CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

Patologické oddělení

anglický název: Department of Pathology


Primářka: MUDr. Pavla Vítková

vedoucí laborantka Dana Hanzalíková

Zástupce primáře: MUDr. Věra Fischerová
Zástupce vedoucí laborantky a manažer kvality: Eva Přibylová

Mapa areálu


Základní informace:

Laboratoř Oddělení patologie, zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 8218 podle ČSN EN ISO 15189:2013

Patologické oddělení provádí všechna klasická i speciální bioptická vyšetření pro lůžková oddělení nemocnice a pro jejich ambulance. Tato vyšetření tkání živých pacientů tvoří většinu práce zdejších patologů. Na oddělení se provádí pro nemocnici všechna nekroptická vyšetření, tzn. pitvy a histologie, vyjma pitev při úmrtí v souvislosti s úrazem. Závěry bioptických i nekroptických vyšetření jsou předmětem klinicko-patologické spolupráce při individuálních lékařských poradách a seminářích. Patologické oddělení se věnuje také některým specializovaným a konzultačním vyšetřením pro menší nemocnice zejména v rámci Jihočeského kraje.

Bioptická vyšetření se provádí z běžných operačních materiálů, ale i z miniaturních vzorků tkáně, získaných punkcí nebo endoskopickým odběrem. K bioptickým vyšetřením jsou běžně využívány ekonomicky, technicky i diagnosticky nejnáročnější metody imunohistologické a imunofluorescenční.

K hodnocení povinných prediktivních markerů u onkologických diagnóz využívá laboratoř smluvní partnery z řad fakultních pracovišť.

Při onemocnění zažívacího traktu dětí a dospělých zajišťuje oddělení vyšetření enzymhistochemická z nefixovaných tkání. Oddělení ve velkém počtu realizuje rychlé peroperační biopsie ze všech tkání, včetně lymfatických uzlin a přímo se tak podílí na rozsahu a charakteru operačních výkonů. Cytologická vyšetření nepředstavují sice tak velký počet jako vyšetření bioptická, jsou však důležitá zejména pro sledování nádorových onemocnění. Jedná se například o opakovaná vyšetřování výpotků. Pro cytologii se používají rovněž imunocytochemické metody.

V laboratořích oddělení patologie probíhá pravidelná praktická výuka histologie studentů SZŠ a VOŠZ, zdravotně-sociální fakulty a biologické fakulty Jihočeské univerzity. Na praktické a teoretické výuce se společně s lékaři podílejí laboranti specialisté. 

 

Osvědčení o akreditaci ZDE

Laboratorní příručka patologie ZDE +  průvodní list k histologickému vyšetření ZDE 

Seznam aktuálně používaných protilátek ZDE

Seznam molekulárně patologických vyšetření ZDE

Intervaly vydávání výsledků - doba odezvy ZDE 

 

 

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje