387 87 11 11
Víc než nemocnice.

 

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců Nemocnice České Budějovice

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004171

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň zaměstnanců Nemocnice České Budějovice, a.s. prostřednictvím kurzů a školení dle jejich profesního zaměření.

 

Cílová skupina projektu:

Hlavní cílovou skupinou je lékařský a nelékařský personál, jehož další odborné vzdělávání bude zajištěno zejména prostřednictvím vlastních interních lektorů.

 

Realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019