CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

Oddělení úrazové chirurgie


primář MUDr. Martin Kloub, Ph.D.

vrchní sestra Mgr. Helena Prokešová

zástupce primáře: MUDr. Karel Holub, MUDr. Alexandr Rypl

Mapa areálu


DULEŽITÉ:

AKUTNÍ ÚRAZOVÁ AMBULANCE SÍDLÍ V PŘÍZEMÍ PAVILONU C.

Vjezd před pavilon C je vyhrazen pouze pro AKUTNÍ PŘÍPADY. V ostatních případech využijte hlavní parkoviště P1 a P2.

 

Lůžkové stanice A a B jsou přesunuty do nových prostor pavilonu CH.  Vstup do pavilonu vchodem CH 2 z areálu nemocnice viz mapka níže. 

Ambulance:

Název Den provozu Ordinační doba Poznámka
Úrazová akutní ambulance nepřetržitě   Pavilon C
Úrazová kontrolní ambulace PO - PÁ 8.00 - 14.00

Pavilon CH - č. 6

Úrazová dětská ambulance ÚT 8.30 - 14.00 Pavilon CH - č. 4, 5 
Úrazová kolenní ambulance ST 8.30 - 14.00 Pavilon CH - č. 4, 5
Úrazová pánevní ambulance ČT 12.00 - 14.00 Pavilon CH - č. 4, 5

Ambulance nitrokloubních zlomenin

ČT

 

8.30 - 14.00

Pavilon CH - č. 4, 5

Ambulance pro poranění nohy

PÁ každý sudý týden

8.30 - 12.00 Pavilon CH - č. 4, 5
Ambulance pro poranění ruky PÁ každý sudý týden 8.30 - 12.00 Pavilon CH - č. 4, 5

Plastická ambulance

  • konzultace
  • kontrolní

 

PO

PO - PÁ

 

12.00 - 15.00

7.00 - 8.00

Pavilon CH - č. 4, 5

Telefonické objednávky do ambulancí vyřizuje recepce oddělení  387 874 104.  A dále telefonní čísla 387 874 108 a 387 874 114.

 Základní informace:

Hlavním úkolem oddělení úrazové a plastické chirurgie je ošetřování závažných úrazů včetně těch nejtěžších z celého jihočeského regionu. Úrazy jsou v naší republice hlavní příčinou úmrtí obyvatel do 40 let a v celé populaci čtvrtou nejčastější příčinou smrti. Úrazové oddělení má k dispozici akutní příjem, zabezpečující plynulé navázání nemocniční léčby na péči poskytovanou záchrannou službou.

Na příjmovou část navazuje diagnostický komplement a nepřetržitý provoz pohotovostních operačních sálů. Ty jsou vybaveny k ošetření všech končetinových i dutinových poranění v aseptickém prostředí s laminárním prouděním vzduchu. Oddělení je vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou i operačními nástroji a implantáty k biologické osteosyntéze všech kostí jak pro vnitřní, tak pro zevní fixaci. Součástí oddělení je pracoviště hyperbarické oxygenoterapie. Hospitalizovaným pacientům slouží 8 lůžek jednotky intenzivní péče a 72 standardních lůžek, plně vybavených k včasné pooperační péči a rehabilitaci.

V rámci oddělení pracují v nepřetržitém provozu úrazová ambulance a další specializované ambulance pro následnou péči o poraněné.

Plastičtí chirurgové zabezpečují na oddělení operace kožních nádorů, jejichž diagnostika se provádí ve spolupráci s kožním oddělením nemocnice. Spektrum operací zahrnuje také výkony řešící krytí defektů měkkých tkání, včetně přenosů volných laloků mikrochirurgickou technikou. Zajišťuje dále kosmetické operace - úpravy prsů, obličeje, břišní stěny, odsávání tuku ve všech lokalitách a úpravu boltců. Oddělení poskytuje 24 hodinovou replantační pohotovost pro končetinová amputační poranění pro jihočeský region.

Oddělení úrazové a plastické chirurgie je součástí Traumacentra Nemocnice České Budějovice, a. s., které slouží pro ošetřování těžkých úrazů dospělých i dětí z celého Jihočeského kraje. Pacienti s komplikovanými mnohočetnými poraněními, nitrokloubními zlomeninami, těžkými popáleninami a amputačními poraněními převáží Zdravotnická záchranná služba do českobudějovické nemocnice. Odtud jsou podle závažnosti úrazu hospitalizováni na oddělení úrazové a plastické chirurgie nebo na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, děti na lůžkách dětského oddělení. Specialisté těchto oddělení zajišťují poté ve spolupráci s dalšími týmy Traumacentra definitivní léčbu.

Traumacentrum

Mezinárodní statistiky celosvětově ukazují zvyšující se počty úrazů, změnu jejich charakteru a narůstání těžkých úrazů. Úmrtnost z důvodu úrazu má u lidí v produktivním věku stoupající tendenci. Poranění a otravy jsou po nemocích oběhové soustavy a zhoubných novotvarech dle statistických údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky třetí nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Ve věkové skupině do 45 let však zaujímají bezkonkurenčně první místo. Na přibývajících traumatech má velký vliv rozvoj motorismu (každý rok zahyne na naších silnicích okolo 1300 osob a více jak 5000 jich je těžce zraněno), vyšší razance a agresivita ve sportu, zvyšující se kriminalita a terorismus.

Na léčení úrazů a jejich následků se vynakládají stále větší prostředky. Úroveň péče o zraněné nezávisí pouze na odborné kvalifikaci lékařů a zdravotníků, jejich technickém vybavení, ale na komplexním zajištění a funkci záchranných systémů. Na péči o zraněného se systematicky a postupně podílejí různí odborníci, složky a instituce. Z těchto důvodů se do popředí posouvá stránka organizační.

Jeví se proto zcela zákonitý vývoj, k němuž došli představitelé traumatologie v řadě evropských zemí, a to se závěrem, aby úrazová chirurgie byla koncentrována do velkých nemocničních středisek - traumacenter.

V těchto střediscích pracují "pod jednou střechou" za vedení specializovaného úrazového chirurga týmy dalších potřebných odborníků (především anesteziologie a resuscitace, všeobecný, hrudní, cévní chirurg, urolog, kardio a neurochirurg,oftalmolog, ORL lékař, stomatochirurg, plastický chirurg, ortoped a další) v návaznosti na komplement (radiolog. odd., laboratorní úsek, transfuzní stanice, atd.)

Hyperbarická oxygenoterapie

V roce 1966 vzniklo v rámci traumatologického oddělení jediné pracoviště hyperbarické oxygenoterapie v Jihočeském kraji. Tato léčebná metoda, kdy pacient ventiluje ve speciální tlakové nádobě - hyperbarické komoře - čistý kyslík za přetlaku, vychází z fyzikálních zákonů platných pro plynné skupenství. Při obvykle užívaném přetlaku 0,2 - 0,3 MPa se výrazně zvyšuje množství fyzikálně rozpuštěného kyslíku v krvi a transport v této formě navíc není závislý na přítomnosti či funkčnosti krevního barviva - hemoglobinu. Snad nejznámější oblastí použití hyperbarické komory jsou otravy oxidem uhelnatým - svítiplynem, které jsou ale dnes naštěstí již vzácné. V současnosti k hlavním indikacím pro hyperbaroxii patří léčba infektů, hlavně anaerobních, dekompresní nemoc či vzduchová embolie, ale také léčba diabetické nohy a ischemické choroby dolních končetin, trofické defekty kůže a sliznic, kraniocerebrální poranění, bércové vředy, poruchy sluchu apod.

První komora byla jednomístná, vyrobena v ZVVZ Milevsko, sloužila hlavně ke komplexní terapii plynaté sněti. komora
Naše současná vícemístná hyperbarokomora Škoda komora

 

 

Dějiny oddělení úrazové chirurgie - ZDE

 

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje