CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

Oddělení nukleární medicíny

anglický název: Department of Nuclear Medicine


primář MUDr. Vojtěch Kratochvíl, MHA

vedoucí radiologický asistent Mgr. Kristína Daňová

Zástupce primáře: MUDr. Petra Němčíková

Mapa areálu


Kontakty

telefonemail
Kancelář38 787 5603
fax 38 787 5604
nuklmed@nemcb.cz
Recepce (scintigrafie, ONM ambulance)38 787 5601
Recepce (PET centrum)38 787 5602

Provozní doba kanceláře a recepce: 6,30 - 14,30

 

Základní informace

Nukleární medicína je lékařský obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí radioaktivních látek, tzv. radiofarmak. Radiofarmaka jsou do těla vyšetřovaného či léčeného vpravovány různými cestami (injekčně, inhalačně, polknutím). Diagnostická vyšetření mohou být laboratorní či zobrazovací, jsou neinvazivní, bezpečná a typicky spojená s nízkou radiační zátěží. Trendem zobrazovacích vyšetření jsou hybridní techniky kombinující metody nukleární medicíny (SPECT, PET) s metodami radiologickými (CT, MR). Terapie pomocí radiofarmak jsou neinvazivní či minimálně invazivní výkony, obvykle velmi cílené a téměř bez nežádoucích účinků.  

 

Oddělení nukleární medicíny: 

  1. Poskytuje komplexní spektrum zobrazovacích scintigrafických metod, disponuje dvěma hybridními systémy SPECT/CT a jedním hybridním skenerem PET/CT. Vyšetřuje pacienty z celého jihočeského kraje. 
  2. Specializuje se na léčbu maligních a benigních onemocnění štítné žlázy pomocí radiojódu. Pro tyto účely disponuje lůžkovou stanicí a dedikovanou gama kamerou. Význam pracoviště je výrazně nadregionální. V menší míře se věnuje i dalším terapiím.
  3. Provozuje thyreoonkologickou ambulanci, kde jsou sledováni pacienti s malignitami štítné žlázy po léčbě radiojódem. 
  4. Je akreditovaným pracovištěm pro potřeby postgraduálního vzdělávání lékařů.
  5. Zajišťuje teoretickou i praktickou výuku nukleární medicíny pro studijní obor radiologický asistent Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.

PET/CT skener              

SPECT/CT kamera     

Prováděná diagnostická vyšetření - zde

Prováděné terapeutické výkony  - zde

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje