387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Novostavba pavilonu dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. vznikl kvůli nevyhovujícího technického stavu dosavadního objektu, jeho malé kapacity a zastaralosti vybavení. Realizace tohoto projektu, který získal doposud největší dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad, tzn. více než 267 mil. Kč, byla zahájena v září 2008. Projekt skončil slavnostním otevření 17. 5. 2010.

Název projektu: Pavilon dětského oddělení
Celková výše rozpočtu: 288 707 342 Kč
Dotace z ROP NUTS II Jihozápad: 267 054 291 Kč (92,5 %)
Datum zahájení projektu: 1. 9. 2008
Datum ukončení projektu: 31. 5. 2010
Realizátor projektu a příjemce dotace: Nemocnice České Budějovice, a.s.

 

Podrobnosti o projektu_1 - ZDE

Podrobnosti o projektu_2 - ZDE

 

Dětské oddělení získalo čestné uznání presta

7. 4. 2011 byly v Třeboni vyhlášeny ceny 6. ročníku ankety PRESTA – Prestižní stavba jižních Čech. Zástupci Regionálního zastoupení Českého svazu stavebních inženýrů za spolupráce České komory architektů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Jihočeského kraje vybírali z 62 objektů v 5 kategoriích nejlepší jihočeské stavby dokončené v letech 2008 - 2010. Kritériem bylo, aby se jednalo o kvalitní, hospodárně navržené stavby s dobrou architektonickou, technickou i technologickou úrovní řešení. Čestné uznání v kategorii Občanské a průmyslové stavby si odnesla novostavba dětského oddělení českobudějovické nemocnice, kterou projektovala firma AGP Nova spol. s r. o., České Budějovice. Zhotovitelem byla MANE stavební s. r. o. České Budějovice.Faksimile diplomu