CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

Gynekologicko - porodnické oddělení

anglický název: Department of Obstetrics and Gynecology


primář MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D.

vrchní sestra Bc. Lucie Petroušová

Zástupce primáře: MUDr. Romana Hrotková, MUDr. Petr Valha, Ph.D.

Mapa areálu


Kontakty

telefonemail
sekretariát387 874 401
ambulance porodního sálu 387 874 526
gynekologická ambulance 387 874 474zenske@nemcb.cz

Aktualita

Gynekologicko-porodnické oddělení se nachází v pavilonu Z, viz. mapa.

Porodnická část je součástí PERINATOLOGICKÉHO CENTRA, které se nachází v pavilonu K.

Základní informace

 Na oddělení jsou vyšetřovány, léčeny a eventuelně hospitalizovány ženy od 15 let. Mladší pacientky jsou vyšetřovány konziliárně ve specializované ambulanci, přičemž další léčba je realizována buď prostřednictvím našeho oddělení, nebo na spolupracujících specializovaných pracovištích. Ve své ambulantní části poskytuje oddělení služby gynekologické ambulance s nepřetržitým provozem a dále specializovaných ambulancí – krajské indikační ambulance, ambulance dětské gynekologie, urogynekologie, onkogynekologie, centrum onkologické prevence, ambulance pro léčbu sterilit, endometriózy a gynekologickou endokrinologii, ambulance závodního gynekologa, porodnické ambulance a poradny pro riziková a patologická těhotenství. Součástí ambulantního traktu je také specializované ultrazvukové pracoviště. Na ambulantní část navazuje lůžková péče operační a jednotky intenzivní péče (pooperační a porodnické). Kromě běžné gynekologické operativy včetně širokého spektra endoskopických metod je oddělení specializováno na rozsáhlé onkogynekologické výkony, které centralizuje z celého regionu. Je totiž jedním z akreditovaných onkogynekologických center. Oddělení také získalo certifikát pro provádění nejmodernějších metod léčby močové inkontinence. Ve spektru činnosti oddělení nechybí ani takzvané menší gynekologické výkony – hysteroskopie, konizace, kyretáže, interrupce, a další.

Onkogynekologické centrum

Onkogynekologie se zabývá diagnostikou, komplexní léčbou a následným sledováním a péčí o ženy se zhoubným gynekologickým nádorem. Onkogynekologie se specializuje na nádory zevních rodidel, pochvy, čípku děložního, těla děložního, vejcovodů a vaječníků. Do koncepce oboru Gynekologie a porodnictví je zařazena síť 14 akreditovaných Onkogynekologických center vyhlášených ve Věstníku MZ ČR, částka 3 ze dne 29.5.2014. Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice České Budějovice je jedním z nich. Kritériem pro vznik centra bylo splnění daných podmínek, doporučení odborné společnosti, MZČR a kompatibilita s EU. Vznik center je veden snahou odborných společností o maximálně standardní diagnostiku, operační a následnou léčbu pro všechny nemocné se zhoubným nádorem ženských pohlavních orgánů. Jednotlivá centra mají vytvořenou databázi, která je kompatibilní s EU a umožňuje kontrolu kvality péče. Tento audit je prováděn každoročně a centra se musí vždy reakreditovat. Pro centrum je definována 24 hodinová dostupnost spolupracujících oborů – chirurgie, ARO, urologie, interní obory, hematologie a nutností je rovněž 24 hodinová dostupnost laboratorních vyšetřovacích metod a zobrazovacích metod (CT, NMR). Samozřejmostí je vytvoření týmu odborníků, ve kterém je kromě gynekologů s nejvyšším možným vzděláním ještě přítomen klinický onkolog, radioterapeut, radiodiagnostik a histopatolog. Kritériem pro zařazení mezi akreditovaná onkogynekologická centra je počet 100 nově zachycených zhoubných nádorů a z toho 60 odoperovaných. Sleduje se standardní radikalita výkonů, včetně odstraňování uzlin v doporučeném počtu.

Porodnická část je součástí PERINATOLOGICKÉHO CENTRA, které je dalším akreditovaným centrem Nemocnice České Budějovice a.s. Tento status byl vyhlášen ve Věstníku MZ ČR, částka 2, ze dne 29.4.2014. Zde se koncentrují nejzávažnější případy těhotenských patologií a péče o porody od 24. týdne těhotenství z celého Jihočeského kraje, okresu Pelhřimov a dle potřeby je centrum schopno dočasně vypomáhat dalším perinatologickým centrům z celé ČR. Kromě této superspecializované péče oddělení zajišťuje veškeré porodnické služby a kompletní porodnickou operativu. Samozřejmostí je rooming-in na maximálně dvoulůžkových pokojích, nechybí ani možnost pobytu maminek po porodu na nadstandardních jednolůžkových pokojích. Mezi neopomenutelné součásti činnosti patří také oblast prenatální diagnostiky. Oddělení zajišťuje také odběr pupečníkové krve při porodu dítěte.

Gynekologicko – porodnické oddělení stejně jako celá nemocnice úzce spolupracuje se Zdravotně-sociální fakultou Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a se středními a vyššími zdravotnickými školami. Proto se mohou klientky se studenty a studentkami těchto škol při pobytu na našem oddělení setkat. Jde především o nastávající porodní asistentky.

  

Odkazy:

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje