CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

Léčebna tuberkulózy a respiračních onemocnění

anglický název: Sanatorium for tuberculosis and respiratory diseases


primářka MUDr. Zuzana Liptáková

vrchní sestra Mgr. Romana Strnková

Zástupce primáře
MUDr. Petra Jarešová

Mapa areálu


Kontakty

telefonemail
387 878 311plicnilecebna@nemcb.cz

Základní informace:

Léčebna tuberkulózy a respiračních onemocnění se skládá ze 2 lůžkových oddělení a to ze standardního oddělení a izolační jednotky pro léčbu pacientů s TBC. Celková kapacita léčebny je 50 lůžek.

1. Standardní lůžková část disponuje 35 lůžky. Oddělení je vybaveno 1-3 lůžkovými pokoji. Je zde poskytována specializovaná následná lůžková péče v oboru TRN. Zaměřuje se na preventivní, diagnostickou, léčebnou a rehabilitační péči v celém spektru respiračních chorob. Dále jsou zde prováděna speciální vyšetření a funkční testy, které jsou stěžejní při indikaci přidělení přístrojů k dlouhodobé domácí oxygenoterapii. Zásadní místo má péče léčebně – rehabilitační. Jedná se především o dechovou rehabilitaci, jejímž cílem je dosáhnout maximální funkční nezávislosti      a soběstačnosti, zvýšit kondici a zajistit edukaci pro následnou domácí dechovou rehabilitaci prostřednictvím dechových RHB pomůcek. Oddělení disponuje celým spektrem dechových rehabilitačních pomůcek a několika rotopedy, které jsou našim pacientům k dispozici volně nebo za asistence rehabilitačního pracovníka. V rámci preventivního programu jsou pacienti při každém pobytu opakovaně edukováni o zvládání správné techniky aplikace inhalačních preparátů.
2. Izolační jednotka je určena pro léčbu pacientů s infekční formou TBC. Tato část léčebny disponuje 15 lůžky a podléhá zvláštnímu režimu, který zabraňuje šíření nákaz. Pokoje jsou vybaveny podtlakovou ventilací, sociálním zařízením, televizorem, videotelefonem a kamerovým systémem k monitoraci pacientů. Návštěvy vstupující do této části jsou vybaveny ochrannými pomůckami a jejich vstup podléhá evidenci. Vstup je zakázán osobám do 18 let a těhotným ženám.

Pro zdravotníky:

Léčebna je specializovaným lůžkovým zařízením oboru tuberkulózy a respirační onemocnění.  Přijetí nemocných je nutné dojednat s lékařem léčebny na tel. +420 38 787 8311.

Odkazy:

Česká pneumoftizeologická společnost

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje