační doba telefon ordin. Lékař poznámka
           
Kostní  denně 6,30-15.00 387875480 MUDr. M. Hrbek s. M. Bergerová
denzitometrie         s. Bc. Z. Špengerová
          Vyšetření 
          pouze po
          objednání
           
Osteologická  Po,Út,St,Pa 6.30 - 15.00 387875481 MUDr. M. Hrbek s.M. Bergerová
  Čt     MUDr. E. Kopřivová s.Bc. Z. Špengerová
        MUDr. L. Čančurová vyšetření
          pouze po 
          objednání
           
Revmatologie Po,Út, ST, 7.00 - 15.30 387875471 MUDr. J. Vítová s. Eva Vácha
  St, Pá   387875471 MUDr. L. Čančurová s. I. Aichmajerová
    387875473 MUDr. V. Štruncová vyšetření pouze
  ÚT   387875473 MUDr. M. Brůžková po objednání
           
Endokrinologie Čt 7.00 - 15.30 387875328 MUDr. J. Korešová s. R. Žáčková
  St     MUDr. E. Máchová vyšetření pouze 
          po objednání
           
  Čt 7.00 - 15.30 387875471 MUDr. H. Bednářová s. E. Vácha
  PO   387875473 MUDr. J.Dohnalová s. I. Aichmajerová
          vyšetření pouze
          objednání
           
ECHO denně 6.30 - 15.00 387876952 MUDr. M. Fryš s. L. Šípová DiS
        MUDr. E. Kopřivová vyšetření pouze
          po objednání
           
           
Angiologie denně 6.30 - 15.00 387876951 MUDr. M. Holý s. B. Jandíková
        MUDr. J. Holý vyšetření pouze
        MUDr. P. Havránek po objednání
           
Diabetologie Po,St,Čt 6.30 - 15.00 387875479 MUDr. I.Staněk s. V. Duspivová
        MUDr. O. Vrtal s.Bc. K. Gramanová
  Čt   387875475 MUDr. J. Hlavica vyšetření pouze 
  Ut     MUDr. R. Schneedorfler po objednání
           
Metabolická Ut 6.30 - 15.00 387875479 MUDr. I. Staněk s.V. Duspivová
          s.Bc.K. Gramanová
          vyšetření pouze 
          po objednání
           
Podiatrická 6.30 - 15.00 387875479 MUDr. O.Vrtal s. V. Duspivová
          s.Bc.K. Gramanová
          vyšetření pouze 
          po objednání
           
Nefrologická Po,Ut,Pá 6.30 - 15.00  387875476 MUDr. K. Markvartová s.R.Žáčková
        MUDr. M. Jarošová vyšetření pouze 
        MUDr. J. Hána po objednání
Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje