387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Vysoce specializovaná péče podle vzoru EU.

Do Nemocnice České Budějovice a. s. zamířily miliony z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu pro zdravotnictví.

Měli jste někdy vy nebo vaši blízcí ve svém okolí onkologicky nemocného člověka? Pak jistě víte, jak důležitý je okamžitý a kvalitní zásah lékařů a následná špičková zdravotní péče. Právě ta se v roce 2009 zásadně zlepšila.

Ministerstvo zdravotnictví ČR společně s odbornými společnostmi usiluje o to, aby čeští pacienti měli k dispozici co nejkvalitnější péči i v případě léčby zvláště náročných i nákladných onemocnění a aby o tyto pacienty pečovali specialisté s dostatečnými zkušenostmi. Proto je nutné vysoce specializovanou zdravotní péči koncentrovat do center, v nichž se soustředí nejmodernější technika a nejkvalifikovanější personál. Požadavek koncentrace specializované péče je celosvětovým trendem, členské státy Evropské unie nevyjímaje.

Ministerstvo zdravotnictví pro tato špičková zdravotnická zařízení vyjednalo finance z Evropských strukturálních fondů

a vybralo 24 projekty v hodnotě téměř dvou miliard korun, které poslouží k modernizaci a obnově technického

i přístrojového vybavení, zajišťujících specializovanou onkologickou péči.

Nemocnice České Budějovice a .s. patří k těm úspěšným zdravotnickým zařízením, jejichž předložený projekt pro Centrum komplexní onkologické péče byl schválen a nyní skončila vlastní realizace nákupu přístrojů a vybavení.

Modernizace v oblasti přístrojového vybavení, kvality a bezpečí provozu proběhla podle nejnovějších standardů platných v Evropské unii. Je to poprvé, kdy investice směřují systémově a plošně do všech vybraných center v ČR. Pacientům to dává garanci, že naleznou stejně špičkovou péči všude, nezávisle na tom, ve kterém regionu žijí.

Celkem 85 % peněz určených pro Nemocnici České Budějovice a. s. poskytne Evropský fond pro regionální rozvoj a zbylých 15 % rozpočtu uhradí Ministerstvo zdravotnictví ČR. Projekt „Nemocnice České Budějovice - Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče“ byl dokončen v roce 2009.

Pro Centrum komplexní onkologické péče byly pořízeny přístroje a vybavení v hodnotě 83,05 mil Kč.

Obměna plánovacího systému pro brachyterapii

Modernizace pracoviště lineárních urychlovačů

Doplnění přístrojů pro klinickou dozimetrii

Nové automatizované (robotizované) pracoviště centrálního ředění cytostatik

Přístroj pro vyšetření magnetickou rezonancí 1,5 T

Přístroj pro navigovanou bronchoskopii

Automat pro barvení imunohistochemických preparátů

Obměna endoskopických přístrojů pro diagnostiku a léčbu nádorových onemocněníŠance pro váš rozvoj

Tento projekt „ Nemocnice České Budějovice - Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Závěrečná zpráva - ZDE

Tisková konference 16. 12. 2009 - ZDE

Dokumenty z tiskové konference 8. 7. 2009
PDF dokument ke stažení - ZDE
PPT prezentace ke stažení -ZDE