387 87 11 11
Víc než nemocnice.
ředitel Centrálních laboratoří

MUDr. Miroslav Verner

Ing. Marie Kašparová - zástupkyně ředitele Centrálních laboratoří

Kontakty

Jménotelefonemail
Sekretariát 38787 3501cl@nemcb.cz

Základní charakteristika oddělení

 

  • Centrální laboratoře se nachází v pavilonu L horního areálu
  • Laboratoř je akreditována pro svou činnost podle normy ISO 15 189 - Osvědčení o akreditaci a příloha.
  • V tomto úseku zdravotní péče jsou organizačně řízeny všechny laboratorní obory s výjimkou laboratoře patologie a laboratoře transfúzního oddělení.
  • Lokalizací laboratorních pracovišť do jedné budovy (L) jsou vytvořeny prostorové podmínky pro lepší mezioborovou spolupráci.
  • Základem pro efektivní spolupráci je především centrální příjem biologického materiálu, jednotný informační systém, společné skladové hospodářství a logistika.
  • Cílem harmonizace oborů laboratorní medicíny je zlepšování podpory klinických oborů v jejich rozhodovacích procesech formou kvalitních výsledků laboratorních vyšetření a nabídkou konzultačních a konziliárních služeb.
  • Centrální laboratoře jsou jednotným subjektem akreditovaným v souladu s normou ČSN EN ISO 15189, která řeší „Požadavky na kvalitu a způsobilost zdravotnické laboratoře“.
  • Rychlý nárůst poznatků vědy a rozvoj diagnostických možností, klade velmi vysoké nároky na odborníky, kteří se podílí na řízení provozu a řízení kvality.

Centrální laboratoře se člení na tři laboratoře


  • O historii a vývoji Centrálních laboratoří se můžete dočíst v Nemocničním zpravodaji ZDE

Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu L:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy