387 87 11 11
Víc než nemocnice.
primářka

MUDr. Zuzana Liptáková

vrchní sestra

Mgr. Romana Strnková

MUDr. Petra Jarešová - zástupce primáře

Kontakty

Jménotelefonemail
recepce 38787 8311plicnilecebna@nemcb.cz
primářka - MUDr. Zuzana Liptáková38787 8300
sekretariát, spánková laboratoř38787 8301
vrchní sestra - Mgr. Romana Strnková38787 8305
zástupce primáře - MUDr. Petra Jarešová38787 8307
ošetřující lékař - MUDr. Eva Augustová38787 8307
inspekční pokoj PLCL38787 8311/2
příjmová ambulance, zástupce v.s. - Klára Hezoučká38787 8315
inspekční pokoj TBC38787 8321

Základní charakteristika oddělení

 • Plicní léčebna se nachází v horním areálu v pavilonu I
 • Plicní léčebnaí se skládá ze 2 lůžkových oddělení
  • standardní oddělení
  • izolační jednotka pro léčbu pacientů s TBC
  • ambulance
 • Na oddělení je poskytována specializovaná následná lůžková péče v oboru TRN (tuberkulóza a respirační nemoci). Zaměřuje se na preventivní, diagnostickou, léčebnou a rehabilitační péči v celém spektru respiračních chorob, CHOPN, astma bronchiale, stavy po zápalech plic, intersticiální plicní procesy, plicní nádorové diagnózy. 
 • Dále jsou zde prováděna speciální vyšetření a funkční testy, které jsou stěžejní při indikaci přidělení přístrojů k dlouhodobé domácí kyslíkové terapii.
 • Zásadní místo má péče léčebně – rehabilitační. Jedná se především o dechovou rehabilitaci, jejímž cílem je dosáhnout maximální funkční nezávislosti a soběstačnosti, zvýšit kondici a zajistit edukaci pro následnou domácí dechovou rehabilitaci prostřednictvím dechových RHB pomůcek.
 • Naše oddělení je součástí spánkové laboratoře nemocnice a několik let se již věnujeme léčbě pacientů s poruchou spánku, kteří mají během noci nedostatečné saturování krve kyslíkem.
 • Při řešení sociální problematiky našich klientů úzce spolupracujeme s přidělenou sociální pracovnicí nemocnice.
 • Izolační jednotka je určena pro léčbu pacientů s infekční formou TBC. 

 • O historii a vývoji našeho oddělení se můžete dočíst v Nemocničním zpravodaji ZDE


Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu I:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy