387 87 11 11
Víc než nemocnice.
Primář

MUDr. Pavel Dohnal

Vrchní sestra

Renata Šindelářová

MUDr. Michaela Zatloukalová - Zástupce primáře

Kontakty

Jménotelefonemail
Sekretariát387 87 8201onp2@nemcb.cz

Základní informace o oddělení 

  • Oddělení následné péče 2 (ONP 2) se nachází v dolním areálu v pavilonu B. 
  • Zabývá se  léčbou chronicky nemocných pacientů, zpravidla překládaných z akutního odd. nemocnice.
  • V jeho péči jsou mimo jiné pacienti v dlouhodobém bezvědomí.
  • Oddělení je ve spojení s agenturami domácí péče, pečovatelskou službou a sociálními ústavy.
  • Součástí jsou i interní a neurologická ambulance.
  • Oddělení disponuje dvěma padesátilůžkovými stanicemi standartní péče a 6 lůžky tracheostomovaných pacientů v dlouhodobém bezvědomí.
  • Stabilizovaní pacienti nevyžadující každodenní nemocniční péči jsou propouštěni do domácího prostředí, event., pokud si podají žádosti o umístění do ošetřovatelských ústavů, po výzvě ústavu nejdříve akceptujícího žádost o umístění, mohou být překládáni i přímo „z lůžka na lůžko“.
  • V rámci ONP 2 pracuje echografická laboratoř, EMG laboratoř a spánková laboratoř v Dolním areálu s celým komplexem vysoce specializovaných druhů vyšetření, většinou prováděných za hospitalizace, ale i ambulantně.

  • O historii a vývoji našeho oddělení se můžete dočíst v Nemocničním zpravodaji ZDE


Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu B - v dolním areálu Nemocnice:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy