CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

Onkologické oddělení

anglický název: Department of Oncology


primář MUDr. Václav Janovský

vrchní sestra Kateřina Švejdová

vrchní laborantka Mgr. Daniela Velíšková

Zástupce primáře
MUDr. Ivona Mrázová

Mapa areálu


Kontakty

telefonemail
387 875 001onkologie@nemcb.cz

Základní informace:

Onkologické oddělení je zařazeno do sítě komplexních onkologických center (KOC), která jsou garantována Českou onkologickou společností ČLS JEP a jsou oprávněna provádět veškerou onkologickou léčbu a léčbu ionizujícím zářením včetně nákladné cytostatické a cílené biologické terapie.

Na lůžkové části onkologického oddělení je momentálně 60 standardních lůžek na 2 stanicích (24 + 36 lůžek), 4 lůžka na jednotce onkologické intenzivní péče. Součástí oddělení je šest ambulancí: příjmová, dispenzární, konziliární, chemoterapeutická, radioterapeutická a brachyterapeutická.

K ambulantní části patří i stacionář se 16 aplikačními místy, sloužícími k aplikaci chemoterapie, bioterapie, infuzí a krevních derivátů. Samostatnou jednotkou v rámci ambulantní části je Centrum klinické onkologie zpracovávající data pro Národní onkologický registr.

Radioterapeutický úsek má k dispozici CT simulátor Acuity, který umožňuje provádění simulace a verifikace ozáření, včetně možnosti provádět CT řezy pro plánování radioterapie. V roce 2015 jsou instalovány a postupně uváděny do provozu 2 nové, plně vybavené lineární urychlovače TrueBeam Varian s " multileaf" kolimátorem, Portal Vision systémem a kilovoltážním zobrazováním umožňující využití technik RapidArc (rotační technika IMRT), IGRT (obrazem navigovaná terapie) a RPM (řízení radioterapie snímáním dechového cyklu pacienta). Dalším ozařovačem je terapeutický rentgenový přístroj RTG WH 225 pro povrchovou a hloubkovou rentgenovou radioterapii nádorových a nenádorových onemocnění. Na fyzikálně technickém úseku oddělení také disponuje potřebným vybavením pro absolutní a relativní dozimetrii, plánovacím systémem Eclipse a verifikačním systémem Aria. Přístroj GammaMedPlus iX s vysokým dávkovým příkonem slouží pro aplikaci brachyterapie metodou automatického afterloadingu. Provádíme radiochirurgické výkony zejména v oblasti gynekologické a v oblasti prsů, provádí se zde i výkony v oblasti plic, ORL, stomatologické a urologické.

V rámci radioterapie jsou využívány moderní ozařovací techniky, včetně techniky IMRT (radioterapie s modulovanou intenzitou záření), nové lineární urychlovače nám umožní využít techniky RapidArc (rotační technika IMRT), IGRT (obrazem navigovaná terapie) a RPM (řízení radioterapie snímáním dechového cyklu pacienta), tedy budeme léčit pacienty s vyšší mírou bezpečné reprodukovatelnosti frakcionovaného ozáření, s vyšší průtočností pacientů a to vše s kvalitativně vyšší možností aplikovat maximální potřebnou dávku záření do nádorového ložiska za maximální ochrany okolních zdravých tkání.

Oddělení zajišťuje zevní radioterapii a brachyterapii pro celý Jihočeský kraj a mimo svou spádovou oblast provádí celotělové ozáření elektrony pro některé typy kožních lymfomů. V indikovaných případech je aplikována kombinovaná chemoradioterapie. V chemoterapii se používají veškeré režimy doporučované u solidních nádorů a lymfomů, včetně kontinuálních, intenzifikovaných a mobilizačních režimů. Vychází při tom z mezinárodních studií a ze standardů České onkologické společnosti ČLS JEP. Součástí onkologické terapie je hormonální léčba, imunoterapie a cílená biologická léčba moderními preparáty. Důraz je kladen na prevenci toxicity a veškerou podpůrnou léčbu, včetně psychoterapie.

O strategii léčby onkologických pacientů rozhodují nemocniční pracovní multidisciplinární týmy, které mají celokrajskou působnost. Jde o tým pro nádory zažívacího traktu, tým gynekologický, urologický, plicní, mammární, stomatologický, neurochirurgický, tým pro nemoci ušní, nosní a krční, melanomovou komisi, dále provozujeme ambulanci pro hemoblastomy a ambulanci pro onkogenetiku. U hematologických malignit úzce spolupracujeme s I. interní klinikou Všeobecné fakultní nemocnice Praha a s Oddělením klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Oddělení je akreditováno pro postgraduální specializační vzdělávání v oborech „Radiační onkologie“ a „Klinická onkologie“, probíhá zde i odborná praxe studentů bakalářského studia oboru radiologický asistent na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity.

Rozmístění pracovišť:

Onkologické oddělení je umístěno v budově centrálního pavilonu. V suterénu jsou 3 vyšetřovny radioterapie s recepcí, 2 ozařovny s lineárními urychlovači TrueBeam, CT simulátor Acuity s vyšetřovnou, brachyterapie a RTG terapeutický přístroj ve společné aplikační místnosti. V rámci projektu restrukturalizace Nemocnice ČB a.s. došlo ke sloučení pracovišť brachyterapie a RTG terapie, tato pracoviště pracují ve střídavém režimu. V suterénu centrálního pavilonu je umístěn i fyzikálně technický úsek s veškerým zázemím, stanice plánování léčby, dozimetrie a mechanická dílna.

V přízemí je recepce, 4 ambulance, kartotéka, přijímací kancelář a centrum klinické onkologie. V 5. patře stejného pavilonu jsou 2 lůžkové stanice ONO A a ONO B, kde jsou pokoje pro hospitalizované pacienty, lékařské vyšetřovny, sesterny, pracovna psychologa a sekretariát oddělení.

V létě 2015 proběhla částečná rekonstrukce lůžkové stanice A a vznikla zde nově lůžková část Oddělení  nukleární  medicíny NČB a.s. s 10 lůžky, 24 lůžek v 8 třílůžkových pokojích je nadále  pro pacienty onkologie. Sesterský provoz obou lůžkových stanic je nově společný pod vedením ONO, s autonomním lékařským vedením ONO a ONM. To nám umožňuje v případě potřeby využít i volnou kapacitu lůžek ONM k hospitalizování pacientů onkologického oddělení (využitelných je maximálně 6 lůžek). V 5. patře je dále umístěn denní stacionář s 10 lůžky a 6 aplikačními křesly, který slouží pro  ambulantní podávání chemoterapie, bioterapie, infuzí a krevních derivátů.

Popis jednotlivých částí onkologického oddělení:

Lůžková část:

Lůžková část na 5. patře centrálního pavilonu má 60 lůžek na 2 stanicích a 4 lůžka na jednotce intenzivní péče. Na lůžkové stanici ONO A je 8 třílůžkových pokojů onkologického oddělení a máme možnost v případě potřeby využít až 2 další třílůžkové pokoje ONM k hospitalizaci pacientů onkologického oddělení. Na lůžkové stanici ONO B je 11 třílůžkových a 1 dvoulůžkový pokoj. Všechny pokoje pro pacienty jsou vybaveny televizorem, sprchou a WC. Na 5. patře je umístěna onkologická jednotka intenzivní péče se čtyřmi samostatnými boxy. Onkologické oddělení není vybaveno žádnými nadstandardními pokoji. Chodící pacienti mohou na každé stanici využívat jídelnu, kde je automat na kávu a je možné si zde vypůjčit knihy.

Ozařovací trakt:

Úsek ozařoven

Je umístěn v suterénu centrálního pavilonu a je velmi dobře přístrojově vybaven: simulátorem Acuity s možností RTG i CT snímků, dvěma lineárními urychlovači TrueBeam s „multileaf" kolimátorem, Portal Vision systémem a kilovoltážním zobrazováním, jedním rentgenovým přístrojem RTG WH 225 pro povrchovou a hloubkovou terapii, dále zařízením pro aplikaci brachyraterapie metodou automatického afterloadingu s vysokým dávkovým příkonem GammaMedPlus iX. VVšechny přístroje plně vyhovují podmínkám Atomového zákona č. 263/16 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  Součástí úseku ozařoven jsou ambulance radioterapie a brachyterapie s vlastní recepcí.

Fyzikálně technický úsek

Má k dispozici potřebné dozimetrické vybavení i pro provádění rotačních IMRT technik (RapidArc), IGRT a RPM, dále plánovací 3D systém Eclipse, plánovací a konturovací stanice, verifikační systém Aria, automatickou vyřezávačku bloků a mechanickou dílnu. Úsek má moderní výpočetní techniku včetně programového vybavení.

Ambulance:

Ambulantní trakt onkologického oddělení je umístěn v přízemí centrálního pavilonu.

  1. Ambulance pro odborné pracovní týmy - ORL tým, ambulance pro hemoblastomy, melanomový tým, onkogenetická poradna
  2. Ambulance pro následné kontroly, ambulantní chorobopisy, chemoterapii
  3. Ambulance pro chemoterapii, konzilia
  4. Ambulance pro příjem pacientů, chemoterapii, konzilia

Konzilia se provádějí v určené dny a hodiny, mimo termíny je nutná telefonické domluvě. Nemocní přicházejí k vyšetření nebo k vlastní léčbě ve stanovený čas. Pokud nelze čas dodržet, o pořadí nemocných rozhoduje lékař, přednost mají akutní pacienti.

 

Seznam a složení odborných týmů s ordinační dobou - ZDE

Telefon. ambulance - recepce 387 875 114

 

Popis jednotlivých druhů léčby

Biologická léčba

Brachyterapie

Hormonální léčba

Chemoterapie

Zevní ozařování

 

Historie  onkologického oddělení k nahlédnutí - ZDE

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje