CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

Radiologické oddělení

anglický název: Radiology


primář MUDr. Petr Lhoták

vedoucí RA asistent Bc. Jan Veselý

Zástupce primáře
MUDr. Jindřich Sova, MUDr. Dagmar Mahovská

Mapa areálu


Kontakty

telefonemail
387 873 241rdo@nemcb.cz

Základní informace:

Radiologické oddělení provádí diagnostická vyšetření a terapeutické výkony za pomocí přístrojů pracujících s rtg zářením a pod UZ kontrolou. Vyšetření magnetickou rezonancí a počítačovými tomografy jsou prováděna nejen pro všechna oddělení nemocnice, ale i pro jiná zdravotnická zařízení jihočeského regionu. Vyšetření se provádějí pro hospitalizované i ambulantní pacienty. Oddělení organizuje nebo zajišťuje další vzdělávání radiologů i ostatních pracovníků jak z vlastního pracoviště, tak i pro ostatní pracovníky různými formami dalšího vzdělávání. Pracovníci oddělení jsou taktéž zapojeni do výuky studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Hlavním programem oddělení je rozvoj vaskulárních intervenčních metod s důrazem na kvalitu a bezpečnost zobrazování.

Pracovníci oddělní pracují na jednotlivých pracovištích, která jsou zabezpečována provozně vedoucími lékaři. Oddělení je rozděleno do několika pracovišť:

  1. Centrální pracoviště, kde se provádí skiaskopicko - skiagrafická vyšetření, CT diagnostika a mamografická vyšetření, kde jsou mimo diagnostických výkonů prováděny biopsie, včetně stereotaktických a lokalizace nehmatných lézí v prsu.
  2. Pracoviště MR a UZ v pavilonu CH1 kde jsou prováděny diagnostické i diapeutické výkony.
  3. V pavilonu CH jsou instalována dvě skiagrafická pracoviště, angiografická linka a počítačový tomograf (CT).
  4. Další detašovaná pracoviště se základní skiagrafickou diagnostikou.

 

Ambulance

Název ambulance

Den provozu

Ordinační hodiny

Telefon do ambulance

CT

Nepřetržitý provoz

 

387 87 3254

387 87 3249

RTG

Nepřetržitý provoz

 

387 87 3223

387 87 3234

Objednávání MR

PO - PÁ

6.45 - 14.45

387 87 3241

Objednávání ostatních vyšetření (CT, UZ, mamografie, angiografie a intervenční výkony, skiaskopická vyšetření)

PO - PÁ

6.45 - 14.45

387 87 3202

MR pracoviště 

PO - PÁ

7.00 - 19.00

387 87 3243

Přehled nejčastějších vyšetření a výkonů

Oddělení má k dispozici dva počítačové tomografy, které jsou využívány k vyšetřování orgánů celého těla s minimální RTG zátěží. Vedle výkonů diagnostických se zde provádí i speciální výkony intervenční.

K diagnostice orgánů krku, břicha, měkkých tkání, orgánů malé pánve, k vyšetření cév a prsů využíváme na oddělení dva UZ přístroje.

Na oddělení jsou dále prováděna vyšetření MR se zaměřením na centrální nervový systém a systém muskuloskeletální. V současné době oddělení disponuje dvěma MR tomografy.

Magnetická rezonance - informace k vyšetření a potřebné dokumenty - zde

Na angiografickém pracovišti jsou vedle diagnostických výkonů prováděny složité intervenční výkony vaskulární i nevaskulární i pro ostatní zdravotnická zařízení v regionu.

Zajímavé odkazy

Radiologická společnost www.crs.cz

Lékařský výzkum a vědecká činnost radiologického oddělení

Ve spolupráci s ostatními zdravotnickými zařízeními v regionu každoročně pořádáme Jihočeské radiologické dny. Oddělení pořádá výukové a informativní semináře pro praktické lékaře a spolupracovníky v oboru.

Oddělení se podílí na pregraduální výuce studentů JU, dále se podílí na další postgraduální výchově lékařů v oboru formou přednášek, seminářů a praktických cvičení v rámci školících míst na pracovištích CT, UZ, MR, AG.

Lékaři a radiologičtí asistenti se aktivně účastní odborných konferencí včetně akcí s mezinárodní účastí.

Ve spolupráci s klinickými odděleními se oddělení podílí na sledování pacientů zařazených do klinických studií.

 

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje