387 87 11 11
Víc než nemocnice.
primářka

MUDr. Michaela Zatloukalová

vrchní sestra

Renata Šindelářová

MUDr. Čížková Marta - zástupkyně primářky

Kontakty

Jménotelefonemail
Sekretariát38787 8201onp2@nemcb.cz

Základní informace o oddělení 

 • Oddělení následné péče 2 (ONP 2) se nachází v horním areálu v pavilonu I. 
 • Zabývá se  léčbou chronicky nemocných pacientů, zpravidla překládaných z akutního odd. nemocnice.
 • V jeho péči jsou mimo jiné pacienti v dlouhodobém bezvědomí.
 • Oddělení je ve spojení s agenturami domácí péče, pečovatelskou službou a sociálními ústavy.
 • Součástí jsou i interní a neurologická ambulance.
 • Oddělení disponuje
  • třemi stanicemi standardní péče - dvěma s 35 lůžky a jednou s 20 lůžky
  • apalickou jednotkou se 7 lůžky (stanice pacientů v dlouhodobém bezvědomí)
  • Centrem pro poruchy spánku a neinvazivní ventilaci s 5 lůžky, kde je provozována diagnostika a léčba spánkové medicíny
 • Stabilizovaní pacienti nevyžadující každodenní nemocniční péči jsou propouštěni do domácího prostředí s možností spolupráce s agenturami domácí péče/pečovatelskou službou, nebo do sociálních ústavů či na sociální lůžka.
 • V rámci ONP 2 pracuje echografická laboratoř, EMG laboratoř a spánková laboratoř (pavilon I, 5. patro).

 • O historii a vývoji našeho oddělení se můžete dočíst v Nemocničním zpravodaji ZDE


Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu I:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy