387 87 11 11
Víc než nemocnice.
Odborný garant

MUDr. Veronika Jiřičková

Centrum pro poruchy spánku a neinvazivní ventilaci je sdružením zdravotníků Nemocnice České Budějovice, a.s. akreditované Českou společností pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, odborným garantem je MUDr. Veronika Jiřičková. Sdružení koordinuje aktivity jednotlivých pracovišť zabývajících se problematikou poruch spánku. Takto spolupracuje spánková laboratoř při Oddělení následné péče 2, Plicní léčebna, Dětské oddělení, ORL oddělení a Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Jednotlivá pracoviště disponují poradnami pro poruchu spánku.

Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu I:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy