387 87 11 11
Víc než nemocnice.
primář

doc. MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D., MHA

vrchní sestra

Bc. Lucie Petroušová

MUDr. Romana Hrotková - zástupce primáře pro porodnickou část

MUDr. Petr Valha, Ph.D. - zástupce primáře pro gynekologickou část

Kontakty

Jménotelefonemail
sekretariát38787 4401zenske@nemcb.cz
sekretariát38787 4407
primář oddělení38787 4400
vrchní sestra38787 4405
ambulance porodního sálu (7:00 -14:00)38787 4526
porodní sál (od 22. týdne těhotenství)38787 4520
gynekologická ambulance38787 4474
UZ pracoviště pro terén38787 4474
UZ pracoviště - těhotné38787 4527

Základní charakteristika oddělení

 

 • Gynekologicko–porodnické oddělení (GPO) se nachází ve dvou pavilonech v horním areálu nemocnice, porodnická část v pavilonu K, gynekologická část v pavilonu Z.
 • Oddělení se skládá z ambulantní a lůžkové části, které pracují jako jeden funkční celek. Poskytuje komplexní léčebně preventivní péči o ženu jak po stránce gynekologické, tak po stránce porodnické. V případě potřeby tuto péči koordinuje s dalšími odděleními Nemocnice České Budějovice a.s., případně s vyššími specializovanými centry v rámci České republiky. 
 • Gynekologicko–porodnické oddělení přijímá k hospitalizaci ženy obvykle od 18 let věku ze spádové oblasti okresu České Budějovice, jihočeského regionu a celé České republiky, a to včetně cizích státních příslušnic. Při hospitalizacích žen a dívek mladších 18 let úzce spolupracuje s Dětským oddělením Nemocnice České Budějovice a.s. U hospitalizovaných žen zajišťuje komplexní léčebně-preventivní péči, včetně léčby operační a rehabilitační.
 • Gynekologicko–porodnické oddělení má akreditovaná dvě centra vysoce specializované péče - Perinatologické centrum intenzivní péče (PCIP), v rámci kterého působí také Neonatologické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. a Onkogynekologické centrum.
 • Perinatologické centrum intenzivní péče (PCIP) patří mezi dvanáct podobných center působících v rámci České republiky. V rámci centralizace rizikových a patologických gravidit a porodů koncentruje tyto stavy z celého jihočeského regionu a části kraje Vysočina. Zároveň poskytuje služby ambulantní a konziliární, a to v rámci poradny pro riziková těhotenství a porodnické ambulance. Zároveň zajišťuje v indikovaných případech hospitalizaci na stanici rizikového těhotenství nebo perinatologie. Vede rizikové a patologické porody. Tyto služby poskytuje v úzké spolupráci a s návaznou péčí Neonatologického oddělení.
 • Onkogynekologické centrum patří mezi sedmnáct onkogynekologických center působících v rámci České republiky. Centralizuje pacientky z Jihočeského kraje s nádory celého spektra ženských orgánů se snahou poskytnutí maximální péče nejen preventivní, diagnostické a operační, ale také nutriční, rehabilitační a paliativní, a to ve spolupráci s ostatními odděleními nemocnice a dalšími zařízeními. Toto centrum je samostatnou částí tzv. KOC - Komplexního onkologického centra, které je zaštítěno Onkologickým oddělením Nemocnice České Budějovice a.s.
 • Koncept obou vysoce specializovaných center je organizován tak, aby vyhovoval standardům fakultních zařízení v ČR a západní Evropě.
 • Gynekologicko-porodnické oddělení stejně jako celá nemocnice úzce spolupracuje se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a se středními a vyššími zdravotnickými školami. Probíhají zde také stáže studentů lékařských fakult z celé České republiky. Proto se mohou klientky se studenty těchto škol při pobytu na našem oddělení setkat. Jde především o budoucí lékaře a porodní asistentky.

 


 • O historii a vývoji našeho oddělení se můžete dočíst v Nemocničním zpravodaji ZDE


   

Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu K (porodnice) nebo Z (gynekologie):

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy