387 87 11 11
Víc než nemocnice.

 

 

 

Název projektu: Bezpečnostní opatření Nemocnice České Budějovice

Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006812

Projekt Bezpečnostní opatření Nemocnice České Budějovice je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

 

Primárním cílem projektu je monitoring IS a KS NEMCB, zajištění kvalitního zálohování pro garantovanou a rychlou obnovu dat NEMCB a nasazení aktuálního ANTI SW, který bude chránit desktopové a serverové prostředí proti útokům škodlivého kódu. Jako doplnění zajištění dostupnosti informací je stávající infrastruktura serverů doplněna o nový server se soudobým výkonem pro zajištění bezpečného provozu IS NEMCB. Infrastruktura bude, v souladu s moderními trendy, provedena jako plně virtualizovaná ve všech vrstvách, tj. výpočetní výkon,
komunikace LAN/SAN, datové úložiště. Její provoz bude rozložen do více logických datových uzlů/center umístěných v nezávislých prostorách/areálech nemocnice.