387 87 11 11
Víc než nemocnice.
primář

MUDr. Pavel Dohnal

vrchní sestra

Renata Šindelářová

MUDr. Michaela Zatloukalová - zástupce primáře

Kontakty

Jménotelefonemail
Sekretariát38787 8201onp2@nemcb.cz

Základní informace o oddělení 

  • Oddělení následné péče 2 (ONP 2) se nachází v horním areálu v pavilonu I. 
  • Zabývá se  léčbou chronicky nemocných pacientů, zpravidla překládaných z akutního odd. nemocnice.
  • V jeho péči jsou mimo jiné pacienti v dlouhodobém bezvědomí.
  • Oddělení je ve spojení s agenturami domácí péče, pečovatelskou službou a sociálními ústavy.
  • Součástí jsou i interní a neurologická ambulance.
  • Oddělení disponuje dvěma třicetipětitilůžkovými a jednou dvacetilůžkovou stanicí standardní péče,  sedmilůžkovou stanicí pacientů v dlouhodobém bezvědomí (apalická jednotka) a 5 lůžky, kde je provozována diagnostika a léčba spánkové medicíny.
  • Stabilizovaní pacienti nevyžadující každodenní nemocniční péči jsou propouštěni do domácího prostředí s možností spolupráce s agenturami domácí péče/pečovatelskou službou, nebo do sociálních ústavů či na sociální lůžka.
  • V rámci ONP 2 pracuje echografická laboratoř, EMG laboratoř a spánková laboratoř (pavilon I, 5. patro).

  • O historii a vývoji našeho oddělení se můžete dočíst v Nemocničním zpravodaji ZDE


Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu I:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy