387 87 11 11
Víc než nemocnice.
primář

MUDr. Martin Kloub, Ph.D.

vrchní sestra

Mgr. Helena Prokešová

MUDr. Karel Holub - zástupce primáře

MUDr. Alexandr Rypl - zástupce primáře

Kontakty

Jménotelefonemail
sekretariát38787 4701urazove@nemcb.cz
ambulance 38787 4114

Základní charakteristika oddělení

 • Akutní ambulance se nachází v horním areálu v pavilonu C v přízemí (v prostorech Oddělení urgentního příjmu).
 • Kontrolní a specializované ambulance se nachází v horním areálu v pavilonu CH.
 • Lůžkové stanice úrazové chirurgie se nachází v horním areálu v pavilonu CH2:
  - stanice A s 30 lůžky – pavilon CH2, 4. patro
  - stanice B s 31 lůžky – pavilon CH2, 5. patro
  - jednotka intenzivní péče s 8 lůžky – pavilon CH2, 1. patro
 • Na oddělení zajišťujeme veškerou péči o úrazové pacienty nad 19 let věku. Dětské a adolescentní pacienty řešíme ve spolupráci s dětským oddělením.
 • V návaznosti na ambulantní část se na oddělení vyšetřují, diagnostikují a dále neoperačně nebo operačně řeší všechny úrazy měkkých tkání i skeletu, případně poranění dalších oblastí ve spolupráci s lékaři dané odbornosti.
 • Ambulantní péče je zajištěna na akutní úrazové ambulanci, na kterou navazuje ambulance kontrolní a příslušné ambulance speciální dle poraněné oblasti.
 • Oddělení úrazové chirurgie se podílí na výuce studentů středních a vysokých škol a na postgraduálním vzdělávání lékařů. Současně poskytuje konzultační činnost pro spádová nemocniční zařízení.
 • Oddělení úrazové chirurgie je součástí traumacentra. Traumacentrum je poskytovatelem vysoce specializované traumatologické péče. Zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči o triáž pozitivních pacientů - pacientů s těžkými a komplikovanými úrazy.

 • O historii a vývoji našeho oddělení se můžete dočíst v Nemocničním zpravodaji ZDE


Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu C, CH a CH2:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy