387 87 11 11
Víc než nemocnice.
odborný garant

MUDr. Veronika Jiřičková

Centrum pro poruchy spánku a neinvazivní ventilaci

Centrum pro poruchy spánku a neinvazivní ventilaci je sdružením zdravotníků Nemocnice České Budějovice, a.s. akreditované Českou společností pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, odborným garantem je MUDr. Veronika Jiřičková. Sdružení koordinuje aktivity jednotlivých pracovišť zabývajících se problematikou poruch spánku. Takto spolupracuje spánková laboratoř při Oddělení následné péče 2, Plicní léčebna, Dětské oddělení, ORL oddělení a Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Jednotlivá pracoviště disponují poradnami pro poruchu spánku.

 

Poruchy spánku vyšetřujeme pomocí jednotlivých specifických vyšetření:

Videopolysomnografie a vyšetření MSLT (test mnohočetné latence usnutí) se provádějí v 5. patře pavilonu I při Oddělení následné péče 2 a na Dětském oddělení. 
Polygrafie k vyšetření zástavy dechu a eventuelně následná vyšetření ke zjištění tolerance a titraci tlaků při přetlakové léčbě (CPAP, BiPAP aj.) se prováději v 5. patře pavilonu I při Oddělení následné péče 2 a na Plicní léčebně.

 

Tato vyšetření lze objednat v jednotlivých spánkových poradnách:

Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu I:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy