387 87 11 11
Víc než nemocnice.

 

 

Nemocnice zahájila v lednu 2015 projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra II.

Investice do moderních přístrojů a technologii dosáhnou 92 miliónů korun

         Českobudějovická nemocnice zahájila v lednu 2015 projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra.

Bylo vypsáno celkem 13 výběrových řízení na moderní přístroje a zařízení za přibližně 92 miliónů korun, podstatně zvýší možnosti, rozsah, kvalitu a komfort léčby dětských i dospělých pacientů s úrazy z celého Jihočeského kraje a některých příhraničních oblastí sousedních regionů, kde žije cca 750 tisíc obyvatel.        

         Osmdesát pět procent z celkových pořizovacích nákladů ve výši již zmíněných 92 miliónů korun pokryjí prostředky Evropské unie získané prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Zbývajících 15 procent hradí nemocnice plně z vlastních zdrojů.

 

 

Plán pořízení techniky pro Traumacentrum z projektu IOP

1

RTG technika   - digitální skiagrafie, C rameno, pojízdný RTG přístroj

2

Hemodialýza -   ARO

3

Invazivní hemodynamika -   ARO

4

Vysokofrekvenční koagulační přístroj 2 ks

5

Monitory   životních funkcí 2 ks + centrála   - ARO

6

Operační   mikroskop   - traumatologie

7

Operační stůl - RTG transparentní s výměnnými deskami - traumatologie

8

Operační světla se zabudovanou kamerou 2 ks -   traumatologie

9

MRI   3,0 T

10

Nástrojové vybavení operačního sálu traumatologie

11

Endoskopické vybavení pro rigidní a flexibilní endoskopii - dětské odd

12

Endoskopické vybavení pro rigidní     artroskopii -   traumatologie

13

Hyperbarická komora   s vybavením -   traumatologie

 

V  roce 2015 jde o další velkou jednorázovou investici do modernizace přístrojového medicínského vybavení za přispění evropských fondů.. V roce 2015 nemocnice rovněž obmění oba již dosluhující lineární urychlovače  a také obmění CT,  což si vyžádá dalších 255 miliónů korun. I v těchto případech budou do pořízení této techniky zapojeny evropské dotační prostředky z Integrovaného operačního programu.

Vyhodnocování nabídek podaných v rámci výběrových řízení na přístroje pro Traumacentrum bylo zahájeno od května 2015 a během léta byly již instalovány a do klinického provozu uvedeny   první přístroje.

Ukončení celého projektu je plánováno do konce roku 2015.

Fotografie již instalovaných přístrojů níže

 

 

MUDr. Jaroslav Novák, MBA

místopředseda představenstva

Nemocnice České Budějovice a.s.

 

Artroskopické vybavení

Elektrokoagulace

Monitor ARO B 850

MRI 3,0 T

Operační mikroskop

Operační světla Volista 600

Skiagtafie digitální